Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
11. február 2019

Eucharistia nie je obyčajný pokrm

Je pozoruhodné čítať knihu o Eucharistii, ktorá vznikla v protestantskom prostredí, a predsa je napísaná v duchu Katolíckej cirkvi. Autor v nej na základe Svätého písma bráni reálnu prítomnosť Ježiša Krista v Sviatosti Oltárnej a vyzdvihuje dôležitosť apoštolskej Tradície, vonkajších prejavov liturgie a spisov ranokresťanských autorov.
Eucharistia nie je obyčajný pokrm

Keď Ulf Ekman  spolu so svojou manželkou Birgittou vstúpil v roku 2014 do Katolíckej cirkvi, vyvolalo to veľký rozruch.  Dovtedy totiž Ekmanovci viac ako 30 rokov pôsobili v evanjelikálnom charizmatickom hnutí „Slovo života“, ktoré Ulf sám založil a viedol. Svoju cestu do Katolíckej cirkvi opísal v knihe „Veľký objav“, ktorá vyšla aj v slovenčine. Knihu o Eucharistii, ktorá nesie názov „Vezmite a jedzte“,  však napísal v roku 2006, tzn.v  čase, keď ešte bol súčasťou protestantského prostredia a pohľadu na túto sviatosť. 

Ulf Ekman upozorňuje, že nejde o kompletnú štúdiu na tému Eucharistie, ale zámerom  jeho diela je „povzbudiť čitateľov k väčšej úcte voči Eucharistii a k účasti na nej hlbším a uvedomelejším spôsobom.“ 

Kritika do vlastných radov

Raná Cirkev sa držala štyroch pilierov, o ktorých sa dočítame v Skutkoch apoštolov 2, 42: „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.“ Namiesto čerpania sily zo všetkých štyroch pilierov ich kresťania začali stavať proti sebe. „Bibliu stavali do opozície voči Eucharistii, osobnú modlitbu voči spoločnej a osobnú cestu za Pánom proti štruktúram Cirkvi,“ uvádza Ekman a dodáva: „Vytratilo sa povedomie o potrebe všetkých týchto skutočností.“ 

Veľa protestantských spoločenstiev má v strede svojich kostolov rečnícky pult. Žiaľ, v mnohých charizmatických spoločenstvách Eucharistia nezohráva žiadnu úlohu.  Zdieľať

Po reformácii a období osvietenstva narastalo podozrievanie voči vonkajším úkonom a pobožnostiam. Veľa protestantských spoločenstiev má v strede svojich kostolov rečnícky pult. Žiaľ, v mnohých charizmatických spoločenstvách Eucharistia nezohráva žiadnu úlohu. 

Pri Poslednej večeri v slovách „Vezmite a jedzte: toto je moje telo... Vezmite a pite: toto je moja krv...“  mal Pán Ježiš na mysli presne to, čo povedal. Nie je to len symbol, len nejaké prehlásenie. Pánova večera nie je obyčajný pokrm. Pán Ježiš je v Eucharistii skutočne prítomný. 

Reálna prítomnosť

Biblia používa symboly a aj Eucharistia v sebe obsahuje viaceré symboly, ale Eucharistia nie je len symbolickým rituálom. Slávením Eucharistie tu na zemi máme účasť na požehnaniach zmluvy, ktorú Boh s nami uzavrel prostredníctvom Ježišovej vyliatej krvi za nás na Kalvárii. Pán Ježiš povedal: „Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj“.“ (Jn 6, 55) Ako bez telesnej stravy slabneme, keď prijímame Eucharistiu, dostávame Ježišov život. 

Sväté príjímanie musíme brať vážne. Ježiš je prítomný v Eucharistii bez ohľadu na to, či v to veríme alebo nie. Ale požehnanie dostávame len vtedy, keď v to veríme a zúčastňujeme sa na ňom. Zdieľať

Sväté príjímanie musíme brať vážne. Ježiš je prítomný v Eucharistii bez ohľadu na to, či v to veríme alebo nie. Ale požehnanie dostávame len vtedy, keď v to veríme a zúčastňujeme sa na ňom. Keď k nám prichádza Ježiš pod spôsobmi chleba a vína, opäť sa nám pred očami vynára celé dielo vykúpenia. Svoje tvrdenia Ulf Ekman podopiera v kn ihe predovšetkým Svätým písmom, ale aj citátmi cirkevných otcov, napríklad sv. Ignáca z Antiochie, sv. Ireneja, sv Justína. Atď.

Inzercia

Vonkajšie symboly 

V čase, keď sa na verejnosti zakazuje umiestňovanie náboženských symbolov, keď sa iné náboženstvá a ideológie dožadujú odstránenia kresťanskcýh symbolov, by sme mali kríž vyzdvihnúť vysoko. „Takzvanná kresťanská „sloboda“, chápaná ako oslobodenie  sa od kresťanských tradícií a symbolov, nie je ničím iným ako kresťanskou ľahostajnosťou, ktorá nemá nič spoločné s pravou slobodou,“ upozorňuje švédsky konvertita. Nejde o modlitbu ku „kúsku dreva“, ako sa zvykne vyčítať. Ide o to, aby si naša myseľ zachovala vedomie prítomnosti Krista a hodnôt evanjelia  pre našu spoločnosť. 

V mnohých charizmatických hnutiach sa nedbá na liturgiu a obrady. Ulf Ekman používa prirovnanie: „Čerstvá šťava potrebuje fľaše a džem vhodné nádoby. Život v Duchu potrebuje poriadok, aby sa „nerozlial“. Formy sa môžu z rôznych dôvodov odlišovať, ale nemôžu sa považovať za nepotrebné.“

Život prvotnej Cirkvi bol založený na štruktúrach. Pre prvých kresťanov podriadenie sa autorite apoštolov a ich náuke bolo podstatnou vecou.  

„Takzvanná kresťanská „sloboda“, chápaná ako oslobodenie  sa od kresťanských tradícií a symbolov, nie je ničím iným ako kresťanskou ľahostajnosťou, ktorá nemá nič spoločné s pravou slobodou,“  Zdieľať

Pohľad plný nádeje

Ulf Ekman vyjadruje presvedčenie, že v nadchádzajúcich časoch mnohí veriaci nanovo objavia a pochopia Eucharistiu, najmä mladí ľudia. Uvádza príbeh emauzských učeníkov, ktorým horelo srdce, keď im Kristus vysvetľoval Sväté písmo, ale spoznali ho až pri lámaní chleba. V blízkej budúcnosti sa budú ľudia zhromažďovať v kostole na slávení Eucharistie nie preto, aby si vypočuli známeho kazateľa, nie preto, aby prežili nejaký druh duchovnej zábavy, ale preto, že Eucharistia sa nachádza v centre ich života. 

Nech sa táto vízia napĺňa už v našej prítomnosti v našich životoch. 

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Tajomstvo úspechu: diverzifikácia poskytovateľov služieb

Tajomstvo úspechu: diverzifikácia poskytovateľov služieb

Otázka dátovej bezpečnosti naberá na svojej dôležitosti. Už aj Trump sa obáva, že chápadlá Veľkého Čínskeho brata dosiahnu za Veľkú mláku. Kto mi zaručí ochranu mojich dát? Na Google sa už spoľahnúť nedá, keďže sám nazerá do mojich údajov, spája ich a analyzuje podľa ľubovôle.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.