Piatok pred prvým kolom

Piatok pred prvým kolom

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa. (Mt 5,20-22)

Piatky pôstneho obdobia sú v našej katolíckej tradícii milostivým časom pokánia a duchovnej obnovy. Sú výbornou príležitosťou zamyslieť sa nad svojim životom a spoznať naše slabosti, nedostatky a hriechy. Vezmúc do rúk Sväté Písmo môžeme zistiť dôležité veci o sebe, o svojom vzťahu k Bohu, o svojom vzťahu k našim bratom a sestrám.

Pri uvažovaní nad slovami dnešného evanjelia som si uvedomil niekoľko dôležitých vecí:

Som človek, ktorému veľmi záleží na spravodlivosti. Akákoľvek nespravodlivosť sa ma hlboko dotýka nielen vtedy, keď ide o mňa či niekoho z môjho okolia. Preto sa horlivo usilujem o to, čo považujem za spravodlivé. Moje videnie spravodlivosti žiaľ niekedy naráža na to, ako tú istú situáciu vníma ten druhý. Preto sa chcem viac usilovať nielen o spravodlivosť, ale aj o jej dobromyseľné a láskavé presadzovanie.

Nie vždy som pri komunikácii s druhým človekom autentický. Dávam si na tvár masku, aby som urobil dobrý dojem, prípadne ukryl svoj strach či neistotu. Farizej alebo pokrytec je ten, kto si dáva masku, aby z nejakého dôvodu zakryl svoju pravú tvár. Preto chcem byť človek, ktorý je vo svojich slovách a skutkoch autentický, ktorý sa na nič nehrá, ktorý sa nepretvaruje, aby niekoho získal na svoju stranu.

Aj mne sa stáva, že mi niekto lezie na nervy, vyvádza ma z rovnováhy a nedokážem v jeho prítomnosti normálne fungovať, pretože ma konfrontuje, nastavuje mi zrkadlo. Vtedy sa v lepšom prípade stiahnem, no v tom horšom reagujem s hnevom a podráždene a nie som prístupný na dialóg. V tomto musím na sebe ešte veľa pracovať, aby som dokázal druhého prijať takého, aký je a v pokoji sa s ním pokúsiť nájsť spoločnú reč a nevyvolávať zbytočné konflikty a napätia.

Nemám vo zvyku používať hrubé výrazy, no často sa mi stáva, že druhého človeka hodnotím a posudzujem vo svojom vnútri. Niekto by povedal, že treba tomu druhému šplechnúť do tváre čo si o ňom myslíme. Ak by som niekoho počastoval škaredým slovom či slovným spojením, pomohlo by to azda ku konštruktívnemu dialógu? Podľa mňa nie. Preto chcem krotiť svoj jazyk vždy, keď moje myšlienky ujdú, lebo si uvedomujem, že nikdy nie je slušné byť voči druhému človeku hrubý a neúctivý.

Vo svetle evanjelia piatku pred prvým kolom volieb si teda uvedomujem, ako veľmi je dôležité, aby som v sebe pestoval čnosť spravodlivosti a vedel ju uskutočňovať s láskou a empatiou voči každému človeku. Uvedomujem si, že je krátkozraké a falošné hrať sa na niekoho, kým nie som, kvôli získaniu priazne druhého človeka. Mám vôľu učiť sa prijímať každého človeka so všetkými jeho nedostatkami, lebo sám viem ako ďaleko mám k dokonalosti. Chcem byť slušný v reči i správaní, aby som sa každý deň dokázal pozrieť nielen do zrkadla, ale aj do očí každému, s kým sa stretnem.

V piatok pred prvým kolom prezidentských volieb som vo svetle Ježišových slov náročný nielen na seba, ale so všetkou pokorou a úctou aj na osobu budúcej hlavy štátu. To, čo očakávam od seba, totiž očakávam aj od toho, kto ma bude v tomto dôležitom úrade reprezentovať. Preto sa v sobotu v súlade so svojim svedomím rozhodnem pre rokmi overenú a vyskúšanú slušnosť, úctivosť, autentickosť a spravodlivosť.

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo