Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. marec 2019

Legalizmus je v rozpore s evanjeliom alebo o rumovisku a hasení požiaru

Diecéza by skôr mala mať serióznu manželskú poradňu ako tím právnikov analyzujúcich skrachované manželstvá. Nehrabať sa na rumovisku, ale skôr sa snažiť, aby bolo rumoviska čo najmenej. Legalistický prístup je hasením požiaru, potrebná je prevencia.
Legalizmus je v rozpore s evanjeliom alebo o rumovisku a hasení požiaru

Zverejňujem list biskupovi Mons. Mariánovi Chovancovi zo dňa 23.3.2017

Vec:  Odpoveď na ponuku študovať cirkevné právo

Pán biskup,

ďakujem Vám za prejavenú dôveru v podobe ponuky študovať  cirkevné právo v Poľsku. Ponuku neprijímam, nakoľko je v rozpore s mojím svedomím: legalistické smerovanie Cirkvi nepovažujem celkom za evanjeliové. Neviem ako to jemnejšie a diplomatickejšie napísať, aby som nikoho neurazil, chcem len vysvetliť svoj postoj, prečo ponuku odmietam.

      Keď som bol kaplán v Partizánskom a v Prievidzi, vedeniu diecézy som opakovane  vyjadril (2011 - 2013) vôľu študovať teológiu manželstva a rodiny, lebo som na to cítil povolanie  - malo ísť o vzdelanie, ktoré ide ľuďom v ústrety. Na moju žiadosť ste odpovedali záporne s odôvodnením, že som súci skôr pre „prácu v teréne“ a že výsledky môjho štúdia v seminári boli iba priemerné. Uvedená argumentácia – polarizácia teórie a praxe -  ma zarazila. Kiežby všetci vyučujúci na akademickej pôde boli schopní „práce v teréne“ a kiežby každý, kto pracuje v teréne, vedel vyučovať na akademickej pôde! Som hlboko presvedčený, že prax, terén a teologická veda, teologická akademická pôda, musia byť prepojené. Počas štúdia som viac krát získal prospechové štipendium, preto som len ťažko mohol uveriť Vašim dôvodom pre zamietnutie mojej žiadosti.

 

Inzercia

      Vaše dôvody prečo neštudovať sa nezmenili, musela jedine vzniknúť zvýšená potreba analyzovať  rozpadnuté manželstvá v našej diecéze. Nechcem sa zaoberať minulými rozhodnutiami, ale poukázať na „premnoženosť“ cirkevných právnikov oproti bolestnému deficitu kňazov venujúcich sa prevencii. Tým, že manželstvo prehlásime za nulitné, človeku veľmi nepomôžeme. Diecéza by skôr mala mať serióznu manželskú poradňu ako tím právnikov analyzujúcich skrachované manželstvá. Nehrabať sa na rumovisku, ale skôr sa snažiť, aby bolo rumoviska čo najmenej. Legalistický prístup považujem za hasenie požiaru, potrebná je prevencia. Počet rozpadnutých sviatostných manželstiev je alarmujúci, máme iba veľmi slabo fungujúce centrum pre rodinu. Naša diecéza je na tom najhoršie čo sa týka prípravy snúbencov na manželstvo, kňazský seminár má dlhodobý deficit formácie s ohľadom na manželstvo a rodinu, novokňaz má zlomok znalostí o familiológii, manželstvá na hranici rozpadu nemajú možnosť kresťanského poradenstva...  A vy neustále hľadáte právnikov! Skúmať, či  rozpadnuté, nefunkčné manželstvo bolo platne uzavreté a ak nie, vyhlásiť ho za nulitné, nie je riešenie problému budúcnosti Cirkvi a základnej bunky spoločnosti - rodiny. Kto sa v našej diecéze špecializuje na to, aby mali právnici čo najmenej práce?

      Dúfam, že ste ma pochopili, prečo by som nebol dobrý cirkevný právnik. Nie som s tým vnútorne stotožnený.

      S úctivým pozdravom

                                                            Michal Lajcha

                                                      správca farnosti Kľak

9.9. 2018 som ako správca Farnosti Kľak odhlalil pamätnú tabuľu svojmu dávnemu predchodcovi Rudolfovi Kluchovi, ktorý zomrel v r. 1984, kedy som sa narodil. Klucha, záchranca 300 kľakovanov, vychoval na kľakovskej fare troch synov. Súčasne som spoluautorsky vydal knihu za dobrovoľný celibát: Tragédia celibátu - mŕtva manželka, ktorú som odprezentoval pri odhaľovaní pamätnej tabule. Súvis je zrejmý - keby Rímskokatolícka cirkev v 12.storočí nevypudila ženatých z kléru, Rudolf Klucha mohol mať zákonitú manželku, sviatostné manželstvo a súčasne kňazstvo. Dôsledkom vydania kníh bola (očakávaná) suspendácia - odobratie farnosti a zákaz kňazskej činnosti. Suspendácia je veľká daň, ale svedomie mi hovorilo, že nemám byť ľahostajný vo veci morbídneho, nebiblického, neantropologického kánonu 1042 Kódexu kánonického práva, ktorý definuje manželku ako jednoduchú prekážku k prijatiu sviatosti kňazstva. Smrť manželky ako cesta ku kňazstvu. Vážny rozpor s konaním Krista, ktorý Cirkev postavil na ženatom mužovi. Počas kňazského pôsobenia mi bola blízka teológia a štýl pápeža Františka - Cirkev ako dom zo skla, poľná nemocnica, otvorená Cirkev, ktorá vychádza na perifériu, oslovuje nielen prvoľavicových katolíkov, ale aj perifériu, Cirkev všeobíjmajúca, Cirkev pre všetkých, individuálny, nie legalistický prístup. Bavilo ma budovať mosty medzi profánnym a sakrálnym svetom. V súčasnosti sa venujem vydaniu našej knihy v svetových jazykoch.

Odporúčame

Blog
Ježiš neprišiel svet súdiť, ale spasiť (Kritika knihy Benediktova voľba)

Ježiš neprišiel svet súdiť, ale spasiť (Kritika knihy Benediktova voľba)

Spasiť znamená zachrániť. Áno, zachrániť aj liberálov, slniečkárov, lesbičky aj gayov, rovnako ako ortodoxných kresťanov. Univerzalita spásy sa prejavuje už pri pohľade na spektrum pri jasličkách klaňajúce sa Bohu - bábätku. Kresťania nemajú mať ambíciu zmeniť svet. Oni tým, že sú kresťania menia svet. Ak si to o sebe začnú myslieť, prestanú ho meniť, lebo ho začnú súdiť, čím je dialóg prerušený, možno aj stigmatizujúco. Výsledkom je uzavretie aj sveta aj "svetla". Biblický "svätý zostatok" či "maličké stádo" má počuť aj Kristovo "neboj sa!" (otvorenosti). Ak si "svätý zostatok" začne myslieť, že je svätý, prestane byť svätým, začne byť už len zostatkom. Zradikalizované a tým pádom aj zjednodušené čiernobiele videnie sveta a jeho problémov symbolicky vyjadruje extrémne odsudzovanie zlého Západu.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.