Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
06. 03. 2019, 15:42

Prestaňme s legendami – pozrime sa pravde do očí

Česi sú schopní pravdivo pomenovať vývoj po roku 1989. Aj po rozdelení ČSFR bol u nás v mnoho vývoj s rovnakými chybami. Pravda o euro fondoch a ťažení starých krajín EU z našej ekonomiky. KDŽP pracuje na vytvorení komplexného programu obnovenia našej suverenity a k tomu pozýva všetkých ľudí dobrej vôle.
Prestaňme s legendami – pozrime sa pravde do očí

Keď som písal o príčinách demoralizácie obyvateľov Slovenska mnohým diskutujúcim sa nepáčilo moje charakterizovanie vývoja. Niektorí so smútkom žialili za zotrvaním ČSFR a robili si nádeje, že s nimi by sa to vyvíjalo ináč. Druhá skupina videla príčiny v tzv.“mečiarizme“ a iba jemu chcela prisúdiť vinu za všetko zlé.

Je zaujímavé, že predseda vlády ČR Andrej Babiš, ktorý má podporu veľkej časti českého obyvateľstva to vidí zhruba rovnako, ako som to popisoval vo svojich blogoch. https://blog.postoj.sk/31834/zaciatky-rozkradanie-slovenska-a-vzniku-mafiinovy-blog , https://blog.postoj.sk/40044/novy-clanok , https://blog.postoj.sk/40174/demoralizacia-obcanov-slovenska-2-1pokracovanie . A v Čechách nie je v tom sám, ale aj viacerí významní ekonómovia to vidia rovnako. Na sneme ÁNO to v úvodnom prejave výstižne pomenoval. Stačí si iba za ním charakterizovaných vinníkov dosadiť naše politické strany a výsledok je rovnaký.

https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-projev-premiera-andreje-babise-na-snemu-ano/r~3c0dc14a328d11e996370cc47ab5f122/r~2d6d0c08329d11e99182ac1f6b220ee8/?redirected=1551863352

 

Premiér ČR Andrej Babiš hovorí o 90-tych rokoch ako o dobe kedy v Čechách vznikli „nevratné škody“ kedy ODS (u nás VPN a jeho klony) si „nakradli miliardy“ a „ničili celý demokratický systém“. Podľa neho po „divokých 90-tych rokoch“ nastalo obdobie kedy sa toto rozkrádanie „tutlalo a legitimizovalo“. Kedy sa ich „zdevastované hospodárstvo“ otvorilo zahraničnému kapitálu (u nás za vlády SDKU a jeho koaličných partnerov), ktorý nahradil neúspešnú českú (u nás slovenskú) cestu. V dôsledku toho tečú tak u nich, tak aj u nás, stovky miliárd do cudziny na dividendách a naše štáty prichádzajú o zdroje, ktoré by mohli slúžiť na vyššie dôchodky, viac peňazí do zdravotníctva, školstva a pod.

Ďalej A.Babiš hovoril, že dôsledky toho, že z našich podnikoch sú podniky cudzích štátov sú také, že my sme iba medzičlánok, ktorý nedodáva tovary priamo konečným užívateľom, ale naše tovary idú k nim cez iných (reexporty). Čiže tam kde sme tovary vyvážali priamo, teraz idú cez Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko a pod. To znamená, že my máme z toho iba mzdy pracovníkov a krytie réžie, zisk majú z toho oni. Rovnako komponenty, ktoré u nás dodávame do našich automobiliek, resp. pre dodávky do cudziny sú s minimálnym ziskom - zase iba za mzdové a režijné náklady.

Tretia formu nášho oberania o zisk, na ktorú upozorňuje A.Babiš sú ponižujúce "transfer pricing" - ceny medzi cudzími "matkami" a ich českými (slovenskými) "dcérami". Keď niečo dodajú "matky", účtujú za to "dcéram" i mastný zisk. V opačnom garde to je zase iba "za réžiu". "Dcéram" sa fakturujú i "poradenské" a všelijaké iné služby. Z hodnoty, pridanej českou (slovenskou) prácou, sa platí aj zahraniční manažment. Ďalej hovorí, že svoje faraónske príjmy však väčšinou zdaňujú doma, alebo v daňových rajoch a naše štátne rozpočty majú z toho minimum.

Podľa jeho slov to Českú republiku ošklbáva o 750 - 800 miliárd korún ročne. Viac ako o celú šestinu ich HDP. Povedal to otvorene aj na tlačovej konferencii predsedov vlád vyšehradskej skupiny pred nemeckou kancelárkou  Merkelovou a tá ani nepípla.

Ak si predstavíme, že na Slovensku je podobný a podľa mňa ešte väčší únik peňazí do zahraničia, tak by to predstavovalo ošklbanie Slovenska o cca 14 miliárd eur ročne, čo pri našom štátnom rozpočte cca 37 miliárd eur je riadna sekera zaťatá do príjmov nášho štátu. Keď si oproti tomu porovnáme, že nám v EU pre roky 2014 až 2020 priklepli celkovo okolo 20 mld. Eur, čo je cca 2,8 miliárd ročne. Pritom naše ročné odvody do rozpočtu EU sú cca 1,0 miliarda eur. To znamená, že skutočný prínos z dotácií EU je iba vo výške 1,8 mld. Eur (a to by sme ich museli vyčerpať). Pritom z našej republiky cez zahraničné spoločnosti odíde do starých krajín EU cca 14 mld. eur ročne !!!

Takže eurohujeri spamätajte sa !

A.Babiš ďalej kritizoval podobné problémy aké vidíme aj u nás, a ktoré nám spôsobujú obrovské finančné straty. Hovorí napríklad o stratách z vývozu mlieka či jatočných zvierat - a dovozu mäsových a mliečnych výrobkov. Mnohé už tvoria ako v ČR tak aj u nás  väčšinu domácej spotreby. Rovnako ako u nás popisuje aj stav v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle keď konštatuje, že sa rok čo rok exportujú milióny kubíkov dreva.  Na druhej strane zo zahraničia sa dovážajú drevené polotovary a výrobky z dreva, ako keby sme si ich nedokázali sami vyrobiť.

Podľa A.Babiša je „frapantnou kapitolou“ monopol cudzích bánk v ČR (rovnako to platí aj pre SR). Podľa neho „frapantný“ bol už bagateľ, za ktorý ho vtedajšie vlády po oddĺžení predali (u nás SDKÚ v koalícii s komunistami). Ako u nás tak aj u nich tvoril iba zlomok hodnoty nehnuteľností, s ktorými prevzali aj  bankoví trh a personál. Zmocnili sa ich i banky s menšou bilančnou sumou, než boli české (slovenské) peňažné domy, ktoré im spadli do náručia. Na Slovensku je to rovnako aj s poisťovňami.  

Vo svojom prejave konštatoval, že následky nesieme i ako ich klienti. Záporný úrok, keď zohľadníme infláciu, nesú i sporiace účty a termínované vklady. Lepšie to nebolo ani v rokoch, v ktorých sa vykazuje niekoľkopercentný rast. Termínované vklady ponúkala aj socialistická sporiteľňa. Ten však ročne vynášal na rozdiel od súčasnosti 4 percentá a to nezdanených a infláciou temer nedotknutých.

Monopol cudzích bánk škrtí i domácich podnikateľov. Projekty, nehodiace sa do krámu cudzej konkurencii, nefinancuje z princípu. Podľa neho nebol v poriadku ani kurz, ktorý bol stanovený pre naše meny a to ako u nich oproti ich korune, tak podľa mňa u nás dva krát. Raz oproti slovenskej korune a potom voči euru.  Tvrdí, že takto diskriminačne stanovený kurz nás vyraboval viac než peňažná reforma zmrzačená okupáciou a vojnou. Preto naše žobrácke príjmy sú celoplošné a boje rôznych skupín zamestnancov (zdravotníci, učitelia a pod.) nie je principiálnym riešením rozdielu medzi európskymi cenami a našimi domácimi príjmami.

Andrej Babiš záverom upozorňuje, že celá transformácia hoci sa akože „predal“ všetok štátny majetok  skončila gigantickým mankom. Konštatuje, že doterajšie vlády v ČR tú pravdu blokovali a preto on chce aby sa začali o vývoji hovoriť pravdivé údaje s pravdivými číslami.

Slovensko takéto pravdivé pomenovanie vývoja po roku 1989 iba čaká. Budem rád ak moje pokusy doplnia ďalší s relevantnými faktami a číslami.

Bez pravdivého vyhodnotenia doterajších chýb, ťažko môžeme hľadať cesty k náprave. Pôjde najmä o vypracovanie generálneho plánu razantnej obnovy ekonomickej suverenity a rozvoja. Investičné a komerčné stratégie, ktorými sa postavíme na vlastné nohy.

Kresťanská demokracia - Život a prosperita urobí všetko preto, aby sme našli dobré riešenia pre zásadnú zmenu súčasného stavu k lepšiemu a preto víta každého, kto sa o to chce svojou prácou zasadiť.

Odporúčame

Blog
Kresťania nekopme si medzi sebou priekopy nenávisti

Kresťania nekopme si medzi sebou priekopy nenávisti

Pozerajme sa na rozšírenie ponuky pre kresťanov pozitívne. Hodnotným programom zabojujme o voličov, nevoličov a prvovoličov. Odmietnime osobné útoky ničiace budúcu spoluprácu. KDŽP ponúka program zásadných zmien na tradičných hodnotách pre národ a pre prostých ľudí.

Blog
Pestrý rok: Ako sa kto vyfarbil?

Pestrý rok: Ako sa kto vyfarbil?

Každý má právo na svoju politickú orientáciu. Horšie je, keď slaboduchosť iracionálnej argumentácie ukazuje na nepoctivosť k vlastnému hlasu svedomia – ľudia len potrebujú zdôvodniť (a možno aj sami pred sebou), prečo stoja na inej strane. A usvedčujú ich vlastné slová...

Blog
Dá sa žiť vykorenený?

Dá sa žiť vykorenený?

Miesta sú dôležité. Každý predsa odniekiaľ pochádza, láska k domovu, ku konkrétnemu miestu, nie len akejsi abstraktnej idei, je silným prvkom, motívom i inšpiráciou v životoch mnohých z nás. Oikofilia a oikofóbia pomáhajú definovať dnes aktuálnu polarizáciu medzi somewheres a anywheres, a jedine správne uchopenie toho, čo to znamená niekam patriť, niečo milovať, nám pomôže opäť pochopiť človeka v plnosti, nie len jeho redukciu na nejaké číslo či inštrument. Genius loci istých miest je úchvatný, písal som o františkánoch, dnes niečo o kaštieli, ktorý je na rok mojím domovom.

Blog
Ježiš: Za koho ma pokladajú ľudia?

Ježiš: Za koho ma pokladajú ľudia?

Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Odpovedali: „Jedni za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ Opýtal sa ich: „A vy ma za koho pokladáte?“ Šimon Peter odpovedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ Ježiš mu odpovedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. (Mt 16,13 -17)