Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. apríl 2019

A čo tým chce Boh povedať mne?

Požiar Chrámu Matky Božej v Paríži ma donútil k tomu, aby som sa zastavil a zamyslel. Všimol a uvedomil som si pri tom hlavne príležitosť zhodnotiť moju osobnú životnú históriu, potrebu pozrieť sa lepšie na úpadok v mojich životných postojoch a nutnosť poučiť sa z mojich osobných zlyhaní v mojich osobných zápasoch.
A čo tým chce Boh povedať mne?

Tri dni medzi Kvetnou nedeľou a Zeleným štvrtkom máme možnosť zamyslieť sa nad troma úryvkami z evanjelií, v ktorých významnú úloha hrá postava zradcu Judáša. Príbeh Judášovej zrady Ježiša môžeme sledovať buď z diaľky alebo ho vnímať ako výbornou príležitosť úprimne sa pozrieť na to, akým spôsobom dokážeme zrádzať Ježiša v našom vlastnom živote. Zároveň by som sa chcel pokúsiť tento príbeh dať do kontextu so smutnou udalosťou ničivého požiaru, ktorý zasiahol Katedrálu Notre Dame v Paríži.

Niekoľko dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do Betánie, ktorá bola iba cez kopec vzdialená od Jeruzalema, aby tam navštívil svojich priateľov: súrodencov Martu, Máriu a Lazára. Jednou z povinností hostiteľa bolo poumývať a pomazať hosťom nohy: Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. (porov. Jn 12,1-11) Ak si viac vážim to, čo ma obklopuje, ba dokonca túžim zhromažďovať stále viac, aby som si mohol ešte viac veselo hovieť a užívať si pocit istoty a materiálneho zabezpečenia, som zradca dôvery v Boha. Mária, tá ktorá si vždy vedela vybrať lepší podiel, uprednostnila pred drahým olejom dôveru v Ježiša, v jeho slovo a prisľúbenia. Judáš uprednostnil dôveru vo svoj mešec a schoje schopnosti pred výzvou dôverovať a spoľahnúť sa na Ježiša. 

Pane odpusť mi, že som Ťa zradil tým, že som sa viac spoliehal na seba. Daj mi odvahu v životných výzvach spoliehať sa viac na Tvoje slová.

O pár dní neskôr, keď už Ježiš pri svojej Poslednej večeri sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí (...) bude to ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. (...)  On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc. (porov Jn 13, 21-33) Judášova zrada sa udiala v noci, v tme, v tichu. Keď ma nikto nevidí, prečo by som si nemohol robiť, čo chcem? Keď o tom nikto nevie, čoho by som sa mal obávať? Keď sa o veciach nehovorí, keď sa ututlú a zametú pod koberec, prečo by som mal nimi ďalej zaoberať? Boh však vidí aj každú moju myšlienku, kam sa môžem pred Ním ukryť? Judášov odchod od stola v ústety noci je tragickým obrazom beznádeje. 

Pane odpusť mi, že som odmietal zodpovednosť za svoje konanie, že som sa vyhováral na druhých či na nepriaznivé okolnosti. Daj mi nádej, že čokoľvek vyvediem, vždy sa môžem vrátiť.

Inzercia

Matúšova verzia tohto príbehu nám ukazuje aj to, čo bezprostredne predchádzalo Judášovej zrade, keď nás informuje, že Judáš Iškariotský odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. (porov. Mt 26,14-25) Judášova zrada bola motivovaná okrem iných okolností aj osobným prospechom. Čo všetko a koho všetkého som bol ochotný zradiť pre dosiahnutie svojho cieľa? Koľkokrát som zradil dôveru druhého? Koľkokrát som sa usiloval kúpiť si priazeň iného? Dôvera, úprimnosť, otvorenosť a čestnosť v našich medziľudských vzťahoch, to je len nevyhnutný základ pre ich dobré fungovanie. Judáš nevyužil príležitosť nadviazať takýto vzťah s Ježišom.

Pane odpusť mi, že som pre svoj prospech a kvôli svojim predstavám zradil dôveru tých, s ktorými zdieľam svoj život. Daj mi schopnosť využiť každú príležitosť objavovať a plniť Tvoju vôľu.

Fotografie novej podoby parížskeho chrámu Notre Dame zaplavili celý svet. Mnohí si pri pohlade na ne kladú otázku, čo tým chce Boh povedať obyvateľom Paríža, Francúzska, či dokonca celej Európy? Aký odkaz tým chce vyslať prvorodenej dcére Cirkvi? Kedže všetci sme synovia a dcéry Boha, myslím si, že by bolo oveľa užitočnejsie položiť si práve dnes, vo Veľkom týždni, trochu inú otázku: A čo tým chce Boh povedať mne? Nebojme sa tejto otázky. Nebojme sa jej ani v kontexte príbehu Judášovej zrady, ani v kontexte požiaru Notre Dame. 

Za seba môžem povedať, že pri sledovaní tých smutných záberov vnímam hlavne tri veci: nádej, výzvu a príležitosť. Napĺňajú ma nádejou, že nech som sa dopustil akejkoľvek zrady či osobného zlyhania, Boh to všetko môže pretvoriť na niečo dobré. Pripomínajú mi, že nech stojím pre akoukoľvek životnou výzvou, vždy ju môžem zvládnuť s pomocou Boha i ľudí, ktorých mi Boh posiela do cesty. A upevňujú ma v odhodlaní chopiť sa každej ponúkanej príležitosti začať znova a lepšie.  

Katolícky kňaz, ktorý sa snaží objavovať hĺbku Svätého Písma a šírku kánonického práva.

Odporúčame

Blog
O statočnej Zuzane

O statočnej Zuzane

Každoročne sa teším na pondelok po piatej pôstnej nedeli. V tento deň v našich kostoloch zaznieva pri svätých omšiach najdlhšie prvé čítanie v liturgickom roku. Je to príbeh z 13. kapitoly Knihy proroka Daniela. Príbeh o statočnej Zuzane a dvoch nečestných sudcoch. 

Blog
Bojová výzva

Bojová výzva

Listujeme spolu so synom útlu knižku s prerozprávanými udalosťami z Biblie. Ja z nostalgie, keďže je to knižka, ktorú som si čítavala ako malá, on zo záujmu. „Mami, on mu dal päsťovku?“ pýta sa zrazu.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.