Svet sa zmenil. Naplníme posolstvo Jána Pavla II. o Slovensku ?

Svet sa zmenil. Naplníme posolstvo Jána Pavla II. o Slovensku ?

Dali sme sa oklamať pozlátkom a čo to s nami urobilo. Západ trpí stratou viery v Boha a vidíme toho dôsledky. Benedikt XVI. poukázal na skutočný stav na západe. Dokážeme to pozitívne ovplyvniť ?

Keď na začiatku deväťdesiatych rokov sme vypochodovali smerom na západ ohúril nás ich blahobyt a mnohí uverili, že je to nebodaj raj na zemi. Málokto si uvedomoval v akom stave je tam celá spoločnosť.

Omráčili nás tovarom preplnené luxusné obchody, nádherné centrá veľkých miest, perfektný poriadok v malebných dedinkách Rakúska, Nemecka, Švajčiarska a Francúzska.

Už začiatkom 90-tych rokov nás však prekvapili tiež prázdne kostoly v katolíckom Rakúsku a v Nemecku. Zažili sme v Nemecku svätú omšu, ktorá bola viac divadlom pre pár divákov, ako skutočných sviatostným stretnutím sa s Bohom. Cirkev viac ako duchovné veci tu riešila problémy nezamestnanosti a charity. Skutočnú situáciu v celej jej komplexnosti sme si však neuvedomovali.

Od vtedy prešlo už skoro 30 rokov a situácia sa ako u nich, tak aj u nás zmenila. Slepé kopírovanie všetkého čo je od nás na západ, prináša svoje trpké ovocie. Netušili sme, že pod lákavým pozlátkom blahobytu je hniloba. Dnes vidíme, že stavu v duchovnej a kultúrnej oblasti menej ublížila komunistická totalita ako liberálna demokracia.

Po prečítaní eseje pápeža Benedikta XVI. si to každý musí uvedomiť v plnom rozsahu https://svetkrestanstva.postoj.sk/42574/cirkev-a-skandal-sexualneho-zneuzivania . Teraz aj nový zmysel nadobúdajú slová sv. otca Jána Pavla II., ktorý povedal: „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti Panne Márii.

Sv. otec Ján Pavol II. už v tom čase zrejme poznal stav nielen v spoločnosti, ale aj v cirkvi a tým boli zrejme ovplyvnené aj jeho nádeje, ktorými vzhliadal k nášmu národu. Teraz sa nechcem zamýšľať nad tým ako sme využili ten čas, ktorý sme doteraz mali, aby sme jeho očakávania nesklamali. Ide mi skôr o to, aby sme si uvedomili stav, v ktorom sa v rámci EU nachádzame.

Na Slovensku, aj keď sme v značnej miere ovplyvnení bulvarizáciou a amerikanizáciou kultúry, morálnym rozvratom šíriacim sa mnohými masovokomunikačnými prostriedkami, spochybňovaním katolíckej cirkvi najmä aférami zo zahraničia, ale aj chybami, ktoré sa stali u nás doma, stále zrejme tá situácia nie je taká zlá, ako je to na západ od našich hraníc. Predsa len obnovené cirkevné školstvo, ale aj množstvo iných kresťanských iniciatív pripravilo mnoho kvalitných ľudí pripravených pracovať na duchovnom a kultúrnom formovaní nášho národa. Veď aj naša mládež ako ukazuje aj nasledovné video to vidí reálne: https://www.youtube.com/watch?v=WV37YyjaGWA . Či to dokážeme preniesť v zmysle slov sv. otca Jána Pavla II. aj na západ  do Európy to ukáže budúcnosť. 

Ak chceme v tom smere niečo urobiť musíme si uvedomiť v akom stave sa západná spoločnosť nachádza. Slová sv. otca Benedikta XVI. nám to odhaľujú aj vo vzťahu k našej cirkvi. Ako píše začalo to už v 60-tych rokoch a pokračovalo to aj v cirkvi dlhú dobu a preto tie prázdne kostoly a biedny stav aj medzi kňazmi. Ťažko sa číta o katastrofálnych pomeroch v kňazských seminárov na západe, o zakrývaní pokleskov kňazov, na ktorých platí to Kristove, že by bolo lepšie keby im priviazali na krk mlynský kameň a hodili ich do mora. Iste títo kňazi žili v spoločnosti, ktorá celá takto upadla, to ich však neospravedlňuje. Nezávidím im ich účtovanie keď predstúpia vo večnosti pred Boha.

U nás chvalabohu tá situácia nie je taká. Iste aj u nás sú chyby, ale nemajú taký rozmer a ani následky. O chybách treba otvorene hovoriť a riešiť ich. Na druhej strane sa aspoň v kresťanských cirkvách podarilo odmietnuť liberalizáciu  západného typu, ktorá kresťanstvo vo všeobecnosti tak rozrieďuje, že ako sme svedkami na západe prestane byť pre spoločnosť prínosom. Benedikt XVI. k tomu píše: „Západná spoločnosť je spoločnosťou, v ktorej Boh na verejnosti chýba a už nemá pre ňu čo povedať. A preto je spoločnosťou, v ktorej sa stále viac vytráca miera ľudskosti. Pri niektorých bodoch sa potom odrazu stane citeľným, že priam samozrejmým sa stalo to, čo je zlé a ničí človeka.

Ďalej Benedikt XVI. píše:“ Aktuálnosť toho, čo nám tu Apokalypsa hovorí, je zjavná. Dnes ide v obžalobe proti Bohu predovšetkým o to, aby jeho Cirkev bola vykreslená ako celá zlá a aby sme sa preto nechali od nej odradiť. Idea nami samými lepšie urobenej Cirkvi je v skutočnosti návrhom diabla, ktorým nás on chce odradiť od živého Boha skrze svoju klamlivú logiku, ktorou sa nechávame priľahko nachytať.“ A ďalej :“  Áno, existuje hriech v Cirkvi a zlo. Ale aj dnes existuje svätá Cirkev, ktorá je nezničiteľná. Aj dnes existuje mnoho pokorne veriacich, trpiacich a milujúcich ľudí, v ktorých sa nám ukazuje skutočný Boh, milujúci Boh. Boh má aj dnes svojich svedkov („martyres“) vo svete. My musíme len bdieť, aby sme ich videli a počuli.“

To platí aj pre Slovensko a jeho pôsobenie v Európe. Naši poslanci do Európskeho parlamentu musia byť presvedčení, že stojí zato zasadiť sa o zmenu nielen u nás, ale aj v celej Európe.

Dnes sa totiž svet zmenil na jednu veľkú dedinu. Nedá sa dosiahnuť naša zmena bez zmeny aj nášho okolia.  

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo