Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
19. marec 2019

Moja skúsenosť s Nevýchovou

Rada by som sa s Vami podelila o môj osobný zážitok s Nevýchovou, kurzom ktorý sľubuje spraviť z výchovy detí radosť a ktorý Vám má pomôcť vyriešiť všetky problémy s Vašimi deťmi.
Moja skúsenosť s Nevýchovou

Kurz som absolvovala a trištvrte roka sa podľa neho snažila aktívne meniť svoje pohľady na výchovu a na deti a riešiť konflikty a každodenné situácie. Nakoniec som tento spôsob výchovy opustila a čudovala sa sama na sebe, ako som mohla ako kresťanka natoľko odbočiť od Biblie – Božieho Slova a nechala sa oklamať touto humanistickou filozofiou.

Každý rodič ktorý miluje svoje deti, sa zamýšľa nad tým, ako ich čo najlepšie vychovať. Raz, keď ma trápili výchovné problémy, som na internete natrafila na Nevýchovu, ktorá sľubovala všetko, po čom som v tej chvíli ako mama túžila. Radosť, lásku, krásny blízky vzťah s deťmi. Kúpila som si 200 eurový kurz na splátky a čakala na zázrak.

 

S odstupom času si myslím, že v kurze odzneli aj dobré a prospešné rady. Ale bolo ich len zopár oproti mnohým nesprávnym a mylným radám a názorom. Niečo som si všimla už na videách, ktoré ponúkali zadarmo, ale pomyslela som si, že to, čo nebude podľa mňa správne, jednoducho odfiltrujem, a vyberiem si z toho len to dobré. Postupne som ale svoje pôvodné postoje posúvala a aj to, čo sa píše v Biblii som prispôsobovala tejto filozofii.

Jednou dobrou radou bolo napríklad dovoliť deťom to, čo už zvládnu. Nezakazovať im všetko len preto, lebo je to tak pre mňa pohodlnejšie. Odznelo tam aj zopár iných rád tohto typu, ktoré boli pre mňa prospešné. Ak by som to ale mala posúdiť, je to v pomere 10% dobrých rád, 90% zlých rád.

 

Celá filozofia Nevýchovy stojí na pieskovom základe. V Matúšovom evanjeliu 7:24-27 máme podobenstvo o dvoch staviteľoch. Jeden bol nazvaný rozumný, druhý bol nazvaný bláznom. Každý z nich staval na inom základe. Ak základ nie je skalou – Ježišom Kristom – založeným na Božom Slove, ale je pieskom – nestálym, meniacim sa, pohyblivým názorom alebo filozofiou, tak ten dom spadne. Toto je aj príklad Nevýchovy.

Filozofia Nevýchovy je založená na materialistickom pohľade na svet. Je to svet bez Boha. Psychológia, z ktorej Nevýchova čerpá, takisto posudzuje psychiku človeka mimo pohľadu na Boha a mimo pravdy ktorú obsahuje Biblia. Ak veríme, že Biblia je Pravda, tak iné názory a postoje, ktoré sa s ňou nezhodujú musia byť klamstvom.

 

Nevýchova hlása tzv. rešpektujúcu výchovu, kde rodič a dieťa majú medzi sebou partnerský vzťah. Majú sa na všetkom spolu dohodnúť aby to vyhovovalo obom. Už táto základná myšlienka si protirečí s Bibliou. V Biblii vidíme hierarchické usporiadanie, ktoré je dané od Boha a má svoj dôvod. Máme množstvo biblických textov, z ktorých vyplýva, že rodič je zodpovedný za to, ako vedie a vychováva svoje dieťa. Nevýchova učí odovzdať zodpovednosť do rúk dieťaťa aj vo veciach, v ktorých sa dieťa nevie rozhodnúť správne, pretože nechápe dôsledky. Ak chce rozhodnúť rodič, správa sa nerešpektujúco – je to policajt! Keď som prezrela a opustila Nevýchovu, odrazu som mala svoju rodičovskú zodpovednosť znova vo svojich rukách. Bol to pre mňa oslobodzujúci pocit. Necítiť sa vinná, lebo niečo nechcem dieťaťu dovoliť, alebo mu chcem niečo prikázať. Pretože podľa Nevýchovy a iných typov rešpektujúcej výchovy - zákazy a príkazy sú nerešpektujúce a autoritatívne, a deti ponižujú.

 

Boh je milujúci a dobrý Otec. Je ale našou autoritou. On určuje hranice. On určuje čo je dobré a zlé. Nesnaží sa s nami spraviť kompromis alebo dohodu. On vie čo je najlepšie. Áno, my sme omylný ľudia, ale ak máme snahu žiť podľa Božej vôle, tak naším prianím je podvoliť sa mu a podobne vychovať aj svoje deti. Nie podľa našich názorov. Aj my ako rodičia hľadíme na Boha a jeho vôľu a svoje deti chceme vychovať podľa toho, ako je to najlepšie v Božích očiach. Príslovia 22:15 nám hovoria: Bláznovstvo je priviazané na srdci chlapca; prút kázne ho vzdiali od neho. My predsa nemôžeme robiť kompromis s hriechom. Keď sa naše dieťa správa bláznivo, pretože ide za svojimi žiadosťami a vôbec ho nezaujíma Božie slovo, tak my rodičia musíme byť zodpovedný voči Bohu. On nám deti zveril aby sme ich vychovali pre Neho.

V 5. knihe Mojžišovej 5-9 nám Božie Slovo hovorí: Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou! A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci. A budeš im dôrazne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pojdeš cestou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať. Priviažeš si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomienku medzi tvojimi očima, napíšeš si ich na podvoje svojho domu a na svoje brány.

Inzercia

Kým sú naše deti malé máme jedinečnú šancu vštepiť im dobré zvyky a postoje. Táto šanca sa už nikdy nezopakuje. Nenechajme si ju ukradnúť.

 

Ďalší mylný názor Nevýchovy : Pravda je relatívna – morálka je relatívna. V Nevýchove odznejú rady ktoré nám hovoria, že si máme všetko nastaviť podľa seba. Určiť si vlastné hranice. Nevýchova sa chváli tým, že deti a rodičia majú krásny otvorený vzťah kde sa nestane, že dieťa niečo rodičom zatají alebo nemá odvahu sa s niečim priznať. Toto by samozrejme chceli dosiahnuť všetci rodičia. Ale spôsob, akým to Nevýchova dosahuje je podľa mňa vo veľkej miere ten, že morálka je ohybná a veľmi tolerantná voči hriechu.

V Biblii čítame o tom, že Boh dal svoje prikázania, aby ukázal, čo je správne a čo je neprávne. Čo je zlé a dobré. Aj my si svoje hranice potrebujeme nastaviť podľa Božích hraníc. Samozrejme, že hrešíme aj my, aj naše deti. Riešením pre hriech je ale činenie pokánia, priznanie si viny a prosba o odpustenie a zmenu.

 

Slová Pána Ježiša v Matúšovom evanjeliu 7:11 sú: Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho prosia!

Pán Ježiš tu ľudí nazýva zlými. Nevýchova naopak, učí, že ani len na skutok dieťaťa, ktorý sa nám nepáči, nemáme hovoriť, že je zlý. Namiesto toho to máme pomenovať že mne to takto nevyhovuje, nechcem to tak, nepáči sa mi to a podobne. Lebo ak hovoríme, že to, čo robia, je zlé, tak si potom budú myslieť sami o sebe, že sú zlé, a to ničí ich sebahodnotu. Samozrejme, že je potrebné zvážiť slová, akými naše dieťa nazývame, pretože aj Biblia nás učí, že slovami môžeme stavať ale aj rúcať. Nevýchova však hovorí, že ak na niečo povieme, že je to zlé, je to moralizovanie. Máme to vysvetľovať tak, že mne sa to nepáči, lebo... a uviesť dôvod. Myslím si, že je dobré deťom vysvetliť dôvody, aké máme, ale nie vždy všetko dieťa pochopí a nie vždy sa s ním dá dohodnúť. Aj keď sa Nevýchova snaží presvedčiť, je je to tak. Napríklad u nás starší Silvuško (4 ročný) chcel pozerať rozprávky, ktoré sa mi nepáčili, alebo chcel pozerať televízor dlhšie, s čím som tiež nesúhlasila. Moje dôvody ho vôbec nepresvedčili. Nedokázal ich ešte pochopiť, hlavne ten dlhodobý dopad. Také malé dieťa nechápe, že pozeranie televízie má svoje dôsledky ktoré sa prejavia v budúcnosti. Kým som bola v Nevýchove, mala som stále výčitky, keď som mu chcela niečo zakázať, lebo som ho tým údajne nerešpektovala.

 

V Žalmoch 1:1 sa píše: Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Dajme si pozor, od koho si necháme radiť aj vo výchove našich detí. Či to budú rady založené na Božom Slove alebo rady založené na psychológii. Tieto 2 sa totiž nezhodujú. Psychológia si nevie poradiť s problémom viny. Jej najčastejším riešením je seba-ospravedlnenie na základe toho, že sme veci robili ako sme najlepšie vedeli, tak si odpustime, že sme spravili aj chyby. Naši rodičia predsa spravili veľa omylov, ktoré nás negatívne ovplyvnili, a my sme vlastne obete.

Myslím, že človek je do veľkej miery ovplyvnený výchovou, ale robí aj svoje rozhodnutia, má vlastnú vôľu. Pán Ježiš volal každého k pochopeniu, že je hriešni. Každý človek. Nikto sa pred ním nemôže na nič vyhovoriť.

 

Nakoniec ešte pridám poslednú poznámku. Bola som v Nevýchovou ospevovanej skupinke rodičov, ktorý si za kurz zaplatili a v skupinke si mali navzájom radiť a zdieľať sa. Zo začiatku ma prekvapilo, koľko problémov títo rodičia s deťmi majú. Veľakrát sa opakoval problém s tým, že deti nechcú upratovať vo svojej izbe. Skvelá rada od Nevýchovou poverených mamičiek – Vám by sa tiež nepáčilo, keby Vám niekto niečo prikazoval. Upratujte vy, dieťa sa pridá, keď bude chcieť. Na tomto princípe fungovali aj mnohé ďalšie odpovede. Nevýchova sa prezentuje ako zázrak, v skutočnosti je to ich marketing, aby si čo najviac rodičov kúpilo ich produkt. Niečo tak instantné, ako to prezentujú ony, jednoducho neexistuje a nefunguje. My rodičia si potrebujeme prejsť svojimi skúškami, hľadať vo všetkom Božie vedenie a jeho radu. Neexistuje zopár zlatých jednoduchých pravidiel, ktoré budeme aplikovať a všetko bude dokonalé. A už vôbec nie, ak ich chceme získať od ľudí, ktorý nepoznajú Boha.

Som manželkou skvelého muža, mama dvoch chlapcov a ako rodina hľadáme Božiu vôľu v našich životoch a chceme žiť na slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Odporúčame

Blog
Prečo odstupujem z kandidátky do eurovolieb

Prečo odstupujem z kandidátky do eurovolieb

Keď ma pred časom oslovili ľudia zakladajúci politickú stranu Kresťanská únia s tým, či by som za nich nekandidoval v májových voľbách do Europarlamentu, nerozhodoval som sa dlho. Ako človek, ktorý už roky verejne komentuje politické dianie z pohľadu konzervatívnych kresťanov a ktorý povzbudzuje ľudí s biblickým svetonázorom, aby sa angažovali vo veciach verejných, nemôžem takúto výzvu odmietnuť.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.