Nezaspime v pôste pri modlitbe

Nezaspime v pôste pri modlitbe

Evanjelium druhej pôstnej nedele sa vždy zameriava na udalosť Ježišovho premenenia. Zachytávajú ju traja synoptici. V tohtoročnom cykle čítaní máme pred sebou Lukášovu verziu. Pozrime sa teda, na jej špecifiká, ktoré môžu čitateľovi pomôcť lepšie prežívať práve prebiehajúce obdobie.

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. (Lk 9, 28b-36) Zdieľať

Ako je u Lukáša typické, tajomná udalosť sa odohráva v atmosfére modlitby. „Vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa.“ (Lk 9,28.29) Rovnako tomu tak bolo aj pri jeho zjavení pri krste (Lk 3,21), pred vyvolením Dvanástich (Lk 6,12), ako aj pri udalosti priamo predchádzajúcej premeneniu, kde sa učeníkov pýtal na svoju identitu (Lk 9,18). Pridať k tomu môžeme aj modlitbu v Getsemanskej záhrade, ktorú majú aj ostatní synoptici. Vždy teda ide o kľúčové momenty jeho verejného pôsobenia. V dvoch prípadoch (krst, premenenie) pritom z neba zaznieva potvrdzujúci hlas. Aj pôst a nadchádzajúca Veľká noc by pre každého veriaceho kresťana mala tvoriť osobitne dôležitý čas v jeho živote. Je to čas navrátenia sa k Bohu, ktorý sa nám môže zjaviť práve vo chvíli, keď sa budeme modliť spolu s Ježišom.

Tajomná udalosť sa odohráva v atmosfére modlitby. Zdieľať

Premenenie vždy sprevádzajú dve starozákonné postavy. Mojžiš a Eliáš. S obidvoma je spojené zjavenie Boha na vrchu, obidvaja po sebe zanechali nasledovníkov/učeníkov (Jozue, Elizeus). Keďže majú s Ježišom toľko toho spoločného, tak spolu debatujú. No iba Lukáš nám odhaľuje obsah tohto rozhovoru. „Hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme.“ (9,31) Zjavenie Ježišovej nebeskej slávy sa tak dáva do súvisu z udalosťami smrti a zmŕtvychvstania. Ostatní synoptici to pripomínajú až v rozhovore cestou dole z vrchu. Ježiš tak neostáva na vrchu premenenia, ale následne sa poberá smerom k Jeruzalemu, kde sa má jeho pozemský život naplniť. Tradícia Cirkvi tak pochopila premenenie aj ako

Cesta do neba nevedie nikade inšie, než cez vrch ukrižovania. Zdieľať

povzbudenie troch najbližších apoštolov, aby ľahšie prijali pohoršujúce veľkonočné udalosti. Preto fixne patrí do pôstnej liturgie. Aj nám takto pripomína, že cesta do neba nevedie nikade inšie, než cez vrch ukrižovania.

Bezprostredná reakcia troch vyvolených svedkov vyjadruje pocit blaženosti s vôľou ostať na vrchu (Petrov návrh na stavbu stánkov) a zachovať tento moment navždy. No aj k tomu Lukáš dodáva svoju špecialitu. U neho totiž učeníci zachytávajú iba záver zjavenia slávy. „Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok.“ (9,32) Umne na to reaguje latinská liturgia, ktorá v prvom čítaní poukazuje na podobný prípad v Starom zákone. Vyberá pasáž o uzavretí zmluvy medzi Pánom a Abramom. Aj vtedy na Božie zjavenie reagoval patriarcha veľmi

Jediný bdelý v modlitbe ostáva iba Ježiš. Zdieľať

záhadne. „Keď zapadlo slnko, na Abrama doľahol tvrdý spánok.“ (Gn 15,12) Možno teda hovoriť, že vnímanie Boha človekom nepatrí do bežnej sféry. Máme tu však aj iné prepojenie. Ak si spánok apoštolov spojíme s poznámkou o modlitbe, ihneď nám napadne scéna z Getsemenskej záhrady. Aj tam jediný bdelý v modlitbe ostáva iba Ježiš. Cesta k vrcholu – premenenia a ukrižovania – takto vyžaduje veľa duchovných síl, vytrvalosti a bdelosti. Preto ani my na ceste pôstneho nezaspime.

Lukáš Durkaj


Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického ablízkovýchodného sveta.

Foto - wikimedia

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo