Ich modlitby znejú denne. Aj za Slovensko

Ich modlitby znejú denne. Aj za Slovensko

„Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. Kráľ nebeský, Utešiteľ, Duch pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, Poklad dobra a Darca života, príď k nám a prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas Dobrotivý, naše duše.“

Slová tejto starobylej modlitby znajú na perách ukrajinských bohoslovcov často. Mladí muži, ktorí sa rozhodli zasvätiť svoj život Bohu, sa túto modlitbu modlia denne. Je súčasťou ich prvých myšlienok po prebudení, keď v srdci ďakujú Bohu za nový deň. V praxi je zaužívaná ako začiatok viacerých osobných i spoločných modlitieb, či liturgických slávení. Ukrajinské semináre majú svoju jedinečnú atmosféru. Modlitby, štúdium, práca a oddych sa striedajú v rytme, ktorý ich pripravuje na veľmi špecifickú službu. Byť kňazom na Ukrajine nie je jednoduché. V krajine je odluka Cirkvi od štátu. V sociálnej a ekonomickej situácii, ktorá je pre bežných ľudí veľmi ťažká, klesli príspevky veriacich v niektorých farnostiach na polovicu. Kňazi majú ťažkosti vyžiť, a v prípade gréckokatolíckych kňazov, aj uživiť svoje rodiny.

Seminaristi sú často z chudobných rodín, niektorí sú siroty alebo polosiroty. Slovenská katolícka charita podporuje preto vzdelávanie ukrajinských bohoslovcov. Aktuálne je do projektu Adopcia na diaľku® zapojených šesť ukrajinských seminárov a viac ako 330 ukrajinských bohoslovcov z celej Ukrajiny.  Bohoslovci a ich blízki mnoho raz sami zažívajú núdzu, preto seminaristi aj kňazi dobre rozumejú ľuďom, ktorí majú ťažké životné okolnosti alebo sú v núdzi. Cirkev sa na Ukrajine snaží byť blízko všetkým, ktorí nemajú nikoho, alebo nemajú možností, ako zlepšiť svoje životné podmienky. Podopiera núdznych duchovne aj ľudsky, a nakoľko je v možnostiach jednotlivých diecéz (eparchií) hľadajú aj možností ako pomôcť sociálne odkázaným i materiálne. Či už prostredníctvom potravinových balíčkov, zriadením sociálnej jedálne, či zakúpením liekov alebo oblečenia.

Bohoslovci navštevujú domovy dôchodcov, nemocnice, detské domovy. Starším ľuďom pomáhajú narúbať drevo, či zabezpečiť nákup. Okrem takýchto aktivít podopierajú ľudí a krajinu i svojimi modlitbami. Za svojich blízkych, no i za odkázaných a dobrodincov sa seminaristi modlia denne. Ich prosby za pokoj v krajine i vo svete, za požehnanie známych i neznámych dobrodincov znejú v ukrajinských seminároch stále. A ako o tom píšu v pravidelných správach z jednotlivých seminárov, do svojich modlitieb vkladajú denne aj Slovensko. 

O ukrajinských bohoslovcoch sa dozviete viac TU a o projekte na: www.adopcianadialku.sk a na facebooku.

Fotografie - archív SKCH.

 

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo