Mikloško a Čaputová, ťažký hriech a obrátení komunisti

Mikloškovi v 1. kole prezidentských volieb najviac hlasov neubrali voliči Čaputovej, páchajúci ťažký hriech, ale Kotleba, Harabin a Šefčovič, ktorých podporili aj niektorí kňazi a biskupi. Ich vinou je na kresťanskom Slovensku v 2. kole liberálka a bývalý komunista. V prvom kole kňaz Kuffa tvrdil že Harabin nepotrebuje konať pokánie, teraz zakladateľ KDŽP Oberhauser jeho kázňou podporuje Šefčoviča, ktorého podporil aj kňaz Mordel. Viacerí z tohto tábora používajú špeciálny výber z Biblie, a iné jej dôležité slová ignorujú rovnako ako zásadné vyjadrenia pápežov o politike.

 

Kuffa, Harabin a pokánie

Kňaz Kuffa, ktorý v sociálnej oblasti robí mnoho obetavej a záslužnej práce, v politickej aktivite podporuje exkomunistov, konajúcich v rozpore s učením Katolíckej cirkvi. Na to aby si ho získali im stačí niekoľko vyhlásení, ktoré sú opačné ako ich predchádzajúce skutky. Tak napríklad na manifestácii za Kotlebov návrh zákona na zákaz potratov pochválil Fica pár dní potom, ako sa Fico jasne vyjadril za zachovanie súčasného komunistami prijatého zákona. Ficovi stačilo pár slov o odmietnutí Istanbulského dohovoru, ktorého agendu jeho SMER dlhodobo podporuje. (viac tu: https://www.postoj.sk/34119/ako-kotleba-krestanov-rozhadal-a-fico-kuffu-rozkom-opil

Teraz Kuffa s poukázaním na apoštola Pavla tvrdil, že Harabin nepotrebuje pokánie aby bol dobrým kresťanským kandidátom. Na to dobre reagoval P. Rábara tu: https://www.postoj.sk/41477/savol-prezidentom-bez-pokania-poznamka-k-uvahe-farara-kuffu K tomu sú aj ďalšie „biblické“ argumenty.

Apoštol Pavol vyznal svoju chybu, povedal že je nehodný volať sa apoštolom, a všetky sily venoval na ohlasovanie Ježiša Krista a evanjelia. Harabin si žiadnu chybu nikdy nepriznal, propaguje seba, a kresťanské hodnoty, ktoré doteraz nijako nepresadzoval a v mnohom nerešpektoval, len sľubuje presadiť ak ho zvolia za prezidenta.

Čo by ste povedali na tajomníka komunistickej strany alebo slobodomurárskej lóže, ktorý sa prihlási do konkláve so sľubom, že keď ho zvolia za pápeža bude viesť cirkev lepšie než hocikto z ostatných kardinálov?

Skutky a slová

Nielen zdravý rozum, ale aj Biblia hovorí že skutky sú viac ako slová. „Nie ten, kto mi hovorí „Pane, pane, ale ten kto koná vôľu môjho Otca“ …. „Viera bez skutkov je mŕtva.“ (Jak 2, 14.17-18) Na posúdenie úprimnosti obrátenia zvlášť pre Harabina a všetkých, ktorí sa nespravodlivo nabalili vo svojich funkciách platí kritérium mýtnika Zacheja, ktoré som spomenul už pred mesiacom https://www.postoj.sk/40784/naivni-veriaci-potraty-a-zachranca-harabin Zachej keď prijal Ježiša úprimne a nie ako seba-reklamnú akciu konal: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ (Lk 19, 1-10)

Sľub raja vo Večnosti dostal ten z lotrov ukrižovaných s Ježišom, ktorý verejne vyznal svoju vinu a chybu, druhý nie. Exkomunisti Fico, Harabin a Šefčovič nikdy verejne neuznali a nekritizovali zločinnosť komunistickej strany a režimu, ani svoje osobné chyby a prehrešky proti spravodlivosti a kresťanskej morálke, ktoré robili až do chvíle keď ohlásili prezidentskú kandidatúru.

Mordel a kresťanskí kandidáti

Kňaz a docent teológie Š. Mordel napísal „Otvorený list Františkovi Mikloškovi“ (Postoj, 20. 3.2019), kde mu vyčíta že sa nevzdal kandidatúry v prospech iného kresťanského kandidáta. (Jeho úlisne zdvorilá forma propmína kontroverzný útok Š. Laba proti arcibiskupovi Bezákovi, čo je zaujímavá súvislosť, ktorú tu nebudem rozvíjať https://www.postoj.sk/7285/kontroverzna-pravda-o-odvolanom-arcibiskupovi) Keďže v liste kritizuje aj M. Krajňáka, je zrejmé že za toho správneho kresťanského kandidáta považuje Harabina, ktorému pred voľbani pomáhal s propagandou, a ktorého podporil aj Kuffa a ďalší kňazi. Nekritizuje ani Šefčoviča s podporou vedenia KBS, ani Kotlebu s podporou J. Košiara i iných „proslovenských“ katolíkov.

Zavádzanie tohto Mordelovho listu je najmä v tom, že ignoruje fakt, že v 1. kole žiadni skutočne kresťanskí politici okrem Mikloška neboli. Takým bol ešte ako-tak M. Krajniak, ktorý sa kresťansko-konzervatívnym témam venoval aj v dávnejšj minulosti, ale teraz kandidoval za stranu, ktorú vedie najliberálnejšie žijúci slovenský politik, a v predvolebnej kampani na Postoji podporil Ficovo úsilie dostať sa na Ústavný súd a znemožnil diskusiu za svojimi blogmi. Jeho 2,77 % ukázali, že bol nezvoliteľný.

Kresťanský politik totiž nie je ten, kto ako súčasť volebnej kampane zaradí aj kresťanom blízke sľuby, ale ten kto skutočne koná podľa kresťanských zásad. Nie je ním ten, kto ignoruje alebo dokonca vo svojej funkcii porušuje princíp spravodlivosti, ktorá je podľa Biblie „základom božieho trónu“, a podľa učenia Katolíckej cirkvi základným princípom a požiadavkou politiky. https://blog.postoj.sk/39671/papez-frantisek-o-politike-aj-k-volbe-slovenskeho-prezidenta

Nie je ním bývalý komunista, ktorý nikdy neuznal zločinnosť komunistickej dikatúry prenasledujúcej cirkev a hrubo porušujúcej ľudské práva. Ani sudca, ktorý nespravodlivo súdi, sám sebe udeľuje obrovské odmeny a sabotuje výkon spravodlivosti napr. ignorovaním predpísaného elektronického prideľovania prípadov. Ani socialista, ktorý sa jasne nedištancoval od toho, že ešte pred 3 mesiacmi aktívne presadzoval rodovú ideológiu.

Farizeji v politike

Kotlebovmu úspechu v parlamentných voľbách 2016, a Harabinovmu v prezidentských 2019 silno pomohli aj propagačné „kostolné“ videá. Pri viacerých asistovali kňazi, a veriaci ich hojne šírili ako dôkaz toho, že Kotleba a Harabin sú skvelí kresťanskí kandidáti. S dôsledným použitím Evanjelia to však vyzerá ináč.

Tam Ježiš ostro kritizoval farizejov, ktorí „viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.“... „vyjedáte domy vdovám .. preto vás postihne prísnejší súd. Zanedbali ste čo je v zákone dôležitejšie – spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť...“ (Mat. 23. 14, 23)... „Hovoria a nekonajú ...Všetko čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: … radi majú prvé stolice v synagógach.“(Mat. 23,2,5,6, Luk. 20.4-7)

To platí aj o politikoch, ktorí sami nedodržiavajú zákony, ktoré schválili, nespravodlivou korupciou okrádajú štát, čiže najmä chudobných, sami riadne neplatia dane, ktoré iní musia platiť, a nechávajú sa filmovať na cirkevných akciách, aby ich ľudia volili. Ako dodržiaval spravodlivosť a milosrdenstvo Harabin, a celý Ficov SMER, alebo Dankova SNS? Kto bol celý život skutkami verný hodnotám evanjelia aj slobodnej demokracie, Mikloško, alebo Kotleba, Harabin a Šefčovič?

Ťažký hriech?

Biskupi a kňazi nie sú v politike neomylnou autoritou, ktorú treba bez rozmýšľania poslúchať, ale ich slová iste stoja za zváženie. Aj preto, že majú „povinnosť ponúknuť prostredníctvom očisty rozumu a etickej formácie svoj osobitný vklad, aby sa požiadavky spravodlivosti stali pochopiteľné a politicky realizovateľné.“ (Benedikt XVI., Deus Caritas Est) https://www.postoj.sk/7372/cirkev-a-politika-r-fico-verzus-papez-frantisek

Arcibiskup Orosch v kontroverznej televíznej kázni v súvislosti s arcibiskupom Bezákom uviedol toto: „Postaviť sa v televízii a propagovať kandidáta/kandidátku za ultraliberálnu stranu za prezidentku je ťažkým hriechom.“ A potom bez dôkazu prekrútiac jeho slová osočoval Mikloška, že sa vraj „postavil proti náuke katolíckej cirkvi, katolíckej morálky.“ https://www.postoj.sk/41386/co-povedal-arcibiskup-orosch-a-aka-je-pravda

Miera nakoľko je hriech ťažký podľa učenia RKC spočíva v matérii skutku aj v okolnostiach ako miera poznania a slobody pri rozhodovaní. To u nikoho nepoznám, preto nikdy nepíšem o „ťažkosti hriechov“ konkrétnych osôb, ale o veľkosti chyby, ktorú možno racionálne posúdiť.

Ukradnúť stovku bedárovi na zakúpenie alkoholu je ťažší hriech ako ukradnúť tisícku milonárovi na obživu v biede žijúcich detí. Šoférovať pod vplyvom alkoholu alebo korupčne okradnúť nemocnicu, v dôsledku čoho pre zlé vybavenie či nedostatok liekov zbytočne zomrú pacienti, môže byť ťažší hriech než potrat mladého dievčaťa, ktoré si dostatočne neuvedmuje o čo ide a tlačí na ňu rodina.

Ak je hriechom podporiť liberálku Čaputovú, ktorá sa vyjadrila za zachovanie súčasného potratového zákona, hriechom je aj podporiť komunistického socialistu Fica a Šefčoviča, ktorí sa rovnako vyjadrili za jeho zachovanie. Dokonca ešte ťažším, lebo títo kariéru začínali v strane, ktorá ho schválila, a dnes sú v strane, ktorá má už 10 rokov hlavnú zodpovednosť za to že podnes platí. Miera hriechu je úmerná aj postaveniu a vplyvu konajúceho. „Liberálny“ pohľad na rodinu a požiadvky LGBTI, ktorý vyčítajú Čaputovej, aktívne podporoval ešte pred 3 mesiacmi v Europarlamente Šefčovič.

Je nespravodlivé a kontraproduktívne jedného kandidáta a jeho voličov za to zatracovať, a druhého napriek tomu istému podporovať a voličov mu „nadháňať“. Je klamaním a „krivým svedectvom“ (8. prikázanie Desatora) šíriť o Bezákovi odsudzujúce texty na základe jeho podpory Čaputovej, a zamlčať, že jasne a verejne povedal, že v názoroch na rodinu a ochranu života sa s ňou nestotožňuje.

Korupciu a ochranu života z hľadiska Desatora som analyzoval tu: https://www.postoj.sk/33926/korupcia-alebo-potraty-desatoro-krestanske-svedectvo-a-politika

Do neba volajúce hriechy sú podľa kresťanskej tradície a učenia tri: úmyselná vražda, sužovanie chudobných, vdôv a sirôt, a vykorisťovanie pracujúcich. Potrat možno označiť za hriech proti jednému z nich, korupcia je proti dvom.

Klamstvom je tvrdiť, že za Čaputovej úspechom sú len peniaze a média, a zamlčať, že hlavným dôvodom jej podpory je prirodzená túžba národa po spravodlivosti a odpor ku korupčnému systému, za ktorý sú už vyše 10 rokov zodpovedné najmä vlády Ficovho SMERu.

Rúhanie a neresť politiky

Pápeži viacerými encyklikami odsúdili komunizmus a nacionálny socializmus. Za členstvo v komunistickej strane bola roky aj exkomunikácia. V roku 2017 zriadili vo Vatikáne špeciálny „Poradný zbor pre spravodlivosť". Svätá stolica sa tak aktívne zapojí do boja proti rôznym formám korupcie, organizovaného zločinu a mafie. Zbor sa má v spolupráci s biskupskými konferenciami a miestnymi cirkvami zamerať aj na otázky exkomunikácie mafiánov a perspektívou exkomunikácie v prípadoch korupcie https://www.postoj.sk/30857/papez-frantisek-korupcia-je-ruhanie-na-slovensku-aj-tradicia

Medzi neresťami politiky pápež František na 1. mieste menoval korupciu. https://www.postoj.sk/39671/papez-frantisek-o-politike-aj-k-volbe-slovenskeho-prezidenta Pápež v homílii 25. 11. 2016:  „Korupcia je spôsob života v rúhaní, korupcia je forma rúhania,“ 

Ukrajinský gréckokatolícky arcibiskup Ševčuk: „... korupcia je vážny hriech. Aby si sa vyspovedal, musíš sa najskôr kajať a sľúbiť, že už viac tento hriech neurobíš. Ktokoľvek vedome a dobrovoľne odmieta kajať sa z hriechu korupcie, nemôže dostať rozhrešenie a sväté prijímanie,“ ( www tkkbs.sk 2. 3. 2016)

To by kresťan a teológ mal vedieť

Mordel píše Mikloškovi: „Predvolebná propaganda, že liberalizmus sa dá zmieriť s kresťanstvom, nie je pravdivá. Liberalizmus ako ideológia, ktorá hlása bezhraničnú slobodu, je lživá a bezobsažná. Boh nás stvoril ako slobodné bytosti. … Ako kresťan by si to mal vedieť. Liberalizmus neuznáva hriech a všetko je dovolené čo nezakazuje zákon.“

Rovnako nie je pravdivá propaganda, že s kresťanstvom sa dá zmieriť komunizmus a nacionálny socializmus. Opakovane to hovoria encykliky a iné vyjadrenia pápežov. Komunisti a nacisti tiež neuznávajú hriech, za dovolené prehlasujú všetko čo slúži totalitnej moci vládnej strany, a navyše berú ľuďom Bohom darovanú slobodu. Socialisti v oblasti rodiny a potratov všade presadzujú to isté ako liberáli. To by docent teológie mal vedieť, a takto by aj mal učiť!

Kto pletie kresťanov a voličov

Kňaz a docent teológie Mordel odvolávajúc sa na morálne postoje vyčíta Mikloškovi, že vraj poplietol kresťanských voličov. To je nepravda a zavádzanie. Kresťanských voličov poplietli niektorí duchovní pastieri a aktivisti, ktorí sa od politikov roky konajúcich proti kresťanskej morálke nechali opiť rožkom predvolebných sľubov a kresťanských a pro-life vyhlásení.

Pletú ich tí, ktorí zo všetkých strán najviac kritizujú KDH a nikdy SMER a SNS, ktorí z tisícov potratov obviňujú výlučne liberalizmus a nikdy kultúru bulváru ani komunisticko-nacionalistické koalície, ktoré tu pod vedením Mečiara a Fica vládnu viac než dve tretiny z existencie SR.

Pletú ich tí, ktorí v rozpore s učením pápežov hlásajú, že najvyššou prioritou vlády, prezidenta a politiky je zákon na zákaz potratov a boj proti Istanbulskému dohovoru, pričom fakticky ignorujú podľa pápežov základnú požiadavku politiky budovať pokoj a spravodlivosť, aj kritérium zdravého rozumu zvažovať viac skutky ako sľuby.

Pletú ich cirkevní predstavitelia, ktorí z europoslancov vyzdvihli iba Šefčoviča, ktorý tam ešte 3 mesiace predtým presadzoval LGBTI agendu a Istanbulský dohovor, a nikdy poslancov za KDH či OĽANO, ktorí tam roky bojujú za kresťanské hodnoty a „tradičnú“ rodinu, alebo napr. ex-eurokomisára Figeľa, teraz osobitného vyslanca EÚ pre slobodu náboženského vyznania vo svete.

Dnes ich pletú a klamú aj tí, ktorí tvrdia že za Čaputovej úspechom sú len peniaze a média, a zamlčiavajú že hlavným dôvodom jej podpory je prirodzená túžba národa po spravodlivosti a odpor ku korupčnému systému, za ktorý sú už vyše 10 rokov zodpovedné najmä vlády Ficovho SMERu.

Pletú ich aj duchovní pastieri, ktorí v predvečer výročia Sviečovej manifestácie kydajú na Mikloška, a podporujú bývalých členov Komunistickej strany, ktorá prenasledovala cirkev a poslala na nás obušky a vodné delá keď sme tam pokojne manifestovali za občiansku a náboženskú slobodu vrátane menovania biskupov.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo