S biblickými jazykmi bližšie k Božiemu slovu

S biblickými jazykmi bližšie k Božiemu slovu

Letná škola jazykov Biblie odštartuje tento rok už po ôsmykrát.

Pôvodné jazyky Biblie, hebrejčina, aramejčina a gréčtina, majú svoju zvláštnu charakteristiku. Každý z nich má svoju modernú podobu, avšak nie je to to isté, čo nájdeme na stránkach Biblie. Navyše, najmä v prípade Starého zákona máme do činenia s textami, ktoré evidentne vznikali mnoho storočí, a tak prirodzene sa v nich odzrkadľuje aj vývoj v samotnom jazyku. To znamená, že jazyk jednej knihy nie je úplne ten istý ako jazyk inej. Narážame tak na paradox, že slovo, ktoré je neustále svieže a zvestuje plnosť života, je zabalené v antických a v podstate "mŕtvych" jazykoch.

Je nám jasné, že drvivá väčšina ľudí má prístup k Biblii len skrze preklady. Každý, kto vie hoc len jeden cudzí jazyk a pokúšal sa niekedy o preklad z jedného jazyka do druhého, dobre vie, aké je náročné urobiť preklad, ktorý by čo najvernejšie vystihoval to, čo sa hovorí v jazyku, z ktorého sa prekladá. Navyše, urobiť tak so zachovaním všetkých odtieňov a často aj slovných hračiek je prakticky nemožné. A hoci bezpochyby platí, že je lepšie mať prístup k biblickým textom skrze preklad než ho nemať vôbec, mať k nim prístup v pôvodných jazykoch prináša nové, hodnotnejšie stretnutie s Božim slovom.

Aj v našej krajine je záujem o štúdium týchto jazykov medzi širokou verejnosťou, veď našu Letnú školu jazykov Biblie sme otvorili nepretržite každý rok počas siedmych letných prázdnin. Preto znova prichádzame s ponukou venovať sa štúdiu biblických jazykov počas niekoľkých letných dní v intenzívnej forme. Okrem samotných biblických jakykov, hebrejčiny a gréčtiny, ponúkame aj jazyky jedných z najstarších prekladov: latinčinu a sýrčinu. Pre našu geografickú oblasť môže byť tiež zlvášť zaujímavé štúdium aj staroslovienčiny či cirkevnoslovančiny, ktoré tiež nájdete v našej ponuke.

Pozývame vás teda do našej Letnej školy jazykov Biblie už po ôsmykrát! Viac informácií získate na priloženom plagáte, na našej internetovej stránke alebo aj na emailovej adrese rlapko@gmail.com.

Tešíme sa na vás!

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo