Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. marec 2019

Nezaspime v pôste pri modlitbe

Evanjelium druhej pôstnej nedele sa vždy zameriava na udalosť Ježišovho premenenia. Zachytávajú ju traja synoptici. V tohtoročnom cykle čítaní máme pred sebou Lukášovu verziu. Pozrime sa teda, na jej špecifiká, ktoré môžu čitateľovi pomôcť lepšie prežívať práve prebiehajúce obdobie.
Nezaspime v pôste pri modlitbe

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. (Lk 9, 28b-36) Zdieľať

Ako je u Lukáša typické, tajomná udalosť sa odohráva v atmosfére modlitby. „Vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa.“ (Lk 9,28.29) Rovnako tomu tak bolo aj pri jeho zjavení pri krste (Lk 3,21), pred vyvolením Dvanástich (Lk 6,12), ako aj pri udalosti priamo predchádzajúcej premeneniu, kde sa učeníkov pýtal na svoju identitu (Lk 9,18). Pridať k tomu môžeme aj modlitbu v Getsemanskej záhrade, ktorú majú aj ostatní synoptici. Vždy teda ide o kľúčové momenty jeho verejného pôsobenia. V dvoch prípadoch (krst, premenenie) pritom z neba zaznieva potvrdzujúci hlas. Aj pôst a nadchádzajúca Veľká noc by pre každého veriaceho kresťana mala tvoriť osobitne dôležitý čas v jeho živote. Je to čas navrátenia sa k Bohu, ktorý sa nám môže zjaviť práve vo chvíli, keď sa budeme modliť spolu s Ježišom.

Tajomná udalosť sa odohráva v atmosfére modlitby. Zdieľať

Premenenie vždy sprevádzajú dve starozákonné postavy. Mojžiš a Eliáš. S obidvoma je spojené zjavenie Boha na vrchu, obidvaja po sebe zanechali nasledovníkov/učeníkov (Jozue, Elizeus). Keďže majú s Ježišom toľko toho spoločného, tak spolu debatujú. No iba Lukáš nám odhaľuje obsah tohto rozhovoru. „Hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme.“ (9,31) Zjavenie Ježišovej nebeskej slávy sa tak dáva do súvisu z udalosťami smrti a zmŕtvychvstania. Ostatní synoptici to pripomínajú až v rozhovore cestou dole z vrchu. Ježiš tak neostáva na vrchu premenenia, ale následne sa poberá smerom k Jeruzalemu, kde sa má jeho pozemský život naplniť. Tradícia Cirkvi tak pochopila premenenie aj ako

Cesta do neba nevedie nikade inšie, než cez vrch ukrižovania. Zdieľať

povzbudenie troch najbližších apoštolov, aby ľahšie prijali pohoršujúce veľkonočné udalosti. Preto fixne patrí do pôstnej liturgie. Aj nám takto pripomína, že cesta do neba nevedie nikade inšie, než cez vrch ukrižovania.

Bezprostredná reakcia troch vyvolených svedkov vyjadruje pocit blaženosti s vôľou ostať na vrchu (Petrov návrh na stavbu stánkov) a zachovať tento moment navždy. No aj k tomu Lukáš dodáva svoju špecialitu. U neho totiž učeníci zachytávajú iba záver zjavenia slávy. „Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok.“ (9,32) Umne na to reaguje latinská liturgia, ktorá v prvom čítaní poukazuje na podobný prípad v Starom zákone. Vyberá pasáž o uzavretí zmluvy medzi Pánom a Abramom. Aj vtedy na Božie zjavenie reagoval patriarcha veľmi

Jediný bdelý v modlitbe ostáva iba Ježiš. Zdieľať

záhadne. „Keď zapadlo slnko, na Abrama doľahol tvrdý spánok.“ (Gn 15,12) Možno teda hovoriť, že vnímanie Boha človekom nepatrí do bežnej sféry. Máme tu však aj iné prepojenie. Ak si spánok apoštolov spojíme s poznámkou o modlitbe, ihneď nám napadne scéna z Getsemenskej záhrady. Aj tam jediný bdelý v modlitbe ostáva iba Ježiš. Cesta k vrcholu – premenenia a ukrižovania – takto vyžaduje veľa duchovných síl, vytrvalosti a bdelosti. Preto ani my na ceste pôstneho nezaspime.

Inzercia

Lukáš Durkaj


Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického ablízkovýchodného sveta.

Foto - wikimedia

 

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Nastupuje 13 žobrákov

Nastupuje 13 žobrákov

Nie, nechcem sa nikoho dotknúť: slovo „žobrák“ tu nepoužívam ako urážku, ale ako analógiu – zajtra ráno budú mať všetci kandidáti úplne prázdne ruky a budú ich otŕčať k nám pre naše hlasy.

Blog
Piatok pred prvým kolom

Piatok pred prvým kolom

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa. (Mt 5,20-22)

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.