Sviečková manifestácia a slovenský prezident – Čaputová alebo Šefčovič?

Jedným z najvýznamnejších verejných vystúpení, ktoré pripravili pád totalitnej komunistickej diktatúry, bola Sviečková manifestácia 25. marca 1988. Jej význam bol v množstve ľudí, ktorí sa jej zúčastnili napriek hrozbám a možným dôsledkom, aj v tom, ako pred svetom odhalila brutálnosť režimu a spojila požiadavku občianskej aj náboženskej slobody. Túto previazanosť si podnes neuvedomujú mnohí vrátane niektorých našich cirkevných predstaviteľov.

Je logické, že dnes si už mnohí mladí len ťažko vedia predstaviť ako to je nemôcť slobodne cestovať, čítať a písať, či vybrať si školu a zamestnanie. Ľahšie si totiž človek žijúci v neslobode predstaví slobodný život, ako človek, ktorý užíva slobodu, môže pochopiť všetky problémy a zlo neslobody. Je smutné, koľkí nechápu, že väčšia z toho, v čom sa nám za 25-30 rokov výrazne zlepšila kvalita života, je ovocím slobody, za ktorú sme v marci 1988 a novembri 1989 manifestovali, a že väčšina problémov je ešte stále dôsledkom 40 rokov komunistickej vlády a toho, že v niečom sme tú slobodu zle využili.

Neprekvapuje, že bývalí komunisti majú aj po výmene straníckych legitimácií a hesiel k cirkvám, najmä najväčšej Katolíckej, podobný postoj ako pred novembrom 1989 – snahu využiť jej predstaviteľov na svoju propagandu a znemožniť im, aby sa vecne a kriticky vyjadrili k vláde a politike. Smutné je, že viacerí cirkevní predstavitelia po toľkých slobodných rokoch stále hrajú túto hru.

Slobodná cirkev podporuje exkomunistov

Keď sme vtedy na námestí odolávali vodným delám a obuškom, našou hlavnou túžbou bolo prísť domov v zdraví a bez následkov v škole či zamestnaní, a dožiť sa čím skôr slobody, za ktorú sme manifestovali. Väčšina iste nešpekulovala nad tým, ako to potom bude vyzerať. Ani v zlom sne by sme si však nepredstavili, že z bývalých komunistov a eštebákov sa stanú najväčší veľkokapitalisti, že väčšina našich premiérov a prezidentov za nasledujúcich 30 rokov slobodných volieb budú bývalí komunisti. Ani že im k tomu budú pomáhať viacerí naši kňazi a biskupi.

Po r. 1990 niektorí podporovali Mečiarov zlepenec exkomunistov a nacionalistov v mene budovania slovenskej štátnosti. Neskôr však viacerí biskupi na čele s R. Balážom kritizovali Mečiarovu koalíciu, za čo sa zvlášť Balážovi odvďačili útokmi médií aj Lexovej SIS. Posledných vyše 10 rokov sa zdá, akoby sa situácia „znormalizovala“. V roku 2014, v deň 26. výročia Sviečkovej manifestácie podporil kardinál Ján Ch. Korec prezidentskú kandidatúru bývalého komunistu R. Fica. V. Palko to vtedy dal do súvislosti s porážkou kresťanskodemokratických kandidátov. Teraz v kampani pred 1. kolom prezidentských volieb niektorí kňazi podporovali exkomunistu a mečiarovca Harabina, 14 dní pred výročím „Sviečkovej“ arcibiskup Orosch pri televíznej bohoslužbe znevážil jedného z jej organizátorov F. Mikloška, a vedenie KBS špeciálnou audienciou robilo reklamu exkomunistovi Šefčovičovi, ktorý kandiduje za Ficov SMER. Ako čierny humor vyznieva, že to bolo v mene boja za obmedzenie potratov a proti Istanbulskému dohovoru a LGBTI agende, ktorú však Šefčovič na pôde europrlamentu ako funkcionár Strany európskych socialistov aktívne ešte pred 3 mesiacmi presadzoval.

(tu riešim len vzťah cirkvi a politiky, a nijako nespochybňujem mnoho dobrého, čo cirkev za tie slobodné roky spravila, napr. v sociálnej, kultúrnej či vzdelávacej oblasti)

Občianska a náboženská sloboda vo svete

Zvláštne a smutné je, že vedenie našej cirkvi takto nepodporilo žiadneho z kresťansko-demokratických predstaviteľov, ktorí sa roky zasadzujú za kresťansko-konzervatívne hodnoty. Práve výročie Sviečkovej manifestácie, jej téma spojenia občianskej a náboženskej slobody a súčasná situácia ľudských práv vo svete by boli dobrou príležitosťou pre takúto audienciu.

Stále platí, čo Ján Figeľ, osobitný vyslanec EÚ pre slobodu náboženského vyznania vo svete, povedal pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie: „Náboženská sloboda je slobodou svedomia a myslenia, je slobodou veriť, či neveriť, alebo vieru zmeniť. Je to civilizačné kritérium budúcnosti našej spoločnosti a sveta. … V súčasnosti len štvrtina svetovej populácie žije v podmienkach náboženskej slobody. Druhou zlou správou je skutočnosť, že rozsah náboženskej intolerancie, diskriminácie a prenasledovania vo svete narastá. Málo ľudí u nás si to, žiaľ, uvedomuje a málo pre viac slobody vo svete robíme. Za ostatné roky sa ani vláda, ani parlament napríklad nezmohli na vážny postoj ku genocíde a k prenasledovaniu kresťanov a iných náboženských menšín na Blízkom východe zo strany teroristov ISIS. Akoby to nebol aj náš svet, akoby utrpenie nevinných v kolíske našej civilizácie sa nás netýkalo.“ (Možno aj preto sa niektorým tak darí budovať politickú kariéru strašením pred migrantami)

Druhým najväčším porušovateľom ľudských práv vrátane občianskej a náboženskej slobody sú komunistické režimy. Preto neprekvapuje, že sa tomu nevenuje Ficov SMER, ale je smutné že tomu nevenuje takmer žiadnu pozornosť ani väčšina občanov ani naša cirkev, ktorá prešla takýmto prenasledovaním, a zažila aj podporu z demokratického zahraničia

Ukázalo sa to aj v januári 2019, keď Eroparlament z iniciatívy kresťansko-dešmokratických poslancov schválil významné uznesenie požadujúce aby EÚ naďalej a viac využívala všetky prostriedky zahraničnej politiky na obranu náboženskej slobody ako jedného zo základných ľudských práv. Na Slovensku o tom ani len Katolícke noviny neinformovali. (viac tu: https://www.postoj.sk/40251/falosny-kuffa-europarlament-a-prenasledovanie-krestanov

Komunizmus alebo „liberálna“ demokracia?

Takéto ignorovanie odkazu Sviečkovej manifestácie, ktorá spájala občiansku a náboženskú slobodu, patrí k príčinám toho, že v 2. kole tohtoročných volieb prezidenta nie je žiaden kresťanský kandidát, ale liberálka a bývalý komunista. Tento odkaz môže však aj teraz pomôcť v rozhodovaní.

Liberalizmus je mi rovnako vzdialený ako komunizmus a všetky odrody socializmu a marxizmu. Odmietam však ideologický konštrukt všetko, čoho príčinou je morálny relativizmus označovať ako „liberalizmus". Mätie to pojmy, myslenie, hodnoty aj voličov. Komunizmus a nacionálny socializmus priniesli desiatky miliónov ľudských obetí, a nezmerateľné kultúrne a materiálne škody. Neporovnateľne a mnohonásobne viac ako „liberálna“ demokracia. Väčšinu moci na Slovensku aj od pádu "totality" majú bývalí komunisti a ich partneri, počínajúc Mečiarom, až po Fica. Preto majú aj najväčšiu zodpovednosť rovnako za korupciu ako za to že podnes platí komunistický potratový zákon.

Treba však tiež pripomenúť, že za slobodu najmä na Slovensku trpeli, bojovali a aj pri "Sviečkovej" manifestovali kresťania a nie liberáli. 

Exkomunista alebo liberálka?

Nepoznám ani Šefčoviča, ani Čaputovú, o každom z nich niekto hovorí že sú dobrými ľuďmi ... a niekto ich kritizuje. Nikdy neposudzujem svedomie a kvalitu viery nikoho. Vidím však skutky. Preto mám problém voliť Šefčoviča. V čase keď on protekčne študoval v Moskve na elitnej škole diplomatov a KGB, stovky iných nemohli študovať čo chceli, Štb šikanovala našu rodinu a komunisti ma nepustili ani do Poľska. Rok potom ako nás vodnými delami naháňali na Sviečkovej manifestácii, on vstúpil do KS.

Možno sa obrátil. Ale skutočné obrátenie sa nevyznačuje tým, že komunistickú minulosť vymaže niekto zo životopisu, a do predvolebnej kampane zaradí aj kresťanské či pro-life heslá. Zvlášť keď aj ešte pred 3 mesiacmi „anti-life" a LGBTI agendu aktívne presadzoval ako eurosocialista v europarlamente. Teraz to „priklincoval" návštevou českého prezidenta Zemana. T. Halík k tomu dobre pripomenul: „Klement Gottwald jezdil do Moskvy se učit, jak oponentům „zakroutit krkem“; pan Šefčovič přijel do Prahy se učit od Zemana, jak vést kampaň a vyhrát volby." „To je znepokojující a varovný signál. Nezapomeňme, že k prvnímu vítězství Zemana nemálo přispěl podlý burcující inzerát, který v den voleb v největším bulvárním listu očernil Karla Schwarzenberga." https://www.tyzden.sk/nazory/54344/tomas-halik-co-sa-chce-sefcovic-ucit-od-zemana/?ref=kat

Prezident Zeman v r. 2018 povedal, že sa chce stretávať s premiérom ex-eštebákom Babišom aj po budúcich voľbách. https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/497206-zeman-sa-chce-stretavat-s-babisom-ako-s-premierom-aj-po-dalsich-volbach/ Prezident Zeman podporil návrh českých komunistov na zdanenie cirkevných reštitúcií. Čiže majetku cirkví, ktoré komunisti ukradli a štát ich zväčša zdevastované vrátil. To je to isté, ako keby vám ukradli auto, po 30 tisíc najazdených km polícia auto nájde a vráti, a štát od vás bude žiadať aby ste z ceny auta zaplatili daň zo zisku. Teraz Zeman podporil „kresťanského" kandidáta exkomunistu Šefčoviča.

Akoby člen SMERu?

V roku 2009 viacerí kresťania podporili exkomunistu mečiarovca Gašparoviča proti „liberálke“ Radičovej. Na tú tiež útočili pre vyjadrenie o potratoch, napriek tomu, že v tomto sa Gašparovič nevyjadril o nič lepšie, a ignorovali kritérium spravodlivosti a politickej minulosti. Gašparovič potom prezidentoval „akoby člen SMERu“, pre lepšiu ochranu rodiny a života nespravil nič, ale mnoho pre zhoršenie justície.

O Šefčovičovi napísal na FB Ivan Šimko: „Maroš Šefčovič je nepochybne skvelý diplomat a ja ho poznám aj ako slušného a i čestného človeka. Paradoxne, práve kombinácia týchto dvoch pozitívnych čŕt by ho v úrade prezidenta viedla k dilemám, v ktorých by trpel on, a obávam sa, že i národ.“ Je kandidátom strany SMER, „Bola by to nevďačnosť, keby sa ako hlava štátu obrátil proti nej. Ako čestný človek to nemôže urobiť. Preto už teraz musí hovoriť o tom, že nebude rozdeľovať ľudí na slušných a neslušných, na dobrých a zlých. V skutočnosti spravodlivý štát práve potrebuje rozlišovať medzi takými a onakými. Ako inak sa dá zápasiť s prenikaním veľkých peňazí do politiky? … Vrcholová politika je brutálna. … Čelia jej všetci veľkí hráči. I hlava štátu to musí vedieť uniesť. Skvelý diplomat i jeho manželka, nie sú na túto brutalitu pripravení. Myslím si, že i súčasný prezident sa rozhodol nekandidovať druhý krát presne preto. Z týchto dôvodov Marošovi Šefčovičovi svoj hlas nedám, naďalej si ho však budem vážiť“ (Šimko)

Tri „konzervatívne“ kritéria

Aliancia za rodinu zverejnila „Desatoro pre dobrý výber kandidáta na prezidenta“ Je to dobré, s krátkym vysvetlením som to uviedol tu: https://www.postoj.sk/41360/ktorym-politikom-pomaha-kbs-vladimir-palko-a-aliancia-za-rodinu Z hľadiska základných kresťansko-konzervatívnych hodnôt sa to dá zhrnúť do 3 princípov:

  • Úcta k životu, od počatia po prirodzenú smrť, a podpora rodiny, ako prvoradá úloha každého človeka

  • Úsile o spravodlivosť, ako základná úloha štátu a politiky, ktorej najväčšou neresťou je korupcia

  • Pri hodnotení politikov sú skutky a politická minulosť dôležitejšie ako slová a predvolebné vyhlásenia.

    Konkrétne a aktuálne: V kritériu predchádzajúcej minulosti v 1. kole vypadol najlepší kandidát Mikloško aj najhorší Harabin. Šefčovič ako eurosocialista ešte v decembri podporoval tú istú „rodinnú a LGBTI“ agendu ako liberálka Čaputová.

Śefčovič sa nijako nedištancoval ani od KS ani od korupcie Ficovho SMERu. Je príliš veľké riziko, že podobne ako Gašparovič, aj on by prezidentoval ako „akoby člen SMERu". Aj pri voľbe sudcov a prokurátorov, aj pri menovaní exkomunistu Fica za šéfa Ústavného súdu. Toho Fica, ktorý podporil zachovanie súčasného potratového zákona a vyše 10 rokov vedie vlády SMERu zodpovedné za súčasný korupčný systém. Preto je asi „menším zlom“ alebo lepšou reálnou možnosťou Z. Čaputová, ktorá prinajmenšom nebude „akoby člen SMERu".

 

Niečo o prioritách hovorí aj prorok Izaiáš (33. 13-16)

Na Sione sa trasú hriešnici,

strach zachvátil bezbožných.

Kto z_vás vydrží pri stravujúcom ohni?

Kto z_vás znesie večnú páľavu?

Ten, kto kráča spravodlivo a hovorí pravdu,

kto odmieta zisk z_lúpeže

a rukami sa bráni proti úplatku, ….

ten bude bývať na výšinách,

jeho útočišťom bude skalný hrad;

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo