O eugenickej hanbe a modernej Virgínii

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
O eugenickej hanbe a modernej Virgínii

Ak by som mal povedať, čo je najväčšou hanbou potratového zákona (oficiálne zákona o umelom prerušení tehotenstva), je to iste eugenický potrat. Niežeby nemožnosť vstupu otca do tohto procesu, alebo absolútna sloboda matky v rozhodovaní o ľudskom živote iného (tak, ako ho deklaruje medicína i Ústava SR v čl. 15 ods. 1 druhá veta) do dvanásteho týždňa neboli sami o sebe hanbou. Niežeby nepostačovala na zamyslenie existencia sociálneho dôvodu na potrat v sociálne ladenom trhovom hospodárstve (čl. 55 ods. 1 Ústavy SR) a v úspešnom príbehu SR.

Podľa  § 4 potratového  zákona  zdravé dieťav prenatálnom štádiu je možné usmrtiť do dvanástich týždňov bez udania dôvodu na základe žiadosti matky. Pokiaľ je u dieťaťa zistený chybný vývoj (napr.  Downov syndróm, a pod.), časové obmedzenie je podstatne širšie. Podľa názoru Ústavného súdu SR  (rozhodnutie Pl. ÚS 12/01) je ochrana ľudského života pred narodením v zmysle, ako to predpokladá Ústava SR, zabezpečená práve limitom dvanástich týždňov,kedy už „plod“ požíva ochranu aj proti matke. Rovnakú ochranu však nemá „plod“ (§5 tohto zákona), z ktorého bude človek so zmenenou mentálnou, alebo fyzickou schopnosťou. Nie, pod týmto slovným spojením si netreba predstaviť dieťa s dvoma hlavami a piatimi nohami, schopné žiť len za podpory prístrojov. Sú to deti s akoukoľvek deformáciou, ktorú môže zaznamenať/diagnostikovať lekár a na tomto základe odporučiť matke potrat.  Herec Ashton Kutcher, známy z populárneho seriálu Dva a pol chlapa nedávno na svojom profile na sociálnej sieti Facebook zdieľal prejav muža s Downovým syndrómom, absolventa univerzity, ktorý predniesol pred Kongresom USA. K odkazu pridal komentár, že  každý ľudský život je hodnotný. Naše zákonodarstvo, vychádzajúc z najlepších tradícii totalitných režimov minulého storočia, má však iný názor. V plnej miere totiž pripúšťa možnosť  nerovnosti na základe zdravotného stavu a existenciu života bez hodnoty, ktorý je možné ukončiť kedykoľvek počas tehotenstva. Inak povedané, zákonodarstvo určuje, že je tu skupina ľudí, ktorých život má menšiu hodnotu, lebo priamo v zákone im poskytuje inú ochranu, než ostatným, resp. v tomto prípade žiadnu. 

           V dejinách nejde o nový prístup. Pripomeňme si nacistickú eugeniku. Ríšsky snem tiež rozhodol podľa zákonov na ochranu krvi v tridsiatych rokoch minulého storočia, že istá skupina ľudí s chybným vývojom môže byť utratená.  Následne sa začal v Tretej ríši uplatňovať program eugenickej eutanázie. Princíp bol rovnaký. Zmenená mentálna schopnosť jednotlivca v podobe celého radu diagnóz je dôvodom na jeho usmrtenie.  Nech je  mi prepáčený tvrdý a čierny sarkazmus, ale súčasný zákon o potratoch, platný a účinný v Slovenskej republike v roku 2019,  je z hľadiska princípov  to „najlepšie“, čo v rokoch 1941- 45 ponúkal Osvienčim, t. j. selekciu ľudí na menejhodnotných s následným ukončením ich „zbytočného“života , na základe zákona Ríšskeho snemu. 

           Je potrebné skonštatovať, že medicína a veda vôbec do dnešných dní natoľko pokročila, že ľudia so zmenenou, teda odlišnou mentálnou schopnosťou, sú plne integrovaní do našej spoločnosti. Akceptujem, že jestvujú matky, ktoré chcú buď dokonalosť samu alebo nič. Pripomeňme však aj ten fakt, že naša legislatíva dnes pripúšťa aj tzv. anonymné pôrody. Neexistuje teda dôvod medicínsky ani právny, ktorý by mohol ospravedlňovať ukončenie života človeka. Nehovoriac o skutočnosti, že je morálnou hanbou, keď to najhoršie, čo reprezentuje totalitné a genocídne režimy minulého storočia, je stále prítomné v našom zákonodarstve. 

           Na strane druhej treba uznať, že Slovenská republika svojou právnou úpravou eugenických potratov, páchaných v priebehu tehotenstva na „menejcenných nascitúroch“, nepredstavuje strop v rámci potratovej legislatívy. V štáte New York, ktorý ma ambíciu podľa slov guvernéra tohto štátu stať sa svetovým centrom potratov, je dnes možné ukončiť vývoj ľudského života do poslednej minúty tehotenstva. Ani legálne ukončovanie života pred narodením však nie je top hitom sezóny. Tým je legislatívna diskusia v štáte Virgínia (USA) o možnosti ukončiť ľudský život krátko po narodení. Áno, v civilizácii, ktorá lieta do vesmíru sa uvažuje, že v mierovom období bez súdu sa na základe rozhodnutia rodičov ukončí život novonarodeného dieťaťa.  Že je to iba diskusia? Nezabúdajme na to, že „ideas have consequences“, teda myšlienky majú následok. 

          Je zrejmé, že vývoj pokračuje nezadržateľne vpred a moderné trendy prekračujú hranice našej fantázie a bizarnosti. Vzhľadom na názorové presvedčenie väčšiny sudcov Najvyššieho súdu USA dnes našťastie ešte existuje predpoklad, že rovnako, ako zákon prijatý štátom New York (o potratoch legálne vykonaných do momentu narodenia), tak aj úvahy v štáte Virgínia budú nakoniec stopnuté.  To však nič nemení na fakte, že v našej spoločnosti (západnej, resp. severnej) je prítomný názor, že nevinný človek môže byť usmrtený na základe vôle iného človeka a tak pred narodením, ako aj po narodení a že odlišnosť v podobe mentálnej alebo aj fyzickej schopnosti je dôvodom na ukončenie života.  

            Kresťania majú v tomto smere jednoduché odôvodnenie vo forme direktívneho príkazu nezabiješ. Ale aj odlišné náboženstvá, či ľudia, ktorí veria v dobro, dôstojnosť človeka, hodnotu života a slobody, hoci ich spájajú s inými zdrojmi, ako je Boh, majú empirickú skúsenosť s časom, kedy bol nejaký konkrétny ľudský život zákonodarným zborom vyhlásený za menejcenný. Genocídy minulého storočia sa priamo alebo nepriamo dotkli každého jednotlivca na severnej časti zemegule.  Moja sloboda aj z pohľadu liberalizmu končí tam, kde začína sloboda iného - v tomto prípade nenarodeného, alebo práve narodeného človeka. Preto je tu aj empirický dôvod, nezávislý na viere v Boha, povedať jasné a zrozumiteľné NIE  potratovým zákonom.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo