#VoteForFamily Hlasuj za rodinu

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
#VoteForFamily  Hlasuj za rodinu

O dva mesiace nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. Aby sme vedeli koho voliť, máme sa pýtať a aj požadovať sľubované. Fafce Europe včera spustilo prorodinnú kampaň dva mesiace pred voľbami do Európskeho parlamentu. Zostavilo manifest pre kandidátov. Klub mnohodetných rodín je členom FAFCE a preto oslovuje kandidátov aby sa zaviazali v prípade zvolenia podporiť Manifest.

MANIFEST PRE EURÓPSKE VOĽBY

25. mája 2019

Ako kandidát do volieb do Európskeho parlamentu,
sa zaväzujem systematicky uznávať základnú úlohu rodiny ako základnú jednotky spoločnosti. Pri politických rozhodnutiach sľubujem, že menovite:

 

1. Ústrety k Európskemu paktu pôrodnosti

Demografická zima je tiché nebezpečie, ktoré sa týka všetkých krajín Európy. Európa potrebuje demografickú jar. Naše deti sú našim spoločným dobrom. Zaväzujem sa zvyšovať povedomie o demografickej zime v Európe a navrhovať konkrétne opatrenia a nástroje na zmenu súčasných trendov.

2. Uplatňovanie "rodinného mainstreamingu"

Rodina je základným kameňom spoločnosti. Európska únia musí zohľadňovať európske rodiny pri všetkých svojich rozhodnutiach, pri rešpektovaní zásad subsidiarity. Som odhodlaný presadzovať koncept "rodinného mainstreamingu" vo všetkých oblastiach politiky.

3. Podpora hlasu rodín

Rodinné združenia sú hlasom rodín, ktoré autenticky vyjadrujú svoje potreby a zvyšujú občiansku angažovanosť. Sľubujem uznať príspevky a úlohu rodinných združení pri navrhovaní a rozvoji európskych programov.

4. Ekonomika v službách rodiny

Rodiny sú zdrojom odolnosti spoločnosti a pomáhajú odmietnuť nespravodlivosť pri verejných financiách. Som odhodlaný podporovať verejné politiky, ktoré uznávajú dôstojnosť rodiny a jej základnú hospodársku úlohu pri spoločnom dobre, pracujú v prospech daňovej spravodlivosti a podporujú osvedčenú dobrú prax, ako je Európska rodinná karta.

5. Dôstojná práca pre každú rodinu

Rodina je prirodzeným kľúčovým hráčom pri podpore sociálneho začlenenia. Sľubujem pracovať na programoch, ktoré sa nepozerajú na trh práce výlučne z hľadiska ekonomiky a financií, ale ktoré sa zameriavajú predovšetkým na osobu a jej schopnosti, zachovávajúc to ako formu aktívnej účasti na spoločnom dobre a nástroji na predchádzanie chudoby. Preto uznávam hodnotu práce matky a otca v domácnosti a hodnotu dobrovoľníctva ako príspevok k sociálnej súdržnosti.

6. Rovnováha medzi rodinným a profesionálnym životom

Rodina by mala byť východiskom, z ktorého vychádzajú pracovné podmienky, aby poskytli rodinám životné podmienky, ktoré uľahčujú spoločný čas, a tým udržiavajú dynamiku obyvateľstva a prispievajú k sociálnej súdržnosti. Som odhodlaný podporiť lepšie zosúladenie rovnováhy medzi rodinným a pracovným životom v prospech rodiny vrátane vyčlenenie nedele ako spoločného dňa odpočinku v týždni.

7. Uznávanie komplementarity žien a mužov

Rodina je najväčším podporovateľom rozvoja v celej spoločnosti. Uznávam komplementaritu muža a ženy a odmietam pokusy zmazať sexuálne rozdiely prostredníctvom verejných politík.

8. Rešpektovanie a propagácia inštitúcie manželstva

Pevnejšie rodinné väzby zlepšujú blaho jednotlivcov. EÚ a jej členské štáty vyzývame, aby rešpektovali inštitúciu manželstva a podporovali osvedčené postupy pri predchádzaní rozpadu rodiny. Podľa zásady subsidiarity budem brániť akémukoľvek zasahovaniu Európskej únie do právnej definície manželstva.

9. Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti od začiatku až po prirodzený koniec života.

Rodina je prirodzené miesto, kde je každý nový život uvítaný. Sľubujem sa rešpektovať dôstojnosť každého ľudského života vo všetkých jeho fázach od počatia po prirodzenú smrť. Budem podporovať politiky a osvedčené postupy, ktoré poskytujú osobitnú starostlivosť všetkým deťom pred narodením a po ňom a ich matkám, ako aj rodinám pestúnskej starostlivosti alebo adoptívnym rodinám.

10. Otec a matka, sú prvými a najdôležitejšími vychovávateľmi svojich detí.

Rodiny vždy podporovali dlhodobejšiu perspektívu, pripravovali udržateľnejšiu budúcnosť. Zaväzujem sa zabezpečiť, aby Únia vo všetkých svojich programoch týkajúcich sa mládeže a vzdelávania rešpektovala a podporovala právo rodičov vzdelávať svoje deti v súlade s ich kultúrnymi, mravnými a náboženskými tradíciami, ktoré uprednostňujú dobro a dôstojnosť dieťaťa.

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo