Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
01. marec 2019

Ježišov obrat

Ôsma nedeľa v Cezročnom období nám ponúka Ježišov záverečný apel jeho učeníkom.
Ježišov obrat

Z Evanjelia podľa Lukáša (6,39-45): (39) Povedal im aj podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? (40) Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. (41) Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? (42) Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ,Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,’ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata. (43) Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. (44) Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. (45) Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“ Zdieľať

V liturgickom roku sa blížime ku koncu prvej časti Cezročného obdobia v roku C a s ním sa blížime aj ku koncu jednej z Ježišových rečí svojim učeníkom v Lukášovom evanjeliu, ktorej časti sme počúvali počas predošlých nedieľ. Po tej dnešnej stati nasleduje Ježišovo podobenstvo o staviteľovi na skale a na piesku, ktorým Ježiš svoju reč uzatvára. Budúcou nedeľou sa už začína osobitný cyklus čítaní pôstneho a veľkonočného obdobia. Keď sa po ňom vrátime do cyklu Cezročného obdobia, presunieme sa až do deviatej kapitoly Lukášovho evanjelia.

Konkrétnejšie je dnešné evanjelium pokračovaním časti Ježišovej reči, ktorú sám Ježiš uviedol slovami: „Vám, ktorí ma počúvate hovorím“ (Lk 6,27). Jeho slová sú teda adresové skupine, ktorá prejavuje bližší záujem o Ježiša a o to, čo hovorí. Nejde tu o tých, ktorý by Ježiša vyhľadávali len z čistej zvedavosti. Je to dôležitý moment obratu.

Ježiš ťahá tých, čo ho počúvajú k ďalšiemu dôležitému kroku: byť ako učiteľ. Zdieľať

Doteraz sme mohli čítať, ako k Ježišovi prichádzajú ľudia, pretože hľadajú u neho uzdravenie, oslobodenie od démonov, jednoducho hľadajú u neho pomoc. To bola akoby Ježišova praktická ukážka ponuky jeho životného štýlu, alebo poslania, ak chcete. Teraz túto skupinu Ježiš ťahá k ďalšiemu dôležitému kroku: byť ako učiteľ. Pozýva ich od vyhľadávania Ježiša pre svoj vlastný prospech k osvojeniu si jeho spôsobu bytia, aby sa aj oni sami mohli stať tými, z ktorých majú úžitok iní. Mohli by sme to vyjadriť aj inými Ježišovými slovami, ktoré nám síce nezachytáva žiadne z Evanjelií, ale nachádzame ich na perách sv. Pavla v jednej z jeho rečí v Skutkoch apoštolov (ktoré tiež pochádzajú od Lukáša): „Blaženejšie je dávať ako prijímať“ (Sk 20,35).

Ježiš tak pozýva k zmene hodnôt a k obráteniu pohľadu na svet a vzťahy medzi ľuďmi. Svojimi slovami provokuje svojich poslucháčov zamyslieť sa, či chcú z jeho nezvyčajného spôsobu života len profitovať, alebo sú ochotní prijať ho za svoj.

Z Ježišovho spôsobu života len profitovať, alebo ho aj prijať za svoj? Zdieľať

Pozvaniu byť ako učiteľ však predchádza minipodobestvo o tom, že slepý nemôže viesť slepého. Ak má byť niekto ako učiteľ nemôže sa nechať viesť nikým iným než učiteľom samým. Ak by sa o to pokúšal bez neho, dopadne to rovnako ako v prípade tých dvoch z minipodobenstva. Ježiš to vysvetľuje ďalej na príklade smietky a brvna v oku. Prepojenie týchto dvoch častí nám uľahčuje fakt, že sa nachádzame v rovnakej téme jasnosti zraku. Učeník, ktorý chce byť ako učiteľ sa nemá zamestnávať hľadaním smietok v očiach svojich spoluučeníkov, ale má sa zameriavať na to, aby si vyčistil zrak, aby odstránil brvná zo svojho oka a mohol skutočne vidieť, ako jeho učiteľ.

Ježišov učeník musí byť charakterizovaný jednotou zmýšľania a konania. Zdieľať

Mohli by sme povedať, že téma jasnosti zraku pokračuje aj v ďalšej časti. Ježiš sa uchyľuje k ďalšiemu obrazu o stromoch a ich ovocí. Učeník má byť charakterizovaný jasnosťou medzi jeho úmyslom a konaním. Srdce v semitskej predstave totiž nie je až tak symbolom citov, ako je to v našej kultúre, ale chápalo sa ako sídlo premýšľania, úmyslov a rozhodovania sa človeka. Ježiš teda podčiarkuje, že jeho učeník musí byť charakterizovaný jednotou zmýšľania a konania. Tak ako dobrý strom rodí dobré ovocie, nestačí, že Ježišov učeník súhlasí s jeho pohľadom na svet, má sa to prejaviť aj v jeho skutkoch. Tieto skutky však nemajú byť prejavom snahy ukázať sa, alebo nejakým spôsobom vyniknúť. Učeníkove skutky majú vychádzať z pokladu jeho srdca, majú byť ovocím stromu Ježišovho zmýšľania, ktorý rastie v jeho srdci.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Ukončil licenciátne štúdium na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Inšpirované komentárom Green, J. B., The Gospel of Luke (NICNT; Grand Rapids, MI 1997).

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.