Z lásky k Európe

Z lásky k Európe

Mám rád Európu, jej rozličné kultúry i tradície, pestré kuchyne i záhrady, zaujímavých ľudí i obrazy. Obdivujem Európu, postavenú na pilieroch náboženstva i filozofie, myseľ povznášajúceho umenia i telo zoceľujúcej tvrdej práce. Páčia sa mi európske mestá, lesy, kostoly, hrady, skrátka všetko to, čo nám zanechali tí pred nami a čo by bolo pekné zachovať pre tých, čo prídu po nás.

Som rád, že sa môžem po Európe slobodne túlať, kochať sa jej krásou, obdivovať jej hodnoty a objavovať jej posolstvo. Môžem ho vnímať nielen vpísané do tvárí jej obyvateľov, ale aj lúštiť zvečnené na fasádach jej budov. Európa je mojim domovom, mojim prirodzeným životným priestorom. A Európa môže byť otvorenou knihou a prestretým stolom aj pre každého, kto má záujem ochutnať z jej veršov.

Myslím si, že k tomu, aby Európa mohla byť prístavom a inšpiráciou pre svojich obyvateľov i návštevníkov potrebuje si znova uvedomiť samu seba, svoju vlastnú identitu, základy, na ktorých bola vybudovaná. Je toho veľa, o čom by sa dalo v tejto súvislosti  uvažovať, no inšpirovaný textom Jozefa Ratzingera z roku 2004 by som rád vypichol aspoň tri piliere Európy:

Prvým je nepodmienenosť ľudských práv, ktoré nevytvára žiaden zákonodarný zbor ani sa neudeľujú žiadnej skupine občanov. Ľudské práva majú svoj pôvod v Bohu a týkajú sa rovnako každého človeka. Úlohou spoločnosti nie je ľudské práva vytvárať, ale objavovať a rešpektovať. Boh je ten, kto pre nás ustanovil hodnoty, ktoré sa zakladajú na ľudskej prirodzenosti a podstate človeka. A tie patria rovnako každej ľudskej bytosti a sú absolútne nedotknuteľné. 

Druhým pilierom, na ktorom stojí Európa, je manželstvo a rodina. Spoločenstvo jedného muža a jednej ženy, ktoré je svojou prirodzenosťou schopné dať život novému človeku je zárukou prirodzeného udržiavania celého ľudského spoločenstva. Toto nemá nič s diskrimináciou kohokoľvek, toto je otázka prežitia celej spoločnosti. Na prvom mieste vždy musí byť spoločné dobro všetkých a nie osobné šťastie jednotlivca.

Tretím pilierom je živá a žitá viera. Potrebujeme niekoho, kto nás vysoko presahuje, aby sme mohli pochopiť, kto sme vo svojej najhlbšej podstate. Je to Boh, ktorý sa človeku zjavuje a pozýva ho do komunikácie, do zmysluplného vzťahu. V Európe však po ňom zostali nielen prázdne kostoly či kláštory, ale najmä prázdny priestor v ľudských srdciach. Duchovne a morálne vyprázdnená Európa sa snaží zakrývať si pred týmto problémom oči v bezpečí slušných a korektných fráz, no tie sú v skutočnosti prázdnejšie než ich pôvodcovia. Je to Boh, ktorý túži vyplniť prázdnotu každého ľudského srdca. 

Záleží mi na Európe, preto v sobotu pôjdem voliť tých, ktorí reprezentujú hodnoty, na ktorých bola Európa vybudovaná. Tých, ktorí si ctia a rešpektujú každý jeden ľudský život bez ohľadu na vek, zdravie, pohlavie, rasu či čokoľvek iné. Tých, ktorí vedia, čo je manželstvo, aký jeho pravý zmysel a uvedomujú si dôležitosť jeho prokreatívnej funkcie. Tých, ktorých osobný život je autentickým svedectvom o ich úprimnom osobnom vzťahu s Bohom.

Európu vybudovali kresťania a jej súčasný spoločný politický koncept kresťanskí demokrati. Preto v sobotu pôjdem z lásky k Európe voliť tých kandidátov, ktorí po svojich predchodcoch, tvorcoch európskeho projektu, zdedili ten správny návod na jej použitie a neboja sa podľa neho žiť. 

 

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo