Je pre Európu Figeľova téma dôležitá?

Je pre Európu Figeľova téma dôležitá?

Obrana a podpora náboženskej slobody vo svete je aktuálna a strategicky dôležitá agenda pre spravodlivosť a pokoj vo svete. Európa, postavená na kresťanských hodnotách a princípoch, by mala byť autentickým nositeľom a obhajcom slobody viery alebo náboženstva vo svete. Potrebuje silných, skúsených a hodnotovo ukotvených politikov, ktorí získajú rešpekt a uznanie, tak na Východe, ako aj na Západe. Takým je Ján Figeľ.

   Na základe preferenčného hlasovania si každý volič krúžkovaním vyberá, ktorý kandidát je mu najbližší. Väčšinou rozhoduje odborná kompetentnosť, politická skúsenosť, osobné a osobnostné vlastnosti. Ale najdôležitejšia je téma kampane, jej aktuálnosť a nevyhnutnosť riešenia.

   Ján Figeľ, ktorý prijal pozvanie vedenia KDH, sa rozhodol kandidovať z posledného miesta kandidátky. Chápem to nielen ako prejav pokory, ale aj odhodlania opätovne bojovať za presadenie hnutia na Slovensku, ktoré pred rokmi zakladal. Je autentickým kresťanským demokratom,  ktorý sa napriek rôznym ťažkým skúškam, životným i politickým, nevzdáva.

   Politickú skúsenosť a odbornú kompetentnosť nemusíme u Figeľa vyhľadávať na internete. Prejavil sa nielen v domácej politike, ale významne reprezentoval Slovensko v európskych štruktúrach. Doma bol poslancom a podpredsedom parlamentu, štátnym tajomníkom v diplomacii, ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Slovensku významne pomohol ako hlavný vyjednávač pre vstup SR do EÚ. Skúsenosť i odbornosť najviac prejavil, keď zastával post prvého slovenského eurokomisára pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, kultúry, mládeže, športu, občianskej spoločnosti a viacjazyčnosti. Od r. 2016 zastáva post Osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery vo svete. Skúsenosť, odbornosť i osobný vzťah k téme zjednotenej Európy opísal vo viacerých publikáciách.  

Kľúčovou témou Jána Figeľa je presadiť, aby sa Európska únia - vzhľadom na svoje postavenie a vplyv vo svete - venovala náboženskej slobode trvale a účinne. Zdieľať

   Najznámejšie Figeľové témy, ako záchrana miliárd eur na diaľniciach, prorodinná politika s presadením novely ústavy o ochrane manželstva, sú na Slovensku známe, aj keď ich význam a dôležitosť dozrievajú vo vedomí spoločnosti až postupne. A tak je to aj teraz, keď Figeľ ako prvý zastáva post vyslanca EÚ pre náboženskú slobodu. Minister spravodlivosti a naboženských záležitostí BahrajnuBola to reakcia na masové vraždenie kresťanov, jezídov a príslušníkov iných menšín v Sýrii a Iraku zo strany militantov tzv. Islamského štátu. Ide o rôzne formy pomoci konkrétnym osobám a komunitám, ktoré sú prenasledované, o projekty a programy, ktoré podporujú tolerantnú a spravodlivú spoločnosť a medzináboženský dialóg. Výsledky, ako sú oslobodenie deviatich väzňov svedomia v Sudáne (dvaja z nich boli odsúdení na doživotie) a kresťanskej matky Asie Bibi v Pakistane, ktorá bola odsúdená na trest smrti za údajné rúhanie, hovoria jasnou rečou. Aktuálnosť a dôležitosť presadzovania náboženskej slobody vo svete je najlepšie prezentovaná nedávnymi krvavými udalosťami na Novom Zélande, na Srí Lanke a  Burkine Faso. Náboženská sloboda je vyjadrením úcty k ľudskej dôstojnosti a je to civilizačné kritérium pre celý svet. Je dôležitá pre dobré spravovanie spoločnosti, pre udržateľný rozvoj a ako prevencia pred konfliktami a následnými vlnami utečencov.Návšteva v Burkine Faso

      Figeľ je voliteľný, pretože nesie príbeh, osvedčené hodnoty, má odbornosť i skúsenosť sa presadiť. Nejde do Európy oddychovať, ani za zásluhy. Chce posilniť kresťanskodemokratický program a hodnoty v Európe. Ako kľúčové chce presadiť, aby sa Európska únia - vzhľadom na svoje postavenie a vplyv vo svete - venovala náboženskej slobode trvale a účinne.  O tom, či EÚ bude pomáhať prenasledovaným kresťanom a iným komunitám viac alebo nie, rozhodnú voliči.

A preto má Ján Figeľ môj hlas.

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo