Vystúpenie najstaršieho člena Rady KDH

Nedávno som prečítal 720 str. zaujímavú knihu Ladislava Hanusa: Pamäti svedka storočia. Všetci   skloňujú meno Hanus, iba málokto túto knihu. Hanus je, ako sám hovorí “bezohľadne, odvážne a opovážlivo pravdivý“ - voči sebe, spoločnosti aj cirkvi. Takým treba byť aj nám.

Ďakujem Predsedníctvu (P) KDH, že zástupcom nášho 5000 členného Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) umožňuje pravidelné stretania v centrále, aj za zaplatenie členského ZKS do Európskej únie seniorov (ESU) v rámci EPP. Spolupráca KDH s našimi voličmi - seniormi, má rezervy.   

 

V KDH som 29 rokov, v tejto strane aj zomriem. Takých už nie je veľa, väčšinou sú preč, nemáme o nich záujem. Mrzí ma, že sa nám neveľmi darí. Miesto zjednocovania sa štiepime, z našich členov vznikajú nové kresťansky orientované strany, pričom frakcie v kresťanských demokraciách Európy sú bežným vyjadrením rôznorodosti a aj jednoty názorov.

Siedmim odborným zväzom pozastavilo KDH v r. 2017 činnosť, dnes máme iba dva zväzy. Aj tie, ktoré splnili podmienky, sme späť neprijali. K odborným otázkam sa preto málo vyjadrujeme. Experti KDH – tieňová vláda, neexistujú. V r. 2016 sme všetkých zrušili, odvtedy sa menovali iba štyria.

Konzílium roky mlčí.  V januárovom zápise P KDH E. Grey  informovala, že Konzílium bolo 14.1.2019 a v mene predsedníčky C. Liškovej vyzvala k zasielaniu návrhov odborných tém. Kto tam bol, čo sa riešilo, komu a čo treba posielať? S podpredsedom KDH P. Bobulom som na jeho pozvanie pred pár mesiacmi sedel nad zoznamom asi 200 kandidátov Konzília, do ktorého patria exfunkcionári  -členovia vlád, štátni tajomníci, poslanci, vedúci úradov... Dostal niekto z týchto odborníkov dekrét?

Navrhujem prijať toto uznesenie:

Rada KDH žiada Konzílium vypracovať analýzu postupu KDH v príprave do parlamentných volieb.

Naše pomalé rozhodovanie okolo kandidátov na prezidenta SR nekomentujem, zhoda s Mistríkom v „kultúrno-etických otázkach“ je chiméra.  Súhlas so status quo v ochrane života stojí Slovensko ročne 7000 nenarodených životov.

Voľby môžu vypuknúť hocikedy. V spoločnosti, aj v KDH, je čo zlepšovať a tým prispieť k nášmu návratu k ideálom Novembra spred 30 rokov.

22.2.2019 ide delegácia ZKS do Prahy na konferenciu ESU, jej témou budú najmä európske voľby a účasť seniorov v nich. ZKS navrhlo za kandidáta KDH do EP nášho člena Ondreja Tunegu, ktorý je na 11. mieste kandidátky. Na ostatnom rokovaní Ústredia sme v tajnom hlasovaní odsúhlasili na 1. miesto Miriam Lexmann a na 2. Ivana Štefanca. Dnešné voľby Rady toto poradie vymenili.

19.3.2019 ZKS v spolupráci s inými pripravuje slávnosť k 31. výročiu sviečkovej manifestácie, udelíme ceny ZKS Jána Benčeka za rok 2018, promujeme časopis Generácie a uskutočníme Moravsko-slovenský koncert priateľstva. 6.-8. 11. 2019 ZKS zorganizuje v Bratislave regionálnu konferenciu ESU „30 rokov slobody očami seniorov“. 8.11. budeme mať po štyroch rokoch Valné zhromaždenie ZKS.

Poznámka: Všelikto sa ma pýta, čo si na Rade KDH povedal. Tento príspevok spája dve vystúpenia autora na Rade 17.2.2019 vo Zvolene – k Eurovoľbám a k politickej situácii. Navrhnuté uznesenie Rady Konzíliu bolo schválené.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo