Spravovanie nášho štátu si vyžaduje veľké upratovanie

Spravovanie nášho štátu si vyžaduje veľké upratovanie

Vývoz dreva je aj v dôsledku zdecimovaných spracovateľských kapacít. Poslanci EP nemôžu byť žalobabami, ich úlohou je presadiť pre Slovensko prospešné zmeny. Postavme náš štát z hlavy na nohy.

Ak ste pred niekoľkými mesiacmi pozerali seriál o premiéroch, tak ste mohli vidieť ako Mikuláš Dzurinda sa pochválil novinárom, že sa jeho vláde podaril obrovský úspech lebo republiku obrátil „hore nohami“. Zrejme ten stav už dlhodobo aj trvá. Preto zrejme autor blogu, ktorí písal o tom , že sme si predali našu prírodu napostrehol, že otázka skôr stojí „čo sme si nepredali“ ?

Mnohí pisatelia ma vo svojich diskusiách obviňujú zo sympatií k predošlému režimu. Chápem tých čo nemôžu poznať situáciu pred rokom 1989, lebo neboli na svete, alebo boli veľmi mladí. Slováci však nezoskočili zo stromov v novembri 89.

Ja som pracoval na koncepciách rozvoja lesného hospodárstva, drevárskeho, nábytkárskeho a celulózopapierenského priemyslu a poznal som situáciu veľmi podrobne a to nielen na Slovensku, ale aj v celej Československej republike. Preto ak tvrdím, že drvivá väčšina vyťaženého dreva sa spracovávala doma, tak to nie sú vymyslené údaje, ale skutočnosť. Výnimku mali iba dva druhy vývozov a to bolo rovnané úžitkové drevo, čo bola úroveň kvality palivového dreva, nakoľko sme ho mali veľa a vozilo sa do Rakúska do jednej konkrétnej celulózky. Druhá výnimka bola malé množstvo dreva mimoriadnej kvality pre výrobu kvalitných krájaných dýh. Toto sa vyvážalo pre vysokú cenovú úroveň a tiež preto, že sme ho mali viac, ako sme potrebovali pre vlastnú výrobu. Ostatné drevo sa spracovávalo v slovenských fabrikách. Iste aj vtedy mohlo dôjsť k podvodom, kde miestni pracovníci dohodnutí s odberateľmi okrádali štát. Boli to však ojedinelé prípady kriminálneho charakteru, ktoré nie je možné zovšeobecňovať.

Drevospracujúce kombináty ako bola Bučina Zvolen, Bukóza Vranov, Preglejka Žarnovica, Smrečina Banská Bystrica a ďalšie svojou komplexnosťou využitia dreva boli ojedinelé v rámci celej Európy. Dnes je z nich torzo. Zničil ich spôsob privatizácie. Keď v súčasnosti sa ročne vyťaží viac ako 9 miliónov kubíkov dreva, tak po takomto zdecimovaní spracovateľských kapacít, ani nie je ho kde spracovať. Preto sa ani vývozu dreva nedá brániť. Všetko to má svoju genézu, ktorú tu nechcem podrobne rozoberať, lebo si to vyžaduje rozsiahlejšiu analýzu. Dôsledok je zrejmý. Tak ako v zásobovaní slovenskými potravinami nemôže dôjsť k jeho zvýšeniu šmahom ruky na 80% lebo nemáme na to výrobné kapacity, tak aj v oblasti spracovania dreva, zásluhou zdecimovania spracovateľských kapacít, ho v súčasnej dobe nedokážeme všetko spracovať doma.

No a aký to má súvis s naším členstvom v EÚ. Od samého začiatku našej prípravy na vstup do EU bola jedna zo základných podmienok zrušenie našich obmedzení na vývoz surového dreva. Samozrejme náš priemysel postihnutý zlou privatizáciou nebol schopný cenovo konkurovať zahraničných odberateľom dreva a tak čím ďalej tým viac naši výrobcovia dostávali pod dvojitý tlak. Dvíhali sa ceny surového dreva a znižovali sa ceny tovarov, ktoré vyrábali. Málokto tento tlak vydržal a dnes sme v stave zdecimovaných spracovateľských kapacít.

Zmena situácie sa nebude dať realizovať v krátkom čase. Sme pred dlhou cestou postupnej obnovy spracovateľských kapacít a dôsledného spravovania najmä našich štátnych lesov. V týchto totiž môžeme lepšie regulovať stratégie ich obhospodarovania, ako v lesoch patriacim iným vlastníkom. Tam sa treba vrátiť k principiálnemu vyžadovaniu plnenia desaťročných lesných hospodárskych plánov.

Takže treba konečne postaviť náš štát „z hlavy na nohy“. Bude tak potrebné urobiť vo všetkých oblastiach. Európska únia nám to nevyrieši. Musíme to urobiť sami. Naše účinkovanie poslancov v Európskom parlamente má zmysel v tom, že treba aj tam pôsobiť tak, aby naše členstvo nám bolo na osoh. Niektorí si naivne myslia, že situáciu na Slovensku môžu zlepšovať tak, že sa stanú žalobabami a cez EU budú sa snažiť riešiť naše problémy. To však nás iba pred celou Európou zosmiešni. Problémov je totiž toľko, že nám to EU ani nemôže vyriešiť a na dôvažok poslanie EU ani nie je o tom.

.  

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo