Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
20. máj 2019

Homosexuáli, bisexuáli, trans-sexuáli... aj takých berie autobus

Bolo krátko po prezidentských voľbách. Na sporadickom stretnutí s priateľmi z úst jedného z nich zaznela takáto veta: „Hocičo vydržím a som tolerantný, ale tých buzerantov fakt nemusím!,“ obhajoval farbisto svoje volebné preferencie v prospech Harabina. Má Boh plán aj pre homosexuálne cítiace osoby? Je pre takýchto ľudí miesto v Cirkvi? Na tieto a podobné otázky skúsim odpovedať v tomto blogu.
Homosexuáli, bisexuáli, trans-sexuáli... aj takých berie autobus

Slovo „buzerant“ má v modernej slovenčine dva základné významy. Ten primárny označuje homosexuálne orientovanú osobu, sekundárny je zas expresívnym pomenovaním talentovaného provokatéra. Na základe sekundárneho významu dokonca vzniklo aj sloveso „buzerovať,“ ktoré už nemá žiadnu spojitosť s primárnym významom onoho podstatného mena. Ktorý význam mal na mysli autor horeuvedeného výroku? Mám dojem, že obidva.

Postoj katolíkov voči homosexuálne orientovaným osobám je zväčša trojaký. Dve z týchto ciest však nie sú v súlade s učením Katolíckej cirkvi. Prvá cesta, ktorú možno vo verejnom priestore vidieť, je postoj odsúdenia a v zásade aj nenávisti. Človek s homosexuálnym cítením je a priori v ťažkom hriechu, lebo pociťuje sexuálnu náklonnosť k osobám rovnakého pohlavia. Ak sa niekto stotožňuje s týmto postojom, uisťujem ho, že to nie je katolícky postoj (Porovnaj Katechizmus Katolíckej cirkvi články 2357-2359). Homosexuálne cítiaca osoba nielenže nie je hriešnejšia ako ktorýkoľvek heterosexuálne cítiaci člen Cirkvi, môže byť pokojne svätá a bezpochyby raz aj kanonizovaná. Niežeby samo homosexuálne cítenie túto osobu posväcovalo, dáva jej však osobitné, neľahké bremeno, kríž, ktorý sa jej môže stať znakom spásy. Aj homosexuálne osoby môžu spolu so svätým Pavlom povedať: „Na svojom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu,“ spájajúc sa tak s krížom Pána, ktorý miluje do krajnosti.

Zdá sa, že prívržencami prvej cesty, teda postoja odmietnutia všetkých homosexuálne cítiacich ľudí sú práve tie spoločensko-politické zoskupenia a prúdy, ktoré sa síce okázalo hlásia ku kresťanským hodnotám, avšak voči homosexuálnym a "inosexuálnym" ľuďom rozsievajú nenávisť a neprijatie. (Toto by sa snáď dalo nazvať homofóbnym správaním, ale tomuto pojmu sa radšej vyhnem, nakoľko je masívne zneužívaný lobistickými skupinami na označenie každého, kto nie je ochotný schvaľovať homosexuálne správanie). Takéto hnutia s aj v samotnej Cirkvi. Nie, nemám na mysli Mariána Kuffu. On má na fare rôzne orientovaných ľudí a učenie Cirkvi v otázkach čistoty žije autenticky každý deň, keď sa o nich stará. Položme si však kriticky otázku, či s podobným prijatím možno rátať aj v postojoch iného Mariána.

Druhou cestou je postoj servilnej akceptácie homosexuálneho správania. Možno ste si už všimli, že kým v predošlom odseku hovoríme o homosexuálnom cítení, ktoré, hoci je dezorientované, rozhodne nie je hriešne, tu už hovoríme o homosexuálnom správaní. Tento postoj reprezentujú fotografie za ruky držiacich sa mužov, či žien, mávajúcich dúhovou vlajkou s krížikom na prsiach. Cirkev pre všetkých, manželstvo pre všetkých. Tolerancia ako najvyššia cnosť. Manželstvo je doživotný vzťah jedného muža  a jednej ženy, založený na vzájomnom výlučnom darovaní jedného druhému s otvorenosťou pre počatie nového ľudského života. Preto manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia bude vždy oxymoron. Avšak akýkoľvek sexuálny vzťah mimo manželstva prináša neporiadok, chaos a často i smrť nevinného, to platí pre ľudí akejkoľvek sexuálnej orientácie. Cirkev preto nemôže odporúčať, schvaľovať ba ani tolerovať také sexuálne správanie, ktoré neosoží spáse, ale naopak vzďaľuje človeka od jeho posledného cieľa – života s Kristom.

Prívržencami druhej cesty, cesty bezbrehej tolerancie, sú liberálne spoločensko-politické skupiny, predovšetkým mimo Cirkvi, ale aj v jej vnútri. Neraz sme sa už mohli stretnúť s tým, že kresťania v duchu akejsi pokrivenej lásky, ktorú si pomýlili s jednoduchou toleranciou, schvaľujú homosexuálne správanie. Možno je to preto, aby vyzerali cool pred priateľmi, možno preto, že si neuvedomujú, že láska znamená nezištne chcieť dobro druhého. Ak však homosexuálne správanie človeka vzďaľuje od jeho najvyššieho cieľa, nie je pre neho v žiadnom prípade dobré, i keby to tak v danej chvíli pociťoval.

Cirkev homosexuálne cítiacim ľuďom predkladá tretiu cestu. Nie, nie je to nič špeciálne, nič, čo by bolo vyhradené homosexuálnym osobám. Práve naopak. Cirkev sa k takýmto ľuďom obracia ako ku každému inému, s úctou a rešpektom. Nepovažuje ich za menej, či viac cenných. Považuje ich za milovaných a neodníma im ich dôstojnosť kvôli sexuálnej orientácii. Zároveň však neschvaľuje homosexuálne správanie presne tak, ako neschvaľuje mimomanželské sexuálne aktivity heterosexuálov. Jediný rozdiel je teda v tom, že homosexuálne cítiaci ľudia nie sú povolaní do manželstva a svoj život majú posväcovať iným spôsobom. Nie, nemám na mysli vstup do rehole alebo spoločenstiev zasväteného života, to už prinieslo dosť škody. Cirkev im ponúka autentické a plné spoločenstvo s Pánom prostredníctvom sviatostí a bratského spoločenstva.

Čo sme povedali, platí o jednotlivých ľuďoch s homosexuálnym cítením.  Cirkev má rásť v porozumení tohto náročného kríža a prijať všetkých, ktorí ho s láskou objali a vzali na svoje plecia, aby vykročili za svojim Majstrom. Cirkev sa však vyhraňuje voči takým skupinám, ktoré pod zámienkou súcitu s homosexuálnymi osobami, presadzujú vlastné záujmy a snažia sa v spoločnosti vyvolať dojem, že homosexuáli sú viktimizovanou a prenasledovanou skupiny. V skutočnosti však, dovolávajúc sa ochrany práv homosexuálnych a inak orientovaných ľudí pod rúškom politickej korektnosti, sami ostrakizujú všetkých, ktorí nezdieľajú ich hodnoty. Za všetko uvediem dva príklady, kedy sa tieto skupiny neváhali postaviť na odpor práve homosexuálne cítiacim ľuďom, pretože povedali svoj názor, ktorý bol v rozpore z ich ideológiou. Prvým príkladom sú Dolce a Gabbana. V marci 2018 uverejnil Taliansky magazín Panorama interview so spomínanými módnymi ikonami, mimochodom známymi gaymi. Keď sa ich redaktor opýtal na ich názor na rodinu, Dolce odpovedal: „Rodinu sme rozhodne nevynašli my. Ikonou rodiny sa stala Svätá rodina, avšak bez ohľadu na náboženstvo, či sociálny status: keď sa narodíš máš matku a otca. Alebo tak by to aspoň malo byť.“ „Počatie má byť aktom lásky.“ Keď sa redaktor opýtal, či sa v živote chceli stať otcami, Gabbana odpovedal: „Áno, okamžite by som mal syna.“ Dolce dodal: „Som gay, nemôžem mať deti. Neverím, že v živote môžete mať všetko, čo chcete.“ Tieto a ďalšie odpovede vyjadrovali ich odmietavý postoj k deťom „zo skúmavky,“ ktoré majú vynosiť ženy „prenajímajúc“ svoje maternice. Okrem tohto rozhovoru D&G vyjadrili svoje presvedčenie, že rodina je tvorená mužom, ženou a ich deťmi počas svojej kampane s hashtagom #DGFAMILY. Krátko po uverejnení spomenutého rozhovoru začal Elton John s kampaňou na bojkot značky D&G, ku ktorému sa pridalo aj niekoľko známych celebrít. Dolce a Gabbana boli dokonca označení za homofóbov, hoci sami sú homosexuáli.

Druhým príkladom je nedávna správa, kedy sa známa tenistka Martina Navrátilová, ktorá sa netají svojou homosexuálnou orientáciou, ozvala voči trans-rodovým ľuďom. Povedala, že v žiadnom prípade nie je fér, ak muž, ktorý o sebe vyhlási, že je žena, zrazu hrá v ženskej súťaži. Jeho fyzické predispozície ho stavajú do výhody, ktorá nemôže byť ospravedlnená žiadnou ideológiou. Hádajte čo? Bola označená za transfóba. To je príklad dvoch prejavov lobistických skupín skrývajúcich sa za onú päťpísmenkovú skratku. Ak treba, svoju ideologickú pozíciu budú brániť aj proti názorom tých, ktorých hlasom naoko hovoria. Dolce a Gabbana napokon vydali kolekciu oblečenia propagujúcu zväzky homosexuálov a Martina Navrátilová na Twitteri verejne deklarovala svoju podporu transrodovým ľuďom.

Situáciu by som popísal slovníkom ajťáka asi takto: Lobistické LGBTI skupiny sa snažia presadiť vo väčšinovej verejnej mienke, že iná ako heterosexuálna orientácia je feature, avšak sedliacky rozum nepustí: je to bug. Tento bug však nesmie byť dôvodom na odmietnutie osôb s inou orientáciou alebo rodovou dezorientáciou podobne, ako by sme nemali odsúvať na perifériu ľudí s akýmkoľvek iným krížom, ktorý kráčajúc za Kristom statočne nesú.

Inzercia

Dovoľte mi na záver dať do pozornosti krátky ale veľmi dobrý dokument na túto tému: Tretia cesta, ktorý je na Youtube k dispozícii so slovenskými titulkami.

 

Poznámky k textu:

Krátky film Tretia cesta - https://www.youtube.com/watch?v=YA-bOKGJghU

Bojkot Eltona Johna voči D&G - https://edition.cnn.com/2015/03/15/living/feat-elton-john-dolce-gabbana/index.html

Článok o transfóbii Martiny Navrátilovej - https://edition.cnn.com/2019/02/18/tennis/martina-navratilova-trans-women-comments-spt-scli-intl/index.html

Krátky slovník: Bug, v programátorskej terminológii znamená chybu v programe; Feature je zas úmyselné správanie programu tak, aby poskytoval používateľovi nejakú výhodu. V praxi sa však často vedú dlhé debaty, či to alebo ono správanie programu je žiadané alebo sa jedná o chybu.

 

Odporúčame

Blog
Kristus bol prvý socialista

Kristus bol prvý socialista

Pred pár dňami som bol na prechádzke s jedným priateľom. Zhodou okolností sme sa ocitli na cintoríne, na ktorom bol pochovaný aj súdruh Gustáv Husák. Po mojej strelnej „Pane, buď mu milostivý, snáď nevedel čo činí“ sme sa odobrali svojou cestou. Keď sme sa s priateľom bavili o viere, o kresťanstve, povedal, že verí, že Kristus bol prvým socialistom.

Blog
Prenasledovaní kresťania, eurovoľby a Slovensko

Prenasledovaní kresťania, eurovoľby a Slovensko

Slovensko od Európskej Únie nielen finančne omnoho viac dostalo, ako do nej vložilo. Osobitnou úlohou Slovenska pri budovaní Európy, ktorú spomenul Ján Pavol II. iste nie je podpora marxizmu, nacizmu a extrémizmu, ani nominovanie v Moskve študovaných komunistov do vedúcich funkcií EÚ a OSN. Môže ňou byť aj pomoc tým, ktorí sú vo svete prenasledovaní pre svoju vieru. Najväčšiu časť z nich tvoria kresťania. Podľa toho treba konať aj v eurovoľbách.