Reakcia na otvorený list Františkovi Mikloškovi

Vdp. pán Štefan Mordel,

píšem tento komentár ako reakciu na Váš otvorený list, ale taktiež ako osobný názor na celú túto situáciu ohľadom volieb na prezidenta. V prvom rade musím povedať, že je mi veľmi ľúto, že takýto list napísal duchovný predstaviteľ Cirkvi a vniesol do tejto situácie len ďalší chaos a ešte zväčšil nenávisť a nespravodlivé posudzovanie. A taktiež zlý obraz Cirkvi v ktorej sa ukazuje nejednota a takmer žiaden fundovaný náhľad a postreh na túto situáciu. Od kňaza, ktorý sa každý deň sýti Božím slovom a tiež sa prihovára veriacim by som očakával oveľa hlbšie pochopenie problematiky, lebo toto by malo byť všetko preniknuté a osvietené Božím Duchom. Kňaz by mal mať ešte akosi viac ako bežný veriaci zmýšľanie Kristovo a nie zmýšľanie tohto sveta.

Dôstojný pán Mordel, vaše vyjadrenia k osobe Františka Mikloška vnímam ako nesprávne a nespravodlivé. Myslím si, že vaše osobné sklamanie a nesúhlas voči Františkovi, ktorého ste nazvali svojim priateľom by ste mali riešiť na osobnej rovine a nie ho dávať na verejný pranier. Toto sa medzi priateľmi nerobí a myslím si, že František si to nezaslúži. Čo sa týka samotných volieb tak vnímam, že aj tento Váš otvorený list je len pokračovaním neprimeraných reakcií zo strany Cirkvi, ktorá ukázala svoju nejednotu, rozštiepenosť a vôbec nevniesla primerané svetlo a orientáciu pre ľudí, ktorí to akosi prirodzene očakávali. Veď čo sa týka takpovediac kresťanov KDH, KBS, tak neboli schopní postaviť žiadneho vhodného kandidáta na prezidenta. A nakoniec ten ktorý vystúpil s kresťanskými hodnotami, s kresťanskou minulosťou nedokázali ho ani jednoznačne podporiť. KBS nevydalo žiadne vyhlásenie, žiaden pastiersky list, ktorý by úprimných veriacich ľudí nasmeroval. Skôr tam bolo od začiatku cítiť nejednoznačnosť a zameranie sa na vlastný prospech. Veď niektorí biskupi už pred prvým kolom volieb prijali na rozhovor prezidentského kandidáta pána Šefčoviča, ktorý má jednoznačnú podporu vládnej strany Smeru. A tým dali jasne najavo, že je pre nich dôležitejšie byť za dobre s tými, ktorí teraz vládnu, lebo majú z nich určitý prospech a podporu. Preto aj podpora tohto kandidáta zo strany KBS bola jednoznačná. Aj keď medzi kňazmi sa dali zachytiť aj hlasy ktoré dávali podporu kandidátom ako Harabin a sčasti aj Kotleba. Akoby stačilo dať si do svojho predvolebného sloganu slovo Boh, alebo sa slovom kresťan označiť. Veď či to nebolo dosť čitateľné, že týmito vyjadreniami si chceli dotyční len zabezpečiť istú časť voličov. No myslím si, že každý skutočne kriticky a rozumne zmýšľajúci človek vedel tieto ich vyjadrenia vyhodnotiť, pozrieť sa na ich spôsob vyjadrovania, zmýšľania a konania a taktiež aj historického pozadia a následne sa rozhodnúť v neprospech týchto kandidátov. Čo bolo smutné je to, že málokde som zachytil podporu zo strany kňazov v prospech Františka Mikloška. Je hanbou, že ani tí „svoji“ (myslím biskupi, kňazi, kresťanská strana) ho vôbec nepodporili, ale skôr mu hádzali polená pod nohy. Veď sami nepostavili žiadneho lepšieho kandidáta.

Myslím si, že kandidát František Mikloško mal jasný smer a za to si ho veľmi vážim. Veď keď sa pozrieme aj na jeho život tak môžeme ho vnímať ako naozaj kresťana, ktorý konal a koná ako skutočne veriaci človek. Veď dokázal to aj v období predchádzajúceho režimu, kde sa aktívne angažoval v podzemnej cirkvi a vystupoval s jednoznačnými hodnotami aj keď to bolo veľmi ťažké. Taktiež stál pri zmene v 89 s jednoznačnými kresťanskými záujmami. Tiež sa aktívne a kresťansky angažoval v KDH. Takže jeho smer bol od začiatku jednoznačný a pro-kresťanský. Nikoho však nemožno absolutizovať a hovoriť, že neurobil žiadnu chybu, alebo že by to nebolo bývalo lepšie keby robil a jednal v niektorých prípadoch ináč. No to je realita asi každého človeka, že má svoje pády a zlyhania tak ako aj svoje výstupy a víťazstvá. Avšak čo si na Františkovi naozaj vážim je jeho jednoznačný smer a neustále úsilie o presadzovanie kresťanských hodnôt  a taktiež jeho vytrvalosť ísť za týmto cieľom. Tiež to, že sa nedal vtiahnuť do akýchkoľvek politických a mocenských kalkulácií a napríklad aj to, že sa nevzdal v prospech iných kandidátov, ale dotiahol to až do konca ( myslím úspešného víťazstva).

Teraz sa ešte vrátim k úvodu vášho listu, kde ste písali o neúspechu  Františka Mikloška o ktorom ste vopred vedeli a stratených hlasoch tých, ktorí hlasovali v jeho prospech. Tento názor vnímam ako veľmi plytký a naozaj som neočakával zo strany kňaza niečo také. Totiž keď my veriaci vstupujeme do týchto volieb, ale aj do vyjadrovania svojho názoru musíme si byť vedomí v akej situácii a v akom prostredí sa nachádzame. Už dávno nežijeme v krajine ktorú by sme mohli nazvať kresťanská. Slovensko je krajina, kde máme kresťanské korene a množstvo kresťanských tradícií, ale skutočných, úprimne žijúcich kresťanov je len nepatrné percento. Veď to, keď niekto povie, že je pokrstený, alebo že chodí do kostola ešte neznamená že je aj kresťanom vo svojom srdci. Viem, že máte takú skúsenosť a že sa s takýmito vyjadreniami veľmi často stretávate. Preto keď niekto vystúpi s kresťanskými hodnotami ako kandidát na prezidenta, musíme vedieť že tieto hodnoty sa vo väčšine národa neakceptujú a nie sú dôležité. Sme v menšine a budeme aj v menšine, ale to neznamená aby sme popreli, alebo sa neprihlásili k týmto hodnotám, len kvôli nezískaniu víťazstva. Tým by sme zapredali svoju vlastnú identitu. Preto je veľmi dôležité a dobré, že boli ľudia ktorí neváhali dať ten hlas za tieto hodnoty. Lebo tento hlas je dôležitý a musíme dávať vedieť o sebe. Aj keď ako prví by mali byť naši biskupi, kňazi a duchovný vodcovia, ktorí by sa boli zastali týchto hodnôt a nasmerovali aj ostatných týmto smerom. Je hanbou, že to tak nie je a že oni skôr riešia veci vo svoj prospech a snažia sa zakrývať svoj kontroverzný život a navonok vystupovať ako tí dobrí. Nechcem tu vynášať na svetlo rôzne kauzy a zlyhania našich hierarchov. Ani my, bežní ľudia s radou laikov nie sme hlúpi a vieme o mnohom čo oni zakrývajú. Vy však viete o čom hovorím.

Chcel by som tu teda ešte raz poďakovať Františkovi Mikloškovi, ktorý sa zasadil za tie správne hodnoty a vydržal to do konca.

Ešte sa chcem dotknúť ďalšieho Vášho vyjadrenia a síce, že Mikloško podporil a odporučil voľbu v druhom kole liberálnu kandidátku pani Čaputovú. Tým, keď sa vyjadril aby ľudia nevolili pána Šefčoviča len pokračoval vo svojom názore, aby sa zastavila pretrvávajúca vláda a vplyv Fica. Myslím si, že toto sme si už svojím spôsobom zažili a on tiež asi vedel o čom hovorí. Keď však povedal, že čo sa týka druhej kandidátky tak sa zariadi podľa svojho svedomia. Myslíte si, že voľba podľa svedomia je to isté ako jednoznačné odporučenie voľby určitého kandidáta? Keď sa pozrieme na svedomie pána Františka, ktoré je určite prezentované aj hodnotami ktoré zastáva, tak toto svedomie je v rozpore s hodnotami ku ktorým sa hlási pani Čaputová. On ju vôbec nepodporil, ale nechal to na zvážení každého človeka. Oveľa otvorenejšie ste vy podporili svojim vyjadrením práve toho prvého kandidáta a podobne to urobil aj predseda KBS svojim vyhlásením v Prešove. Akoby to, čo som už povedal, keď sa niekto prihlási za kresťana bol za rodinu a podporoval aj ostatné správne hodnoty. Veď či nie je lepšie byť skôr úprimný a stáť si za svojimi vyjadreniami ako aj možno robí pani Čaputová ako byť neúprimný a hovoriť podľa toho čo sa mi hodí a pred akou skupinou ľudí stojím. Tu pozitívne hodnotím vlastnosť úprimnosti a lepšej transparentnosti, ktorú má pani Čaputová no napriek tomu treba pozerať na každého kandidáta v jeho komplexnosti. Tieto moje vyjadrenia nie sú podporou ani jednému z tých dvoch možných kandidátov na prezidenta.

Tu chcem aj Vás, dôstojný pán Mordel poprosiť, aby ste svojimi vyjadreniami nezavádzali a nevkladali do úst niekoho postoje a názory ktoré vôbec nepovedal.

Posledná vec ktorej sa chcem dotknúť v tomto mojom príspevku je to, ako sa zariadiť s druhým kolom volieb, ktoré nás teraz čakajú. Myslím, že mnoho ľudí stojí pred dilemou čo urobiť a ako sa zariadiť aby to bolo v súlade so svedomím. Toto by malo byť možno to, čo by ste mali ešte v kostole rozprávať a aspoň trocha ľudí nasmerovať. Totiž, že nie my, alebo všetci mocní majú v rukách naše osudy a aj výsledky volieb. Pán Boh to má v rukách a vždy to tak bude. My môžeme poprosiť Ducha Svätého o múdrosť v rozhodovaní a následne sa rozhodnúť podľa svedomia. Vtedy to bude určite dobre. A ešte je potrebné povedať, že je dobre využiť svoje právo voliť ale aj nevoliť. Sú situácie kedy svoje právo využijem v tom, keď nebudem voliť a takto vyjadrím svoj názor. Totiž už nežijeme v spoločnosti kde musíme urobiť tak ako druhí od nás chcú. Pri každej voľbe sa totiž rátajú hlasy, ktoré boli za, proti a taktiež tie keď sa niekto zdržal hlasovania. Keď je niečo čierne a možno černejšie tak nikdy z toho nebude biele. Aby sme vyjadrili, že sme za to biele nemôžeme hlasovať ani za černejšie a ani za čierne. Náš hlas pri nehlasovaní sa bude počítať. To či sa zúčastniť volieb a zneplatniť svoj hlas, alebo sa vôbec nezúčastniť tak to je iba malý detail, ktorý má však podobný efekt.

Na záver sa chcem obrátiť ešte raz na Vás, dôstojný pán Mordel, ale aj na ostatných veriacich zo Slovenska. Chcem aby sme mali vedomie toho, že všetko je v Božích rukách a my by sme mali dôverovať a snažiť sa vyjadrovať a správať voči ostatným ako tí, ktorí žijú s Bohom a je to na nich aj vidieť. Byť svetlom, lebo aj malé svetlo môže zapáliť mnohých a osvietiť túto dobu temna a chaosu.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo