Jednota kresťanov?

Jednota kresťanov?

Zdrojom nášho zjednotenia je Ježiš, nie politická strana alebo volená osobnosť.

Vo viere v Ježiša sme si všetci bratmi a sestrami a sme sa blízki. To platí po celom svete, kdekoľvek prídeme a platí to aj na Slovensku. Osobne som to prežil posledné dni v Rwande a v Holandsku. Jednota vo viere je sila a vytvárame ju aj napriek jedinečnosti a rôznosti názorov – dokonca aj tých politických. Túto jednotu vytvárame aj s veriacimi mimo katolíckej Cirkvi a takisto aj s ľuďmi, ktorí úprimne žijú podľa evanjelia. Vytvárame ju dokonca aj s ľuďmi neveriacimi, nakoľko aj v nich je Boží obraz a mnohí hľadajú úprimne pravdu.

Pre nás katolíkov je základom jednoty pápež a s ním zjednotení biskupi. Táto jednota Cirkvi tu je aj napriek rôznosti názorov našich pastierov – biskupov – a môžeme povedať, že aj nás kňazov. Jednota nie je uniformita a dá sa docieliť aj napriek totálne rozdielnym názorom na politiku a osoby, ktoré ju tvoria.

Cirkev a akékoľvek spoločenstvo v nej je veľký dar, ktorý je oveľa väčší ako akékoľvek politické zoskupenie.

Okrem tohto daru nám dal Boh dar rozumu, vôle a citu a dal nám slobodnú vôľu. Problémom je, že každý si nosíme v sebe aj sebectvo a pýchu. Nikto nie sme od egoizmu oslobodení a pracovať na sebe je tá najťažšia vec. Ak ide o politické zoskupenie, tak boj je o to ťažší, ale prináša požehnanie.

Modlime sa za jednotu, ktorú budujeme v rôznosti. Základom jednoty je aj veľký rešpekt k názorom každého človeka. 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo