Podporujem tradičnú rodinu. Je nenahraditeľná

Podporujem tradičnú rodinu. Je nenahraditeľná

Rodina zohrala vo vývoji ľudstva nenahraditeľnú úlohu. Odvtedy, čo človek začal žiť rodinne, ovplyvnilo to pozitívne náš intelektuálny a sociálny rozvoj. V rodine sa učíme prvé slová, prvé kroky, prvé čísla. V rodine máme prvé vzory a formujeme si prvé myšlienky a prvé postoje.

Douglas North, môj učiteľ na MBA štúdiu a nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu, mi zdôrazňoval podľa neho dve najdôležitejšie veci pre vývoj ľudstva: ochranu vlastníctva a funkčné inštitúcie. Ja som mu ešte dodal aj rodinu. Som presvedčený, že to sú tri najpodstatnejšie veci, na ktorých ochranu a budovanie sa musíme zamerať. Nielen v ekonomickej teórii, ale najmä v praktickej politike.

Ochrana tradičnej rodiny je aktuálna téma najmä pri rastúcom vplyve ideológií a aj praktických príkladov, ktoré ju spochybňujú. Rodina je muž a žena. Nie hárem s deviatimi ženami a desiatimi deťmi, aj keď si to niekto rodinou snaží pomenovať.

Som presvedčený, že každý občan má mať rovnaké práva a povinnosti a rozumiem, keď niekto chce prejaviť zodpovednosť za iných ľudí. Takéto vzťahy ale nemôžu byť rodinou. Tá je jedinečná. Zároveň si uvedomujem, že mnoho ľudí nemá to šťastie žiť v úplnej rodine a aj tí potrebujú pomoc.

Čo teda treba urobiť pre podporu tradičnej rodiny? Za kľúčové považujem:

  1. Tvorbu pracovných miest.

Keďže dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore tvoria malé podniky, ide predovšetkým o ich podporu. Je potrebné znižovať zbytočnú administratívu, daňovo-odvodové zaťaženie, zlepšiť prístup ku financovaniu, ako aj zlepšiť verejné služby, osobitne elektronické. Obrovský priestor pre zlepšenie je v podmienkach pre rodinné podnikanie.

Všetky námety na zlepšenie pre podnikanie na Slovensku zbierame na adrese podnikanie@kdh.sk. Naše návrhy a námety spracujeme do programu pre zlepšenie situácie živnostníkov a malých podnikateľov.

 

  1. Podporu bývania pre mladé rodiny.

Na Slovensku sme medzi najhoršími krajinami EÚ v počte nájomných bytov. Práve tých, ktoré na začiatok potrebujú mladé rodiny. Okrem zvýšenej podpory pre nájomné byty ide predovšetkým o dostupnosť hypoték a stavebných úverov pre mladých.

Nielen tieto opatrenia sú v našom programe Oslava rodiny.

 

  1. Podporu pôrodnosti.

Zásadným opatrením je výrazné zvýšenie daňových bonusov pre pracujúcich rodičov. Potrebujeme tiež pružnejšie pracovné právo pre rodičov a zvýšenie príspevkov pre matky na materskej. Dôležité je tiež zlepšenie dostupnosti predškolských zariadení.

Najnovšia aktivita prorodinných samospráv je významná pre prorodinnú politiku v našich regiónoch. Nemenej dôležitá je podpora rastúceho využitia európskych prostriedkov na projekty prorodinnej samosprávy. Obce a mestá, kotré majú záujem na podpore rodiny majú možnosť pridať sa k nášmu Memorandu prorodinnej samosprávy. 

Prorodinná politika je odpoveďou na mnohé výzvy súčasnosti – demografický vývoj, nedostatok priamej ľudskej komunikácie vplyvom digitálnych technológií, aj prepotrebnú výchovu ku morálnemu a zodpovednému konaniu. Moderné technológie menia náš život, ale nie naše hodnoty. Moderná spoločnosť má byť založená na tradičných hodnotách. Tradičná rodina takou je.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo