Prečo budem voliť Františka Mikloška

Každý z nás má slobodu pri odovzdaní svojho hlasu v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Sloboda je však vždy spojená so zodpovednosťou za svoje rozhodnutie.

 

            Prezident je vrcholným reprezentantom štátu. Vážim si svoj štát, a preto chcem, aby ho reprezentoval človek, ktorého životný príbeh je nespochybniteľný. Rešpekt k osobe prezidenta je totiž úzko spätý s rešpektom k štátu.

            Nespochybňujem úmysly viacerých kandidátov, ale od slov k činom vedie dlhá cesta. V krízových situáciách sa overí charakter človeka a pevnosť úmyslov. František Mikloško počas svojho života v zápasoch s komunistickou mocou, i neskôr v politike neuhol pod tlakom, vyhrážkami ani násilím. Nie je človek, ktorého možno kúpiť. Svedectvom toho je, že ani teraz v prezidentskej kampani neznížil sa k tomu, aby ťahal ľuďom medové motúzy popod nos a sľuboval zlepšenie školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, pretože to nie sú jeho ústavné právomoci. Tento jeho postoj je pre mňa zárukou,  že bude svoj úrad vykonávať prísne v medziach ústavy.

            Prezident je najvyšší veliteľ ozbrojených síl štátu, má významné kompetencie v zahraničnej politike, pri menovaní vlády a iných ústavných činiteľov. To sú chvíle, keď treba robiť kľúčové rozhodnutia a k tomu je potrebná politická prezieravosť a skúsenosť.  Nikto svoje zdravie nezverí do rúk človeka, ktorý nie je kvalifikovaným lekárom.  Najvyššiu ústavnú funkciu  by sme nemali ľahkovážne zveriť do rúk ľudí bez politickej skúsenosti. František Mikloško je skúsený politik.

            Prezident by mal spájať a nie rozdeľovať spoločnosť. Je prezidentom všetkých občanov. Žiaľ, zatiaľ sme mali skôr prezidentov, ktorí preferovali istú skupinu ľudí. Som presvedčený, že František Mikloško dokáže ľudí spájať. František Mikloško svojím životom je praktizujúci kresťan, ale v politike vždy myslel aj na druhých. Preto sa občas dostával do konfliktu i s ľuďmi rovnakého svetonázoru. Nedá mi nespomenúť aspoň jeden prípad takéhoto postoja. Keď sa pripravovala zmluva so Svätou Stolicou o katolíckej výchove trval na tom, aby sa rovnaká zmluva podpísala so všetkými registrovanými cirkvami. Keď sa zaviedla výučba náboženstva trval na tom, aby takúto možnosť mali všetky cirkvi a pre tých, ktorí sa nehlásia k žiadnej cirkvi, aby neboli nútení sa vzdelávať v konkrétnom náboženstve, bol zavedený predmet etická výchova. Pamätať na všetkých a schopnosť spájať je prepotrebná vlastnosť  prezidenta. A František Mikloško túto vlastnosť má.

            Pri voľbe  prezidenta máme slobodu  výberu, ale i zodpovednosť. A práve zodpovednosť ma vedie k tomu, aby som svoj hlas dal Františkovi Mikloškovi.

           

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo