Úvahy na Svätý týždeň

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Úvahy na Svätý týždeň

Kniha Fultona Sheena (1895 – 1979) „Sedmero hlavních hříchů“ ma zaujala najmä z dvoch dôvodov. Tento známy americký arcibiskup vysvetľuje podstatu siedmich hlavných hriechov skutočne originálnym spôsobom – v prepojení na sedem viet, ktoré Kristus vyriekol pred svojou smrťou na kríži. Ešte viac ma však prekvapilo, že ide o úvahy, ktoré arcibiskup vysielal v rozhlase v roku 1939. Svojou hĺbkou totiž oslovujú aj po 80-tich rokoch.

Hnev – „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“

Už počas svojho života Kristus učil odpúšťať druhým a milovať tých, ktorí nás nenávidia. Vrcholným spôsobom k odčineniu hnevu došlo na Kalvárii, lebo to bola nenávisť a hnev, čo priviedli Ježiša na kríž. Pod krížom stála prvá generácia zaťatých pästí a hrozila do Božej tváre. Keď nám druhí ublížia, zabúdame, ako často vieme len veľmi málo o okolnostiach, pre ktoré to robia. Kristus, ktorý jediný vidí v úplnosti do ľudského srdca, odpúšťa úplne. Nesúďme a  nebudeme súdení. Odpusťme a odpustí sa aj nám. Táto prvá Kristova veta ponúka dve ponaučenia: 1. Dôvodom pre odpustenie je nevedomosť; 2. Odpustenie nemá hranice. 

Vzbura proti Bohu sprevádza nepríjemná obava, že Boh je vo svete predsa len prítomný. Zdieľať

Závisť – „Ešte dnes budeš so mnou v raji.“

Závisť je smútok z úspechu druhého a radosť z jeho nešťastia. V dnešnej dobe závisť na seba zobrala predovšetkým ekonomickú podobu. Závisti pribúda aj preto, lebo sa vytráca viera vo večný život. Chceme sa mať dobre tu a teraz a za každú cenu. Jeden z ukrižovaných lotrov závidel Božiu moc, ktorú si Kristus nikdy nenárokoval.  Akoby chcel povedať: „Ak by som mal ja takú moc, akú máš ty, Ježišu, použil by som ju vo svoj prospech.“ Závistlivý človek odhaľuje, že ak by mal dary, ktoré závidí druhým, použil by ich nesprávne. Kajúci lotor vie, že nemá čo Ježišovi ponúknuť, preto sa s dôveru vrhá do Božieho milosrdenstva. Táto druhá Kristova veta ponúka dve ponaučenia: 1. Závisť býva zdrojom nesprávnych rozhodnutí o druhých; 2. Jedinú cestu k prekonaniu závisti nám ukázal kajúci lotor. Spočíva v prejavení súcitu, ktorý sa uskutočňuje v modlitbe a v dobrých skutkoch. 

Smilstvo – „Žena, hľa tvoj syn. Synu, hľa, tvoja matka.“

Manželstvo prináša potešenie aj v intímnej oblasti. Avšak toto potešenie je hriešnym, ak namiesto prostriedku sa stane pre človeka cieľom. V dnešnej dobe žijeme v „éru telesnosti“. Keďže menej pozornosti venujeme duchovnému rastu, stupňujú sa nároky tela. Ježiš na kríži odčinil hriech smilstva nielen tým, že obetoval vlastné telo, ale aj tým, že daroval vlastnú matku a milovaného učeníka. Pán Ježiš nepovedal: „Nemôžem sa vzdať svojej matky“, lebo jeho láska bola taká silná a taká čistá, že ho viedla k zabúdaniu na seba, aby druhým nechýbala láska. Táto tretia Kristova veta ponúka dve ponaučenia: 1. Jediným skutočným únikom z nárokov tela je obrátiť našu lásku na niečo, čo je viac ako telo; 2. Mária je útočisko hriešnikov. 

Ak je Boh nepriateľom, ľudia si nikdy nemôžu byť istí svojím víťazstvom. Zdieľať

Pýcha – „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil.“

Pýcha je nezdravá láska k vlastnej výnimočnosti, keď svoju radosť čerpáme z falošnej domienky, že nikto nie je lepší ako my. Pýcha stavia do stredu vlastné sebectvo a vedie k správaniu bez Boha. Vtedy sa svätí stanú pre nás „hlúpi šašovia“; rehoľníci „obmedzenci“; spoveď „výmysel farárov“... Pýcha vedie k ateizmu, povrchnosti, pohŕdaniu druhými, nadradenosti, domýšľavosti... Ježiš sa na kríži zriekol seba samého, aby odčinil pýchu snobstva, pýchu popularity, pýchu bohatstva, pýchu ateizmu. Táto štvrtá Kristova veta ponúka dve ponaučenia: 1. Nemajme zaľúbenie v seba samých, lebo Boh sa stavia proti pyšným; 2. Majme záľubu v pokore, lebo pokora je pravda a cesta k pravej veľkosti. 

Obžerstvo – „Žíznim.“ 

Obžerstvo sa prejavuje tým, že konzumujeme viac než je nevyhnutné, alebo to prijímame v nesprávny čas. Najväčším dôkazom degenerácie súčasnej spoločnosti je prehnanosť prepychu v modernom svete. Prejavuje sa prehnanou starostlivosťou o telo. Nie je problém nájsť tisícky ľudí, ktorí trávia 2 - 3 hodiny denne cvičením. Ak by ste ich však požiadali, aby zohli koleno aspoň na 5 minút v modlitbe, budete počuť ostré protesty. Kto spočíta milióny peňazí utratených v salónoch krásy?  Za nestriedmosť a prepych priniesol Pán náhradu na kríži, keď ho zbavili ešte aj šiat, ktoré si vojaci rozdelili. Namiesto utíšenia smädu mu dali piť ocot. Kristovo zvolanie „žíznim“ je jeho smädom po láske. Zrieknutie sa telesného jedla nie je preto, že by telo bolo zlé, ale aby sme trénovali dušu, aby mala vládu nad telom. Táto piata Kristova veta ponúka dve ponaučenia: 1. Umŕtvujme telesný hlad a smäd; 2. Pestujme v sebe duchovný hlad a smäd.  

Lenivosť – „Je dokonané.“

Lenivosť je choroba vôle, ktorá nás privádza k tomu, aby sme zanedbávali svoje povinnosti. Lenivosť sa môže prejavovať v telesnej ako aj v duchovnej oblasti. Ježiš je vzorom plnenia Božej vôle. Svoj život prežíval dávaním: „Syn človek neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ Na zemi naplnil aj ten najmenší detail Otcovho diela, preto na kríži hovorí: „Je dokonané.“ Nestačí veriť v Krista, musíme Krista žiť a do určitej miery ako Kristus zomrieť. Evajelium prináša tri príklady lenivosti, z ktorých je potrebné sa poučiť. V podobenstve o múdrých a nerozumných pannách tie hlúpe nemysleli pri čakaní na olej do svojich lamp. Druhým príkladom je neúrodný figovník, na ktorom Ježiš nenašiel figy. Tretím je zlý a  lenivý sluha v podobenstve O talentoch, ktorý zverený talent skryl do zeme. Táto šiesta Kristova veta ponúka dve ponaučenia: 1. Musíme byť ostražití pred duchovnou lenivosťou, lebo tresty za ňu sú hrozné. 2. Usilujme sa o naplnený život. 

Lakomstvo – „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ 

Lenivosť je nezdravá láska k veciam tohto sveta. Nastáva vtedy, keď človek sa nechá v živote viesť nesprávnym cieľom. Medzi lakomcov patrí mladá žena, ktorá si berie rozvedeného muža kvôli peniazom; verejný činiteľ, ktorý prijíma úplatky; právnik, yvchovávateľ alebo kňaz, ktorý podporuje radikálne hnutie kvôli zlatu; kapitalista, ktorý kladie zisk nad ľudské práva a potreby... Človek, ktorý prehnane má rád bohatsvo, urobil zlý obchod. Vďaka svojej štedrosti mohol získať nebo, a zostala mu iba zem. Apoštol Pavol nás upozorňuje: Koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti.“ (1 Tim 6, 10) Ježiš sa na kríži sa vzdal všetkého a odovzdal svoj život Otcovi, aby odčinil lakomstvo. Svet vytvoril rôzne druhy hluku, aby prehlušil Krista. Keďže sme stratili Boha, hľadáme ho v jeho rôznych náhradách. Táto siedma  Kristova veta ponúka dve ponaučenia: 1. Čim viac máme pút na zemi, tým ťažšie bude pre nás zomrieť. 2. Neboli sme stvorení na to, aby sme našli nasýtenie našich túžob tu na zemi. 

Náš zápas sa neodohráva medzi demokraciou a totalitarizmom, ale ide o voľbu medzi spolčovaním sa proti Kristovi a bratstvom s Kristom. Zdieľať

Zatvorené dvere

Len raz v dejinách sa stalo, že pred hrobku mŕtveho muža bola postavená stráž. Len raz v dejinách sa stalo, že hrob privalili kameňom, aby sa zabránilo úteku mŕtvoly. Vzbura proti Bohu sprevádza nepríjemná obava, že Boh je vo svete predsa len prítomný. Ak je Boh nepriateľom, ľudia si nikdy nemôžu byť istí svojím víťazstvom. Všetko, čomu človek veril – demokracia, vzdelanie, ekonomika, veda, humanizmus – ho sklamalo. Každá modla, ktorú si človek zhotovil, sa nakoniec zrútila. Človek si uvedomuje, že ukrižoval toho, kto jediný ho môže zachrániť. Boh prichádza zachrániť človeka. Keď človek prehral, sám Boh prichádza, aby mu daroval víťazstvo. Náš zápas sa neodohráva medzi demokraciou a totalitarizmom, ale ide o voľbu medzi spolčovaním sa proti Kristovi a bratstvom s Kristom. Veľká Noc nám pripomína, že nech tento zápas je akokoľvek ťažký, nemusíme sa báť, lebo keď je spojencom Boh, človek si môže byť istý svojím víťazstvom. 

Preklad z angličtiny do češtiny pripravili sestry trapistky. Publikáciu v roku 2017 vydalo české vydavateľstvo Hesperion, ktoré sa špecializuje na vydávanie kníh z oblasti katolíckej teológie, liturgie  a spirituality.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo