Ziolkovský povedal pravdu!

Ziolkovský povedal pravdu!

Neviem, ako sa čitateľ liberálneho Denníka N, Pravdy, Sme či Aktualít, či divák populárnych televízií mohol dozvedieť, že sa prerokovávali v parlamente začiatkom februára 2019 dve novely zlepšujúce potratový zákon, ktoré mohli ochrániť mamičky a ich deti pred škodlivými následkami bezdôvodných potratov. Videli ste v televíznych správach o tom vopred aspoň krátku informáciu? Mediálne embargo mainstreamu narušil až status otca Antona Ziolkovského. Na jeho fakticky korektný opis situácie a poďakovanie sa strhla extrémna vlna nenávisti a kritiky, lebo si v ňom dovolil poďakovať konkrétnym politikom naprieč politickým spektrom za konkrétny dobrý skutok. Prečo považujem status o. Ziolkovského za prelomový a kľúčový?

Zákon, ktorý mohol zlepšiť potratový zákon  odstránením bezdôvodných potratov nebol v piatok 8.2.2019 prijatý. Je to krach? Nie, je to ďalší krok vpred. Ak porovnáme počet poslancov išlo o najúspešnejší pokus odstrániť bezdôvodne potraty v histórii Slovenskej republiky. Až 48 zákonodarcov, skoro tretina poslancov, bola za ochranu života nenarodených detí pred bezdôvodnými potratmi. Hoci nešlo o ideálne návrhy, ale o kompromisné kroky k zlepšeniu, boli to výrazné kroky. Vo svojom blogu „Kléronacionalisti“ som písal o veľkom liberálnom mediálnom tichu k zákonu o potratoch.

Aktuality samotnou koncepciou svojho článku o statuse o. Ziolkovského naznačujú zvrátenú logiku, v ktorej sa podpora prikázaniu „Nezabiješ“ pomaly rovná  podpore  hádzania kociek na moslimskú ženu a podpore fašizmu. Ziolkovský však má iného Pána, ktorý uplatňoval úplne inú logiku. Jeho Pán nehádzal kamene, keď mu priviedli cudzoložnú ženu, ale povedal jej „Ani ja ťa neodsudzujem, choď a viac nehreš!“.  Jeho Pán sa  moralizátorom svojej doby, ktorí odsudzovali človeka  namiesto odsúdenia zlých skutkov, vysmial, keď im povedal, že prostitútky a korupčníci ich predbehnú do Božieho kráľovstva. Moralizátori nemali radi jeho Pána, keď o ich PR povedal, že sú ako obielené hroby navonok  pekní a vnútri plní hniloby a nečistoty.

Účelom opakovaného predkladania zákona nie je len jeho prijatie, ale aj opätovné klopanie na srdce  a svedomie človeka: „Nezabíjaj nevinné dieťa“. Cieľom protistrany je umlčanie svedomia (mediálne embargo, vysmievanie, prisudzovanie zlých úmyslov). Preto treba využívať  všetky prostriedky každý vo svojej oblasti okrem sústavnej pomoci tehotným ženám aj opakované predkladanie zákona, ktorý bude ako neumlčané svedomie klopať na naše dvere. Jedno bez druhého by bolo neúplné.

Prečo považujem status o. Ziolkovského za prelomový a kľúčový?

A. Prelomil mainstreamové informačné embargo o tom, že sa musí zlepšiť potratový zákon a viac chrániť nenarodené deti. Vďaka tomu možno budú zachránené ďalšie životy detí.

B. Protistrana má jasnú stratégiu zahanbovaním a nálepkovaním zastaviť kresťanov pred podporou dobra. Ziolkovský ukázal úspešnú kontra-stratégiu v štýle odpovede „Who cares?“ Koho to zaujíma? Nás ničím nezastavíte pred podporou dobra.Tým stráca ich zbraň na sile a prieraznosti a opakovane už nebude tak zaberať.

C. Novodobé porekadlo hovorí, že každý dobrý skutok bude po zásluhe potrestaný. Oproti tomu, katolícka cirkev od nepamäti na hodinách náboženstva deti učí 6 hlavných právd. A jedna z nich je: „Boh dobrých odmeňuje a zlých tresce.“

D. Ziolkovský konkrétnym poďakovaním jasne ukázal hlasujúcim poslancom, že dobré skutky bývajú odmenené a cirkev nepolitikárči, ale stojí jasne na strane dobra a pravdy. Štipka povzbudenia má moc meniť aj ich budúcnosť k dobru. Na kvapku medu sa totiž nachytá viac múch ako na sud octu, povedal sv. František Saleský.

E. Liberálni kandidáti (funkcie si dosaďte sami), ktorí odporujú učeniu Cirkvi vo veci, v ktorej ide (a to doslovne) o  život sa musia naučiť, že od cirkvi nedostanú žiadnu podporu, skôr jej pravý opak. Znie to prekvapivo? Mne by znel prekvapivo pravý opak.

F. Možno sa budeme ešte čudovať, ale ovocím tohto statusu môže byť aj viac naklonený postoj menej čitateľných kandidátov k ochrane života a prínos tejto témy do prezidentských a parlamentných volieb.

Vďaka otec Ziolkovský! Prajem Vám veľa sily odpúšťať.

Anton Chromík

 

PS: „Povinný disclaimer“: Vladimír Palko píše vo svojej knihe Levy prichádzajú, že taktikou protistrany je stále žiadať od cirkvi, aby sa dištancovala od fašizmu, hoc by to urobila aj deň predtým. Ak niekto chce spoznať názory cirkvi a otca Ziolkovského na fašizmus, komunizmus a liberalizmus, nech si prečíta veľmi staré encykliky. Odvtedy sa nič nezmenilo. Základom cirkvi je nemenné učenie pápežov založené na evanjeliu. Názory Hitlera, Lenina a liberálov boli dávno odmietnuté pápežmi aj pre zabíjanie nenarodených detí, ktoré citované osoby presadzovali.

Možno budovať štát s liberálmi na "slušnosti a spravodlivosti" a „odkladať“  riešenie vraždenia  nenarodených?  2. februára 2019 pápež František povedal, že dobro života je hodnotou ľudskou i občianskou, a ako taká vyžaduje, aby bola uznávaná všetkými ľuďmi dobrej vôle, bez ohľadu na to, k akému náboženstvu či vyznaniu patria. Talianskemu hnutiu pre život povedal: „Svojou kultúrnou osvetou odvážne dosvedčujete, že tí, ktorí boli počatí, sú deťmi celej spoločnosti, a ich zabíjanie vo veľkom počte a s podporou štátu je vážnym problémom, podkopávajúci základy spravodlivosti a kompromitujúcim správne riešenie každej inej ľudskej a sociálnej otázky.

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo