Aké sú riešenia pre občanov ?

Je pozoruhodné aký veľký počet blogerov na Postoji sa venuje téme KDH a vzniku dvoch nových politických strán. ktoré zakladajú bývalí členovia a funkcionári KDH. Pozoruhodné je to, že sa to deje v čase keď Slovensko čakajú prezidentské voľby a následne voľby do Európskeho parlamentu

V tejto diskusií  zaznievajú na adresu KDH rôzne kritické stanoviská a odporúčania ako by sa hnutie a jeho predseda mali správať a aké zlé rozhodnutia boli v rôznych otázkach prijaté. Faktom je, že KDH počas svojej takmer tridsaťročnej existencie v minulosti urobilo nejaké chyby a je pravdepodobné, že sa im úplne nevyhne aj v budúcnosti. Avšak akoby východiskom z tejto situácie sa podsúva vznik dvoch nových politických strán. To, že existencia viacerých strán s kresťanskou hodnotovou  orientáciou je samo o sebe pre tieto strany sebazničujúce, necháme na tomto mieste bokom. Problémom je dôvod pre ktorý tieto strany vznikajú. Zatiaľ sa vo verejnej diskusií objavili informácie o tom kto pravdepodobne tieto strany zakladá, koho budú pravdepodobne podporovať v prezidentských voľbách a že zrejme budú kandidovať v eurovoľbách. Od pravdepodobných zakladateľov týchto strán sa ešte môžeme dozvedieť ich kritické názory na pôsobenie KDH v minulosti a v súčasnosti.  To je tak prakticky všetko. Problém je v tom, že zatiaľ nebolo počuť  žiadnu informáciu o tom čo ponúkajú, aké naliehavé problémy  Slovenska chcú riešiť, s akými riešeniami prichádzajú . Inými slovami čo chcú robiť pre občanov inak ako KDH. Zatiaľ však v tomto zmysle nebolo počuť nič.

Ak ktokoľvek chce vedieť aké riešenia má pre občanov pripravené KDH, stačí si na webe vyhľadať Základný program KDH, program Nový november alebo program Oslava rodiny. Tu sa môže každý dozvedieť aké riešenia má pre občanov prichystané KDH. Diskusiu je potrebné posunúť  do oblasti konkrétnych riešení, aby občania mohli posúdiť , ktoré riešenia sú pre Slovensko prospešné.  

Kto a ako chce vyriešiť problém pracujúcej chudoby. Napriek priemernej mzde v národnom hospodárstve v 2 štvrťroku 2018 vo výške 1004 Eur mesačne, veľká časť zamestnancov odhadom až 70 % zo všetkých, túto sumu na svojej výplatnej páske nikdy nevidelo.  Pomerne veľká časť zamestnancov  pracuje za mzdu okolo 600 Eur mesačne v hrubom, napriek tomu, že v predchádzajúcich rokoch stúpali tak nominálne ako aj reálne mzdy. Naviac sú tu ešte veľké regionálne rozdiely vo výške priemernej mzdy a skutočných miezd ako aj rozdiely vo výške miezd v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva.  Aké riešenia ponúkajú nové politické strany ?

Kto a ako chce riešiť problém dlhodobo nezamestnaných v evidencií úradov práce ? Pod vplyvom vysokého ekonomického rastu sa za uplynulé roky znížila miera nezamestnanosti ako aj počet dlhodobo nezamestnaných. Napriek tomu je v súčasnosti v evidencií 66 tis. dlhodobo nezamestnaných. V budúcnosti keď sa slovenská ekonomika v dôsledku ekonomického cyklu dostane do fázy krízy, počet dlhodobo nezamestnaných bude opäť stúpať. Aké riešenia ponúkajú nové politické strany ?  

  Kto a ako chce riešiť problém reálnej dostupnosti sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých a pre seniorov. Dopyt najmä po umiestnení žiadateľov do zariadení s pobytovou sociálnou službou vysoko prevyšuje kapacitu súčasných zariadení. Umiestnenie v zariadeniach u neverejných poskytovateľov spravidla s vyššími úhradami za poskytované služby si môže dovoliť iba malá časť žiadateľov. Slovensko neplní svoje záväzky vyplývajúce s dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím. Proces transformácie zariadení sociálnych služieb mešká, v dôsledku čoho približne 40 000 ľudí  musí žiť v súčasných veľkokapacitných zariadeniach soc. služieb so všetkými dôsledkami na ich kvalitu života.

Ak budú občania poznať odpovede na tieto a ďalšie otázky bežného života, budú môcť posúdiť opodstatnenosť vzniku nových politických strán.  

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo