„Bratia, čo hovorí Písmo?“ (Rim 10,8)

„Bratia, čo hovorí Písmo?“ (Rim 10,8)

Týmito slovami sa obracia apoštol Pavol na kresťanov v Ríme na začiatku druhého čítania Prvej pôstnej nedele. Každý z nás sa určite neraz ocitol v situácii, kedy bol konfrontovaný s tým, aby správne zareagoval a zachoval sa v súlade so svojou vierou. Hovoríme o sebe, že sme veriaci, prípadne sa odvážime povedať, že sme veriaci kresťania. No naozaj je to, v čo veríme, v súlade s tým, čo hovorí Písmo?

Každý človek sa rozhoduje v súlade s tým, čo považuje za správne. Ako kresťania by sme sa mali rozhodovať v súlade s tým, čo za správne považuje Boh, v ktorého veríme. Pozor: nie ten „boh“, ktorého sme si vytvorili v našich hlavách na základe našich predstáv o ňom, ale ten Jediný, ktorý k nám hovorí vo svojom Slove, ktorého významná časť je zapísaná práve v tom Písme. Ak chceme správne nasledovať Boha, nejde to bez toho, aby sme ho nepoznávali cez Písmo.

Nie každý, kto o sebe hovorí, že je veriaci, je skutočne človek, ktorý verí v Boha. Ak verím svojmu lekárovi, svojej učiteľke, alebo komukoľvek, s kým prichádzam do kontaktu, môžem o sebe pokojne povedať, že som v tom najširšom zmysle slova veriaci, ba dôverujúci človek. Ak verím v horoskopy, liečivé kamene, červené stužky, sošky anjelov a iné hlúposti, tiež hovorím pravdu, keď o sebe vyhlásim, že som veriaci, veď verím v to, čo mi tieto veci majú poskytnúť. Ak verím v „boha“, ktorý je akýsi nezávislák, ktorý odo mňa nič nežiada a ktorému je v zásade jedno, ako žijem svoj slobodný pohodový život, tiež som svojim spôsobom veriaci.

Ak o sebe s odvahou a bázňou poviem, že som kresťan, beriem na sebe určitý záväzok. Záväzok voči Bohu, ku ktorému sa týmto konštatovaním hlásim a tiež voči ľuďom, ktorým ho svojim životom hlásam. Aby som mohol tomuto svojmu záväzku zadosťučiniť, nemal by som sa brániť výzve objavovať Boha v Písme, prijímať ho do svojho života ako svojho Pána a dovoliť mu, aby ma svojim Slovom pretváral viac a viac na svoj obraz a podobu.

V evanjeliu Prvej pôstnej nedele nachádzame jednu osobu, ktorá Boha, o ktorom Písmo hovorí objavila, ale ako svojho Pána ho neprijala – to je diabol, ktorý Písmo pozná, cituje ho, ale vnútorne ho neprijíma a nežije podľa neho. Oproti nemu je tu iná osoba, ktorá Boha a jeho Slovo ponúka každému človeku – to je Ježiš Kristus. On sám je tým Slovom, ktoré sa stalo telom. On Písmo nielen pozná a cituje, ale je s ním stotožnený tým najužším možným spôsobom.

Ani to, že poznáme Písmo ba dokážeme ho citovať, nás ešte nerobí kresťanmi. Ak zostávame iba na úrovni poznania Písma, podobáme sa diablovi, ktorý pokúša a zvádza druhého človeka, aby ho ako objekt svojej manipulácie odviedol od Boha. Dovolím si povedať, že diabol je naozaj veriaci. On je však len taký veriaci, ktorý zneužíva Písmo, aby iných manipuloval a odviedol od Pravdy. V jeho citátoch Písma vždy chýba jedno podstatné slovo: Pán. Diabol nikdy neprijme Boha ako Pána.

Pre nás kresťanov platí, že Boh je Pán, Ježiš je Pán. Pôstne obdobie nás má utvrdiť v tomto presvedčení a odhodlaní stále lepšie nasledovať Ježiša ako svojho Pána. Buďme skutočnými kresťanmi a nie iba akýmisi „veriacimi“. Buďme skutočnými kresťanmi nielen dnes, ale každý deň svojho života. Buďme nasledovníkmi nášho Pána v každom našom životnom rozhodnutí, bez ohľadu na to, ako veľmi je dôležité, bez ohľadu na to, či sa týka toho, ako prežijeme Pánov deň, alebo toho, ako sa budeme usilovať celý týždeň plniť si svoje povinnosti. A buďme nielen veriacimi, ale aj skutočnými kresťanmi aj pri rozhodovaní sa o tom, koho budeme v sobotu voliť za prezidenta.

Čo teda hovori Písmo? Apoštol Pavol si odpovedá takto: "Nik, kto v neho (v Ježiša) verí, nebude zahanbený." (Rim 10,11). 

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Ďalšie články autora