Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. apríl 2019

Za rodinu muž a žena - za každý splodený život

Za rodinu muž a žena - za každý splodený život

Jedna z oblastí, ktorej sa chcem v Európskom parlamente venovať, je presadzovanie kresťanských hodnôt, najmä v oblasti rozvoja prosperujúcej rodiny ako spolužitia muža a ženy.  

V minulých dňoch som zachytila zaujímavé správy. Prvá - muž transsexuál v Bratislave v ženskej spodnej bielizni tancoval pri nákupe v potravinách. Ľudia sa naňho dívali, fotili si ho, natáčali si ho, tlieskali mu. Druhá správa - anglický parlament v pomere hlasov 538 za a 21 proti schválil zákon o pohlavnej výchove detí v školách. (Relationships Education, Relationships and Sex Education (RSE) and Health Education)

Zákon predložil Damian Hinds a vstúpi do platnosti v septembri 2020. Vyučovacie hodiny o vzťahoch s rovnakým pohlavím budú integrované v súlade s vekom a cirkevné školy budú môcť na hodinách vyučovať z pohľadu viery. Od  septembra 2020 sa budú deti základných škôl učiť o rôznych modeloch rodín, vrátane tých s rovnakým pohlavím. Žiaci stredných škôl budú musieť zistiť viac o problémoch LGBT, vrátane pohlavných stereotypov a negatívnych dôsledkov sexu. Veľmi dôležité je aj to, že rodičia nesmú dieťa pri tejto výchove nechať doma, alebo ho z takej hodiny vziať domov. Ak by to urobili, sú trestaní úradmi a zákon im ukladá pomerne vysoké finančné sankcie, prípadne aj odobratie dieťaťa.

Dve správy z dvoch krajín. Dva rôzne postoje vnímané dnes ako norma, liberalizmus, právo na prejav … 

Čo by sa stalo ešte pred pár rokmi dozadu, kedy som bola žiačkou základnej školy? Toho muža – transsexuála by zavreli do blázinca a liečili ho. Výučbu sexuality v škole som zažila aj ja, formou besedy, ktorú viedol prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., v slobodnom rozhodnutí byť, či nebyť na tejto besede. 

Môj pohľad na celú túto celospoločenskú otázku či problematiku? 

Popri práci sme sa spolu s manželom dali do služby rodinám, cez naše spoločenstvo. Pracujeme s rodinami 7 rokov. Problémov v rodinách je viacero a každý z nich si vyžaduje osobnú starostlivosť. Stretávame sa s problémami pri výchove detí či pri samotnom prosperovaní manželstva. Odpoveďou na každý problém je celistvosť rodiny. Každé dieťa vo svojom probléme potrebuje otca na niečo úplne iné než matku. 

Prvým učiteľom vo výchove našich detí sme my, rodičia. My, rodičia, ako prví dávame príklad svojim deťom, ako žije muž a ako žije žena. Dieťaťu vzor muža nevie nahradiť žena a ani muž nevie nahradiť ženu. V Deklarácii práv dieťaťa, prijatej Valným zhromaždením OSN dňa 20. novembra 1989, sa uvádza: „Dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje zvláštne záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením a po ňom.“ Ďalej sa tam píše skoro v každom článku, že dieťa má právo na oboch rodičov. Nie na rodiča 1 a rodiča 2, ale rodičov ako muža a ženu. Snaha dostať názov rodič 1 a rodič 2 do zákona je preto taká silná, aby sa LGBTI človek vedel identifikovať ako rodič. Ak sme už pri riešení LGBTI problémov, lebo toto je podľa mňa celospoločenský problém, skúsme počúvať ľudí, ktorí už v takýchto rodinách vyrastali. Nie je ich málo. Za všetkých spomeňme Brandu Walton, Millie Fontana či organizáciu Them Before Us. 

Prečo práve ich? 

Inzercia

Predsa preto, že sa neboja zastrašovania a vyhrážok, keď svedčia o svojom živote v rodinách, kde je rodič 1 a rodič 2, rodičia gayovia či lesbičky. Práve títo ľudia, hovoria to isté so slzami v očiach a bolesťou v srdci - tak veľmi im chýbal otec či mama! Prijatím Dohovoru o právach dieťaťa sa jednotlivé štáty zaviazali, že ich činnosť bude v súlade s najlepším záujmom dieťaťa. Kde bolo ich právo, keď boli deťmi? Vieme my vôbec o čom hovoríme, keď schvaľujeme rodiča 1 a 2, keď hovoríme, že je lepšie, ak ich budú vychovávať LGBTI ľudia, ako by mali byť v detskom domove? 

Zvykli sme si sedieť a všetko v živote komentovať. Zo svojej skúsenosti však viem, že ak budeme pracovať na rodine všetci, bez výnimky, situácia sa zmení. Daniel Ange, kňaz pôsobiaci v Belgicku a pracujúci s ľuďmi, ktorí patrili do skupiny LGBTI, a ktorí sa rozhodli zmeniť svoj život na základe hlásania evanjelia, hovorí, že ľudia, ktorým chýbal otec z akéhokoľvek dôvodu (práca mimo rodinu, odluka rodičov, rozvod…) alebo prežili zneužitie ako dieťa, najčastejšie rozmýšľajú a neskôr sa stávajú členmi skupiny LGBTI.  

Jednou z funkcií, ktorú plní manželstvo muža a ženy, je plodenie detí. Je to naplnenie každého zdravého manželstva. Poznala som sa s mladým párom, ktorý tvrdil, že sú rozhodnutí spolu žiť a nemať deti. To vraj nie je ich víziou života. Vtedy mali obaja 20 rokov. O 3 roky neskôr som sa náhodou stretla s chlapcom z tohto páru. Už spolu netvorili pár, nakoľko dievča zatúžilo po dieťati, ale on to nevedel prijať. Ona má dieťa a manžela, on je sám. Ak vstupujú muž a žena do rodičovstva, ktorí z nich chce vychovať gaya alebo lesbičku? Ešte som sa nestretla s takým rodičom, ba ani som o takom nepočula. 

Pri výchove detí je základným prvkom výchovy vzor, ktorý dávajú rodičia svojim deťom. Skúsili ste niekedy len tak nájsť nejaké svedectvo ľudí, ktorí boli vychovaní v rodine, kde sú obaja rodičia rovnakého pohlavia? Je to zrkadlo toho, ako žili, ako prežívali svoje detstvo, ako im chýbala mama či otec. Tých svedectiev je mnoho. Zatiaľ zo zahraničia, no už to máme aj u nás na Slovensku či v okolitých krajinách.  

Prirodzenou túžbou dieťaťa je mať otca a mamu. Dieťa túži po oboch rodičoch rovnako intenzívne. To, čo potrebuje od mamy, nikdy nedostane od otca a naopak. Sama som mala otca málo doma, pretože veľa pracoval v zahraničí a viem, že moja túžba po otcovi bola naplnená len v jeho náručí. No mne sa zdá pri obhajobe výchovy LBGTI ľudí, ako keby sme zabudli, alebo chceli zabudnúť na naše detstvo. Ako sa správajú tí z nás, ktorým otec či mama odchádzali za prácou preč, ktorým chýbal rodič pri prvých úspechoch či pri prvom sklamaní? Ako keby sme boli v čase pomsty za tento čas, ktorým sme sami prešli. Pomsty autorite otca a mamy, a tak vedome či nevedome schvaľovali LGBTI rodičov. 

Rozhodla som sa brániť práva rodiny ako muža a ženy, práva rodiny, kde deti vychovávajú rodičia - muž a žena, brániť práva ešte nenarodených detí, pomáhať takýmto rodinám už pred 8 rokmi. Vtedy vo svojom blízkom okolí. Teraz chcem hájiť a brániť vaše práva - rodina muž, žena a deti - aj v európskom parlamente. 

Budem sa snažiť zo všetkých síl pracovať a chrániť základ spoločnosti - rodinu. 

Budem sa snažiť presadzovať prijatie uznesení či smerníc, aby domáce krajiny EÚ prijali silnejšie zákony na ochranu rodín ako muža, ženy a detí a budem sa snažiť dávať pozor na to, aby sa neotvárali deklarácie či medzinárodné zmluvy, ktoré chránia práva rodín či detí, aby sa do nich nemohli vkladať žiadne ideologické myšlienky LGBTI komunity.  

Mgr. Alena Harvanová, kandidát na poslanca Európskeho parlamentu za stranu Kresťanská únia, kandidát č.10

Odporúčame

Blog
Ako sa modliť za uzdravenie

Ako sa modliť za uzdravenie

Veľakrát sa modlíme za uzdravenie a nevieme ako. Nevieme, či to robíme správne. A je to vôbec Božia vôľa? Boh počuje náš hlas, no niekedy my sami sme prekážkou vyliatia jeho moci na nás.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.