Z lásky k Európe

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Z lásky k Európe

Mám rád Európu, jej rozličné kultúry i tradície, pestré kuchyne i záhrady, zaujímavých ľudí i obrazy. Obdivujem Európu, postavenú na pilieroch náboženstva i filozofie, myseľ povznášajúceho umenia i telo zoceľujúcej tvrdej práce. Páčia sa mi európske mestá, lesy, kostoly, hrady, skrátka všetko to, čo nám zanechali tí pred nami a čo by bolo pekné zachovať pre tých, čo prídu po nás.

Som rád, že sa môžem po Európe slobodne túlať, kochať sa jej krásou, obdivovať jej hodnoty a objavovať jej posolstvo. Môžem ho vnímať nielen vpísané do tvárí jej obyvateľov, ale aj lúštiť zvečnené na fasádach jej budov. Európa je mojim domovom, mojim prirodzeným životným priestorom. A Európa môže byť otvorenou knihou a prestretým stolom aj pre každého, kto má záujem ochutnať z jej veršov.

Myslím si, že k tomu, aby Európa mohla byť prístavom a inšpiráciou pre svojich obyvateľov i návštevníkov potrebuje si znova uvedomiť samu seba, svoju vlastnú identitu, základy, na ktorých bola vybudovaná. Je toho veľa, o čom by sa dalo v tejto súvislosti  uvažovať, no inšpirovaný textom Jozefa Ratzingera z roku 2004 by som rád vypichol aspoň tri piliere Európy:

Prvým je nepodmienenosť ľudských práv, ktoré nevytvára žiaden zákonodarný zbor ani sa neudeľujú žiadnej skupine občanov. Ľudské práva majú svoj pôvod v Bohu a týkajú sa rovnako každého človeka. Úlohou spoločnosti nie je ľudské práva vytvárať, ale objavovať a rešpektovať. Boh je ten, kto pre nás ustanovil hodnoty, ktoré sa zakladajú na ľudskej prirodzenosti a podstate človeka. A tie patria rovnako každej ľudskej bytosti a sú absolútne nedotknuteľné. 

Druhým pilierom, na ktorom stojí Európa, je manželstvo a rodina. Spoločenstvo jedného muža a jednej ženy, ktoré je svojou prirodzenosťou schopné dať život novému človeku je zárukou prirodzeného udržiavania celého ľudského spoločenstva. Toto nemá nič s diskrimináciou kohokoľvek, toto je otázka prežitia celej spoločnosti. Na prvom mieste vždy musí byť spoločné dobro všetkých a nie osobné šťastie jednotlivca.

Tretím pilierom je živá a žitá viera. Potrebujeme niekoho, kto nás vysoko presahuje, aby sme mohli pochopiť, kto sme vo svojej najhlbšej podstate. Je to Boh, ktorý sa človeku zjavuje a pozýva ho do komunikácie, do zmysluplného vzťahu. V Európe však po ňom zostali nielen prázdne kostoly či kláštory, ale najmä prázdny priestor v ľudských srdciach. Duchovne a morálne vyprázdnená Európa sa snaží zakrývať si pred týmto problémom oči v bezpečí slušných a korektných fráz, no tie sú v skutočnosti prázdnejšie než ich pôvodcovia. Je to Boh, ktorý túži vyplniť prázdnotu každého ľudského srdca. 

Záleží mi na Európe, preto v sobotu pôjdem voliť tých, ktorí reprezentujú hodnoty, na ktorých bola Európa vybudovaná. Tých, ktorí si ctia a rešpektujú každý jeden ľudský život bez ohľadu na vek, zdravie, pohlavie, rasu či čokoľvek iné. Tých, ktorí vedia, čo je manželstvo, aký jeho pravý zmysel a uvedomujú si dôležitosť jeho prokreatívnej funkcie. Tých, ktorých osobný život je autentickým svedectvom o ich úprimnom osobnom vzťahu s Bohom.

Európu vybudovali kresťania a jej súčasný spoločný politický koncept kresťanskí demokrati. Preto v sobotu pôjdem z lásky k Európe voliť tých kandidátov, ktorí po svojich predchodcoch, tvorcoch európskeho projektu, zdedili ten správny návod na jej použitie a neboja sa podľa neho žiť. 

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo