Na niektoré témy k voľbám do EP sa neodpovedá?

Delegácia Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) – Jozef Mikloško, Ondrej Tunega a Miloš Nemeček, sa zúčastnila zasadania Výkonného výboru Európskej únie seniorov (ESU), ktoré sa za účasti reprezentantov seniorov z celej Európy uskutočnilo 22.-24.2.2019  v Prahe. 

 

Hlavnou témou bolo zhodnotenie činnosti ESU v roku 2018, príprava akcií na rok 2019 a diskusia o postojoch seniorských organizácií k voľbám do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sú cez svoje materské strany členmi Európskej ľudovej strany (EPP) v Bruseli.

Naši delegáti vystúpili osem krát. Kandidát ZKS do EP, Ondrej Tunega, ktorý má na kandidátke KDH č. 11, je jediný kandidát z 39 seniorských organizácií ESU, ktorý by mohol seniorov zastupovať v EP. U nás je toto meno známe osudom jeho strýka Antona Tunegu, ktorý boli s A. Púčikom a E. Tesárom v politickom procese komunistami odsúdení na trest smrti a popravení 10.2.1951.

V septembri bude v Bulharsku pravidelný kongres ESU, ktorý je raz za tri roky. ZKS tam má právo vyslať 10-člennú delegáciu. ESU odsúhlasila, že ZKS bude v dňoch 6.-8.11.2019 v Bratislave organizovať pod sponzorstvom ESU konferenciu „30 rokov slobody z pohľadu seniorov“.

Pražské rokovania priniesli veľa podnetov. Volebným lídrom EPP je Manfred Weber, kandidát na predsedu Európskej komisie. Výkonný výbor ESU schválil Memorandum k voľbách do EP a predložil návrh materiálu EPP: „Manifest:  Dajme Európu späť k ľuďom“.

Manifest prináša víziu Európy: chceme lepšiu a silnú Európu, založenú na hodnotách a chrániacu náš spôsob života. Prináša 21 tém a 70 podtém, o ktorých sa ešte u nás nehovorí.  Predstavil ich Ír Dara Murphy, viceprezident EPP a vedúci volebnej kampane EPP vo voľbách do EP. Vo svojom príspevku som zdôraznil dôležitosť niektorých tém Manifestu, k iným som mal konštruktívne pripomienky.

Aj keď v texte nie je zmienka o kresťanských koreňoch Európy, vyzdvihol som posilnenie záväzku k európskym hodnotám, obrany rodinných hodnôt a rešpektovania subsidiarity, vývoju striebornej ekonomiky pre aktívne starnutie, obrany kultúrnych tradícií, rozšírenie Erasmus pre neakademikov, karty pre poznanie kultúrneho dedičstva, zníženie byrokracie a zrušenie 1000 zastaraných regulácií.

Z posledného kladu vznikla moja prvá námietka. Heslo „Dajme Európu späť k ľuďom“ je v rozpore so situáciou vo veľkej eurofondovej byrokracii. Pri hláseniach a účtovaní, sa jedná o neprekonateľnú bariéru papierovania, kvôli ktorej sa nedávno ZKS vzdala rozbehnutého Europrojektu „Seniori rodinám – rodiny seniorom“ (v závere sa k tomu vrátim). Ďalšími mojimi otázkami boli:

Podtéma 2c1: Vytvorenie Európskej armády do r. 2030 (Dôležité, roky diskutované rozhodnutie. Ako sa to dosiahne pri existencii iba neveľkých národných armád, keď mladá generácia nemá vojenský výcvik, jej telesná zdatnosť je slabá a ochota brániť vlasť a Európu nízka?)

3a1: Posilnenie záväzku k európskym hodnotám (Európa stojí na kresťanských základoch. Tendencie v niektorých západných štátoch, prinášajú proti kresťanské tlaky, ktoré slúžia liberálnym ideám).

3e1: Udržať rokovania s Tureckom o členstve v EÚ smerom k rokovaniu k partnerstvu (Doterajšia tendencia viedla k privilegovanému členstvu, nie k členstvu. Momentálne problémy s migrantami tento trend potvrdzujú).

4a1: Vytvorenie 5 miliónov pracovných miest pre mladých (Pokrok IT ruší jednoduché pracovné miesta a vytvára viac príležitosti iba pre kvalifikovaných ľudí).

5b1: Dať EP právo inicializovať zákony (EP, ktorý túto možnosť nemá, to môže robiť iba mimo kompetencií národných štátov - rodina, dane, sociálne veci, kultúra, školstvo...).

Dara Murphy sa odpovedi na moje otázky vyhol. Táto situácia sa aj v ďalšom opakovala.

Po prednáške P. Van Kemsekeho o ekológii, exzastupcu kabinetu Herman Van Rompuyho, som sa  spýtal na zadlženie štátov, na život nad pomery, na chybné kritérium porovnávania dlhu vzhľadom na rast HDP, ktorý núti míňať peniaze a na koloniálne metódy niektorých štátov pri využívaní Afriky. Prednášateľ na moje poznámky tiež nereagoval.

Do tretice sa to opakovalo po prednáške Daniela Hermana, exministra kultúry ČR za KDÚ-ČSL. Otázka znela: „Ak uznávame demokratické princípy volieb, prečo v ČR a aj v iných štátoch, ak nie sú zvolení  „naši“ kandidáti, hneď ich cez médiá spochybňujeme a škandalizujeme? V ČR je to prípad prezidenta a premiéra.“ Odpovedi som sa tiež nedočkal. Nepríjemné otázky prednášatelia ignorovali!

Švédsky delegát ostro vystúpil proti Maďarsku a vláde Orbána, ktorá „politicky deštruuje EÚ“. Požadoval vylúčenie Fideszu z EPP a v mene ESU napísal list predsedovi EPP. V diskusii vyslovili nesúhlasili s listom dvaja delegáti: Astrid Lulling, exposlankyňa EP z Luxemburska a Jozef Mikloško. Zdôraznil som pozitíva sociálnych a hodnotových opatrení, ktoré boli nedávno v Maďarsku vyhlásené.

Mrzí ma, že u nás kresťansky orientované strany miesto spolupráce napádajú iných kandidátov do EP, čo môže skončiť aj tak, že nás v Bruseli budú „zastupovať“ liberáli a ľavičiari. 

ZKS dá svojim 4500 členom odporúčania Ústredia, aby 25.5.2019 volili KDH a na jeho kandidátke zakrúžkovali kandidáta ZKS č. 11 Ondreja Tunegu a kandidátku č.2 Miriam Lexmann.

Poznámka: Pre Implementačnú agentúru v SR (IA) ZKS navehlo projekt podpory seniorov a rodín v Bratislavskom kraji. Za nízke mzdy ho mali viesť 2 koordinátori a 6 moderátorov. Napísali sme plán konkrétnych podujatí seniorov pre rodiny a po podpísaní 116 stranovej zmluvy sa pustili do práce. Po troch mesiacoch sme zistili, že administratíva, ktorú treba robiť, sa nedá zvládnuť. Hrozba neoprávnenosti nákladov a teda zadlženia ZKS a jeho likvidácia, stále hrozila, takže všetci pracovníci tohto temer dvojročného projektu dali výpoveď. Podľa vyhodnotenia sme splnili 28,2% projektu, ale asi 2500 Euro vydaných na neho treba IA vrátiť. Chvalabohu, že sme s ukončením projektu nečakali. Tento postup je pre nevládne organizácie likvidačný, odporúčame nežiadať Europrojekty od IA.   Nevieme, kto je v pozadí tejto veľkej byrokracie: Brusel, ministerstvo alebo agentúra?

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo