Slovensko dokedy ?

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Slovensko dokedy ?

"Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“ Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem.  Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“ Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“Ježiš muodvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel. " ( Lk 4, 1-13)

Diabol je otcom lži, preto nemôžem od neho prijímať ani len to, čo sa zdá byť pravé a pravdivé. Neexistuje  zmier a žiaden čiastočný ústupok, kompromis, lebo aj ten vedie do záhuby. Hitler keď nastupoval k moci tvrdil, že on nechce nič iné, len poraziť komunizmus a Stalina a preto sa mu dosť dlhý čas darilo vodiť za nos celú Európu a svet. Keby od začiatku by mu nebolo tolerované to, ako sa správal k židom a napokon čo vyústilo v jeho takzvaný veľkolepý plán okolo čistej rasy s následnou likvidáciou slovanov a ostatných národov, tak by bolo menej utrpenia v živote ľudí a národov, pekla na tejto zemi učineného diablom. Ľudia čo sa tvária, že majú v úcte život človeka, ale pritom sú schopní nenávidieť iné národy, zabíjať a schvaľovať továrne na smrť sú takí ako ten had, ktorý sa priplazil v rajskej záhrade a presvedčil Adama a Evu, že im chce  "dobre" ...  No a následky toho  "dobra"  pociťujeme dodnes, stratili sme raj. Musíme jasne povedať : účel nesvätí prostriedky.  Diabla a jeho úskoky je treba odhaľovať zavčasu. Možno to jablko vyzerá naozaj vábivo a je krásne červené, vzoprieť sa diablovi treba ihneď na začiatku a neprijať ho akože, však ho dám len do košíka a potom sa uvidí. Prejde nejaký čas a položím košik na zem, začnem oberať figy z figovníka a ani nezbadám, že moje dieťa ktoré sa hralo neďaleko, našlo v koši jablko, zahryzlo a otrávilo sa ním. Vyplakávať potom je už neskoro. Toto je výsledok kompromisu a vyjednávania s diablom. Môže dezorientovať a následne poškodiť mnohé ďalšie generácie. To isté však číha aj na toho, kto by sa chcel bratať s ideami komunizmu a s ich protagonistami, ktorí sľubujú raj na zemi, ale bez Boha. Tu tiež platí striktné pravidlo, že žiadne pacem (mier) nie je možný, lebo človek končí v priepasti z pascí ústupkov a kolaborácie, ktoré vedú k oddeleniu sa od Boha.  Účel nesvätí prostriedky.  Kto má uši nech počuje. Diabol hovorí Ježišovi, keď mu ukázal všetky kráľovstvá zeme, že mu ich dá, lebo ich dostal, ak sa mu bude klaňať, dá mu ich všetku moc a slávu. Ježiš odpovedá z Písma a veľmi dobre vie, že tak ako vo všetkom aj tu diabol klame, lebo to čo mu ukázal nie je jeho a ani mu to nikto nikdy nedal, vari to mal dostať od Stvoriteľa ? "Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil." píše sa v Jánovom Evanjeliu v rozhovore Ježiša s Nikodémom(Jn3,16-18). Diabol si nárokuje na všetko a klame vo všetkom a každého, preto dialóg s ním nevedieme, ale v Božej moci, v moci Ducha Svätého v mene Ježiša ho posielame k Ježišovým nohám, aby s ním naložil ako uzná za vhodné. A je isté, že týmto počinom sa mu tá reťaz na ktorej je uviazaný o poriadnú dĺžku skráti.

V skutkoch apoštov sa dočítame čo sa stalo  Pavlovi a Sílasovi. (Sk16-19)"Keď sme sa šli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: "Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy." A robila to mnoho dní. Pavla to dohnevalo, obrátil sa a povedal duchu: "V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel!" A v tej hodine vyšiel. Keď jej páni videli, že im zanikla nádej na zisk, chytili Pavla a Sílasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosti." "Keď im vymerali veľa rán, vrhli ich do väzenia a strážcovi prikázali, aby ich dobre strážil. On ich podľa tohoto rozkazu vsadil do vnútorného žalára a nohy im privrel do klady." (Sk 23.24)

No krásne, to ale pochodili, dnešní takzvane liberálne mysliaci ľudia a možno medzi nimi sú aj niektorí kresťania, by si iste povedali : a načo mu bolo treba vyháňať z nej toho zlého ducha, veď nakoniec bola pravda, že Pavol a Sílas boli služobnikmi Boha Najvyššieho a zvestovali im cestu spásy. Mohli si ušetriť zmrskanie bičom, žalár. Kompromisy sa z diablom nerobia a keď si myslí niekto, že ak sa bude tváriť, ako keby Zlý ani neexistoval ba dokonca popierať jeho existenciu, že mu dá diabol pokoj, tak je na veľkom omyle. Je to neustály boj a tak ako čitame, že aj od Jeziša odišiel na čas, tak to plati aj pre nás a našu duchovnú bdelosť, ktorú sa budeme snažiť prehĺbiť a posilniť hlavne v tomto pôstnom období. Táto časť Evanjelia je veľkým žriedlom a zbraňou v boji proti pokušiteľovi. Dnešná doba si žiada byť pevný v Bohu, byť vyzbrojení Božím slovom v tomto našom boji, ktorý za nás Ježiš vyhral na Golgote, ale ktorého sa ako Božie deti sme povolaní zučastniť na chválu a slávu Vsemohúceho Boha. Bez Božieho Ducha, ktorý vyviedol Ježiša na púšť, bez jeho ohňa, sily a moci to však nepôjde. Bez neho sa budeme čoraz hlbšie zabárať do bahna kompromisov s hriechom, snažiť sa zapáčiť každému, väčšine ktorá svojim hlasom môže dostať do kresla kde koho. A namiesto Božieho hlasu budeme počúvať ponuku moci, slávy, bohatstva od pokušiteľa, trebárs aj v podobe dobre cielenej reklamy, alebo politickej kampane. Nemyslím si, že Boh chce mať Slovensko, kde sa prechádzajú dvaja chlapi po ulici držiac sa za ruky, alebo dve ženy rodič č.1 a rodič č. 2 tlačiace chlapčeka v kočíku. Toto je zvrátené a neprijateľné a preto ani ten nie je pre mňa prijateľný, kto takéto názory hlása a zastáva, preto ho voliť nebudem. Diskutovať s ním ako s človekom budem, lebo aj za ňu Kristus zomrel na kríži a aby Jeho obeta za ňu nebola daromná sa ju budem snažiť presvedčiť o nesprávnosti týchto jej postojov a názorov. Myslím si, že to je najvyšší prejav lásky od kresťana, ktorý sa môže niekomu dostať. A nie človeka utvrdzovať v omyloch a tískať hore na piedestál šepkájúc mu do ucha, veď nevadí, všetko je O. K. daj mi svoju ruku a blúďme spolu... . Slovensko dokedy ?

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo