Legalizmus je v rozpore s evanjeliom alebo o rumovisku a hasení požiaru

Legalizmus je v rozpore s evanjeliom alebo o rumovisku a hasení požiaru

Diecéza by skôr mala mať serióznu manželskú poradňu ako tím právnikov analyzujúcich skrachované manželstvá. Nehrabať sa na rumovisku, ale skôr sa snažiť, aby bolo rumoviska čo najmenej. Legalistický prístup je hasením požiaru, potrebná je prevencia.

Zverejňujem list biskupovi Mons. Mariánovi Chovancovi zo dňa 23.3.2017

Vec:  Odpoveď na ponuku študovať cirkevné právo

Pán biskup,

ďakujem Vám za prejavenú dôveru v podobe ponuky študovať  cirkevné právo v Poľsku. Ponuku neprijímam, nakoľko je v rozpore s mojím svedomím: legalistické smerovanie Cirkvi nepovažujem celkom za evanjeliové. Neviem ako to jemnejšie a diplomatickejšie napísať, aby som nikoho neurazil, chcem len vysvetliť svoj postoj, prečo ponuku odmietam.

      Keď som bol kaplán v Partizánskom a v Prievidzi, vedeniu diecézy som opakovane  vyjadril (2011 - 2013) vôľu študovať teológiu manželstva a rodiny, lebo som na to cítil povolanie  - malo ísť o vzdelanie, ktoré ide ľuďom v ústrety. Na moju žiadosť ste odpovedali záporne s odôvodnením, že som súci skôr pre „prácu v teréne“ a že výsledky môjho štúdia v seminári boli iba priemerné. Uvedená argumentácia – polarizácia teórie a praxe -  ma zarazila. Kiežby všetci vyučujúci na akademickej pôde boli schopní „práce v teréne“ a kiežby každý, kto pracuje v teréne, vedel vyučovať na akademickej pôde! Som hlboko presvedčený, že prax, terén a teologická veda, teologická akademická pôda, musia byť prepojené. Počas štúdia som viac krát získal prospechové štipendium, preto som len ťažko mohol uveriť Vašim dôvodom pre zamietnutie mojej žiadosti.

 

      Vaše dôvody prečo neštudovať sa nezmenili, musela jedine vzniknúť zvýšená potreba analyzovať  rozpadnuté manželstvá v našej diecéze. Nechcem sa zaoberať minulými rozhodnutiami, ale poukázať na „premnoženosť“ cirkevných právnikov oproti bolestnému deficitu kňazov venujúcich sa prevencii. Tým, že manželstvo prehlásime za nulitné, človeku veľmi nepomôžeme. Diecéza by skôr mala mať serióznu manželskú poradňu ako tím právnikov analyzujúcich skrachované manželstvá. Nehrabať sa na rumovisku, ale skôr sa snažiť, aby bolo rumoviska čo najmenej. Legalistický prístup považujem za hasenie požiaru, potrebná je prevencia. Počet rozpadnutých sviatostných manželstiev je alarmujúci, máme iba veľmi slabo fungujúce centrum pre rodinu. Naša diecéza je na tom najhoršie čo sa týka prípravy snúbencov na manželstvo, kňazský seminár má dlhodobý deficit formácie s ohľadom na manželstvo a rodinu, novokňaz má zlomok znalostí o familiológii, manželstvá na hranici rozpadu nemajú možnosť kresťanského poradenstva...  A vy neustále hľadáte právnikov! Skúmať, či  rozpadnuté, nefunkčné manželstvo bolo platne uzavreté a ak nie, vyhlásiť ho za nulitné, nie je riešenie problému budúcnosti Cirkvi a základnej bunky spoločnosti - rodiny. Kto sa v našej diecéze špecializuje na to, aby mali právnici čo najmenej práce?

      Dúfam, že ste ma pochopili, prečo by som nebol dobrý cirkevný právnik. Nie som s tým vnútorne stotožnený.

      S úctivým pozdravom

                                                            Michal Lajcha

                                                      správca farnosti Kľak

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo