29 rokov od prvého Snemu KDH

17.2.2019 bolo 29 rokov od ustanovujúceho snemu KDH v Nitre. Na Rade KDH vo Zvolene, 16.2.2019, sme to oslávili tortou. Dovoľte mi na tieto udalosti napísať pár osobných spomienok. 

 Po výzve J. Čarnogurského, I. Hofmanna, K. Viktorína, H. Ponickej a A. Seleckého sa začalo KDH budovať zdola, zakladaním klubov.  Napr. v Petržalke vznikol klub na Dostihovej dráhe, zvolili ma za predsedu. Na prvej Rade KDH zvolili za predsedu Jána Čarnogurského, za podpredsedov Jána Voščeka (vnútorné vzťahy) a mňa (zahraničné vzťahy). Zriadili sme komisiu KDH pre zahraničie, bolo v nej vyše 40 nadšencov. Bolo čo riešiť, na KDH sa hrnuli pozvánky na mnohé rokovania, konferencie, semináre a školenia. V júni 1990 sme zorganizovali komisiu „O vstupe Slovenska do integrovanej Európy“. Jej členmi boli I. Kružliak, F. Braxátor, I. Vrábel, T. Kaločay, V. Šindelár, R. Hatala, J. Šrámek a ja. Hnacím motorom ku kvalifikovaným záverom bol F. Braxátor, krajan zo Švajčiarska, ktorý dobre poznal problémy vtedajšej Európy. Zápisy z týchto rokovaní sú aj po mnohých rokoch zaujímavé. Nakoľko 27.6.1990 som „bol odvelený“ na dva roky do vlády ČSFR, komisia sa viac nestretla.

Prvý snem KDH bol v Nitre 17.2.1990. Výborne ho zorganizoval kolektív Nitranov na čele s mojim bratom Mariánom. Bol plný nadšenia, nádeje a amaterizmu. Atmosféra bola slávnostná, často spievali zbory a hrala hudba. Diskusia prakticky nebola, bolo veľa pozdravných prejavov, aj tak sa niektorí, najmä zo zahraničia, čo sa k slovu nedostali, urazili. 18.2.1990 som dal zvolenému predsedovi Jánovi Čarnogurskému toto písomné hodnotenie (zostručnené):

„Snem hodnotím pozitívne. Mal historický význam, bol výborne zorganizovaný, zahraniční hostia boli prínosom. Za hymnickú pieseň Hej Slováci a niektoré zahraničné príspevky sa netreba hnevať, kultúrne vložky boli kladom, dôležité je, že snem schválil, čo bolo treba.

Nedostatkom bolo, že stanovy a zoznam kandidátov do Rady KDH neboli dopredu dodané, pripomienky k Stanovám nik nekomentoval. Nebolo času na diskusiu, mohlo sa aspoň ponúknuť, aby sa príspevky písomne odovzdali. Mohla sa prijať Výzva KDH k slovenskému národu.

Moje poznámky k práci  Koordinačného výboru KDH sú, že na všetko nestačí, avšak ďalších ľudí k sebe nepripustí. Funkcionári musia byť k ľuďom vľúdni, mať na nich čas. Sekretariát musia viesť profesionáli.  Väčšina písomných návrhov, ktoré tam ľudia nosia, zapadá do zabudnutia...“

Kritika práce sekretariátu KDH – amaterizmus, neochota a neschopnosť, nepriniesla úžitok.

Po náhlej návšteve Jána Pavla II. na Slovensku v apríli 1990 preferencie KDH boli až 40%. Proti KDH sa  spustila najmä od bývalých komunistov a vtedajších liberálov ostrá kritika voči „čiernej totalite“, naše preferencie potom stále klesali. V prvých slobodných voľbách plagáty a šoty v kampani robili ľudia, ktorí nemali potuchy, čo je to kresťanská demokracia. Predseda J. Čarnogurský bol v Prahe podpredsedom Federálnej vlády. K veľkému úspešnému mítingu za účasti asi 15 tisíc ľudí na štadióne Slovana sa KDH odhodlalo príliš neskoro, až 5.6.1990. Vo voľbách 8.-9.6.1990 zvíťazila na Slovensku VPN s vyše 29 %  (46 kresiel v SNR), mala na kandidátke mnohých bývalých komunistov. KDH bez jediného exkomunistu malo necelých 19% (30 poslancov v SNR). Za Bratislavu som bol s preferenciami jediný zvolený.

Naši voliči očakávali, že pôjdeme do vlády, nepochopili by, prečo odmietame demontovať komunizmu a byť spoluzodpovední pri poľudštení spoločnosti po 40 rokoch totality. S hlavným  partnerom vo vláde - VPN, s týmto liberálno-pravo-ľavým dieťaťom nežnej revolúcie, boli na všetkých úrovniach stále konflikty najmä v hodnotových témach.  

Poznamenávam, že snemov KDH bolo 27, posledný v marci 2018. Zúčastnil som sa všetkých, okrem rokov 1996 a 1998. Vždy som vystúpil v diskusii, ale to je už iná téma.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo