Otvorený list predsedovi KDH Alojzovi Hlinovi

Otvorený list predsedovi KDH Alojzovi Hlinovi

Odpoveď Anny Záborskej a Branislava Škripeka.

Vážený pán predseda,
so záujmom sme si prečítali Váš blog na Postoji, v ktorom nás vyzývate, aby sme stiahli kandidátku Kresťanskej únie do volieb do Európskeho parlamentu.

Vážime si Vašu ponuku ďalšej spolupráce. O to viac nás mrzí, že je založená na nepochopení dôvodov, ktoré nás a ďalších kresťanských aktivistov viedli k založeniu Kresťanskej únie.

Žiadate nás, aby sme sa vzdali nového projektu Kresťanskej únie a za to nám dvom ponúkate možnosť sebarealizácie v rámci štruktúr Vašej strany. Tento návrh veľa vypovedá o Vašom pohľade na politiku: vnímate ju predovšetkým ako spôsob naplnenia individuálnej ambície.

Lenže práve to je dôvod, prečo ju nemôžeme prijať.

Pre naše chápanie politiky, ktorá chce vychádzať z autentických kresťanských hodnôt, je osobná ambícia druhoradá a takéto obchodovanie s funkciami už z princípu neprijateľné. Pre nás je na prvom mieste obsah politiky, potom spôsob, akým sa komunikuje a presadzuje a nakoniec integrita osoby jej nositeľa.

Kresťanská politika musí vychádzať z hodnôt ako ľudská dôstojnosť, sloboda, zodpovednosť a solidarita. Zároveň však musí byť odborne zdôvodnená a otvorená kritickému prehodnoteniu. Jej komunikovanie a presadzovanie vo verejnom živote musí byť založené na rešpekte k druhým, vrátane politických protivníkov, pretože aj im prináleží ľudská dôstojnosť, ktorá nie je o nič menšia, ako tá naša. Nositelia kresťanskej politiky musia byť uveriteľní vo svojich presvedčeniach a vo svojom verejnom a súkromnom živote sa riadiť tými hodnotami, ktoré ako politici presadzujú.

KDH sa od takéhoto chápania kresťanskej politiky odchýlilo. Pod Vaším vedením kladie stále väčší dôraz na marketing postavený na kľúčových slovách, pričom ich význam mu stále viac uniká. Spôsob komunikácie, ktorý ste zvolili, je konfrontačný, útočný, nezriedka zavádzajúci a vždy bez rešpektu.   Preto sme dospeli k presvedčeniu, že takáto strana nie je pre nás.

Pri tom všetkom, vďaka základom, na ktorých KDH stojí a úctyhodnej histórii politického zápasu za spoločné dobro, považujeme KDH za najbližšieho spojenca a potenciálneho partnera. Dúfali sme preto, že jeho vedenie bude mať silu povzniesť sa nad minulé nezhody a rešpektovať, že sme si zvolili vlastnú cestu. Aj na základe Vašich vyjadrení o potrebe spájania sme očakávali, že pred odovzdaním kandidačných listín do volieb do Európskeho parlamentu KDH prejaví záujem o vytvorenie silného volebného bloku a z pozície najstaršej kresťanskej strany navrhne možnosť predvolebnej koalície.

Žiaľ, to, že sa tak nestalo, len potvrdzuje, že založenie nového projektu kresťanskej strany bol správny krok. Dnešné KDH už nemá vnútornú silu presvedčenia, ktorá v roku 1997 viedla Jána Čarnogurskému k vytvoreniu predvolebnej koalície so štyrmi ďalšími stranami bez strachu o budúcnosť vlastného hnutia.

Vážený pán predseda,

ďakujeme Vám za Vašu ponuku, ale nemáme záujem o pozície vo Vašej strane. Našou ambíciou nie je získať funkcie, ale urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme prispeli k oživeniu skutočnej kresťanskej hodnotovej politiky na Slovensku a v Európe. Zostávame však otvorení budúcej spolupráci založenej na vzájomnom rešpekte a spoločných cieľoch.

S pozdravom,

Anna Záborská a Branislav Škripek

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo