Prípad Brigitte, čo nové?

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Prípad Brigitte, čo nové?

Vlani sme oslávili 75. narodeniny Brigitte Irrgang v Handlovej. Zo všetkou pompou, prišiel spevácky zbor Permonik z Karvinej. Kto je Brigitte Irrgang a vôbec, má nám niečo povedať? Čo sa udialo za posledný rok?

V pohnutých časoch II. sv. vojny učiteľská rodina Irrgangovcov žila v Handlovej, baníckom meste, kde vládla chudoba. Chudoba sa dá zmierniť vzdelaním. Preto otec Wilhelm Irrgang sa snažil vytvoriť čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie. Viedol 5 rôznych školských zariadení. Podarilo sa postaviť budovu základnej školy v strede mesta. Táto budova slúžila ako kultúrne stredisko pre nemecky hovoriace obyvateľstvo, okrem vyučovania tu boli divadelné a hudobné predstavenia. Kultúrny život v ťažkých časoch nadobúdal iné rozmery.

V budove školy, v učiteľskom byte sa narodila ako štvrté dieťa Brigitte. Po troch chlapcoch bola vytúženým dievčaťom.

Koniec vojny určoval okolnosti, ktoré boli často kruté. Rodina Irrgangovcov musela po etapách opustiť milovanú Handlovú, aby sa nakoniec usídlila na severe Východného Nemecka v mestečku Loitz. Otec rodiny riadil miestne gymnázium. Pod čižmou DDR mal samozrejme ako praktizujúci katolík v diaspore problémy. Rodina sa radila, čo robiť, ako obstáť pri stále sa zvyšujúcom ideologickou tlaku. Už často išlo o to, ako prežiť. V tejto situácii sa vybrala mama rodiny spolu s dcérou na púť do neďalekej mariánskej svätyne.

Ozaj, treba napísať aj čo to o Brigitte. Stala sa slniečkom rodiny medzi 5 chlapcami. Bystré dievča si vzalo v rámci prípravy na prvé sväté prijímanie ako vzor Máriu Goretti. Od leta 1954 sa pripravovala na birmovku. 29. septembra 1954 padla za obeť sexuálnemu násilníkovi neďaleko miesta, kde bývali.

Pápež Ján Pavol II. vyzval miestne cirkvi ešte pred prelomom tisícročia k vypracovaniu zoznamu mučeníkov XX. storočia, storočia s dosiaľ najväčším počtom mučeníkov. Brigitte Irrgang bola Jánom Pavlom II. pojatá do Martyrológia XX. storočia, ktoré bolo slávnostne vyhlásené v máji 2000.

Pri príležitosti 50. výročia zavraždenia 11 ročného dievčaťa vznikol Kruh priateľov Brigitte Irrgang v Loitzi, ktorý vyvíja aj aktivity v Brigittinom rodnom meste v Handlovej.

 

Čo sa udialo za posledný rok? Oslavy 75. výročia narodenia Brigitty poukázali na otázky, ktoré treba riešiť. Je to najmä povedomie domácich, že máme rodáčku, hrdinku, ktorá už bola vzatá do zoznamu hodných uctievania. Pokiaľ vezmeme prax z prvých dôb kresťanstva, tak uctievanie Brigitty je už oprávnené. Pri propagácii hrdinstva je treba urobiť veľmi veľa, lebo móda dnes diktuje iné priority.

Klub mnohodetných rodín je členom FAFCE, Federácie katolíckych rodinných organizácií. Je len samozrejmé, že sa využila príležitosť pri riadnom zasadaní aj na rozhovory s prítomnými predstaviteľmi hierarchie, či predstaviteľmi iných organizácií. Za najdôležitejšie spomeniem, že Brigittin brat Dr. Peter Irrgang prijal pozvanie Klubu mnohodetných rodín a osobne predstavil prítomným fantastický príbeh svojej malej sestry. Vyrozprával osobné svedectvo života mnohodetnej rodiny, kde vyrástli dvaja kňazi. Zasadanie sa uskutočnilo v priestoroch COMECE.

Osobitne si cením, že po spoločne slávenej sv. omši odovzdal materiály a oratórium na oslavu 11 ročnej mučeníčky čistoty predsedovi COMECE J.E. Mgr. Jean-Claude Hollerichovi SJ.

Zasadania FAFCE sa zúčastnil J.E. Alain P. Lebeaupin, apoštolský nuncius pre EÚ. Počas prestávok bola príležitosť hovoriť o potrebe náhrady idolov ideálmi, hrdinami, takými, ako je práve Brigitte. Po dôkladnom preštudovaní podkladov, mnohých rozhovorov so súčasníkmi, svedkami, príslušníkmi rodiny a Kruhom priateľov Brigitty sa ukazuje, že Brigitte prináša do našej doby čosi úplne nové, originálne. Vyrastala v mnohodetnej rodine, ktorá zažívala všetky príkoria II. sv. vojny. Evakuácia časti rodiny, oddelenie jej časti, pôrod posledného dieťaťa vo vyhnanstve, život v diaspore pod nadvládou komunistov a z toho vyplývajúce okolnosti. Tesne pred umučením, zavraždením násilníkom za veľmi zvláštnych okolností koná s matkou púť s prosbou Bohorodičky za jednotu pri vážnom rozhodnutí v mnohodetnej rodine. Brigitte je predsa vzorom, ale aj ochrankyňou mnohodetných rodín.

Na prelome rokov Klub mnohodetných rodín dostal nové stanovy. V rámci nich je poznámka, že si ctíme vzory takých osobností, ktoré sú schopné prinášať obety v prospech rodín.

 

Snívam, lebo bez snov niet toho, po čom túžime. Snívam, že v rodnom meste Brigitty, v Handlovej by škola, ktorá je jej rodným domom, mohla v názve niesť jej meno. Snívam, že by sa rozvinul kult jej uctievania. Snívam, že sa nemusíme hanbiť za našu rodáčku, karpatskú Nemku.

Niektoré sny sú veľmi konkrétne. Prelát Mons. Moll z diecézy Kolín, ktorý pripravoval podklady pre Nemeckú biskupskú konferenciu je ochotný prevziať záštitu nad jej prípadom. Je to dôležité, lebo materská diecéza Berlín v súčasnosti nemá možnosť sa na plno venovať administrácii procesu.

Snívam, že podobne, ako Brigitte bola jednou z tvár stretnutia mládeže v Kolíne, by mohla byť aj počas pochodu za život, ktorý sa bude konať v septembri.

Viem, že niektoré sny sú odvážne. Ale preto sú snami. Aby sa stali realitou vznikajú modlitbové zoskupenia.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo