Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
27. január 2019

Za jednotu kresťanov

Za jednotu kresťanov

Každý rok v polovici januára prežívame modlitbovú iniciatívu s názvom „Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov“. Pekná myšlienka, pre niekoho možno trochu utópia, pre iného jedno z konkrétnych naplnení Ježišovej výzvy k modlitbe za jednotu. V 17. kapitole Evanjelia podľa Jána čítame, ako Ježiš v modlitbe prosil svojho Otca, aby sme my, ktorí sa považujeme za jeho nasledovníkov, zachovali medzi sebou jednotu.

Dvetisíc rokov dejín Cirkvi, ale aj roky osobných dejín života každého z nás, sú svedectvom o dôležitosti tejto Ježišovej modlitby. Vo svojej osobnej histórii, keď sme k sebe odvážne úprimní, môžeme vidieť mnohé momenty, rozhodnutia, slová, skutky či myšlienky, kedy sme neboli takými nasledovníkmi Ježiša, ktorí sa usilovali napĺňať vo svojom každodennom živote slová jeho modlitby za jednotu. Tým sme zbytočne ubližovali sebe i ľudom okolo nás. Svojou pýchou, tvrdohlavosťou, domýšľavosťou, túžbou presadiť seba a svoj názor za každú cenu. Neochota sadnúť si a pokojne sa porozprávať pri pohári piva či vína, alebo šálke čaju či kávy môže byť pri prežívaní našich vzájomných vzťahov veľkou prekážkou na ceste k vzájomnému pochopeniu, ktoré je dôležitým predpokladom jednoty.

V živote každého z nás niekedy nastane chvíľa pre nejaké dôležité životné rozhodnutie, ktorý môže mať dopad nielen na náš súkromý život, ale ja život ľudí okolo nás. Tohtoročný týždeň modlitieb za jednotu kresťanov bol spojený aj s niektorými osobnými rozhodnutiami ľudí pohybujúcich sa na našej politickej scéne, o ktorých skutočných vnútorných motívoch vedia iba oni sami. Tieto ich rozhodnutia nás mohli zaskočili a vyvolať v nás rôzne otázky a úvahy o tom, prečo a z akých dôvodov sa rozhodli tak, ako sa rozhodli. A niektorí z nás si možno sami pre seba na tieto otázky aj odpovedali. No pozor, nepoučili sme sa ešte sami zo svojho doterajšieho života, že naše vlastné odpovede na otázky týkajúce sa motívov konania iného človeka sú málokedy správne? Nebolo by lepšie nedomýšľať si veci a okolnosti, ale pýtať sa konkrétneho človeka na motívy jeho rozhodovania a konania? Triafať, špekulovať a domýšľať si rozhodne nepomáha k budovaniu dobrých vzťahov ani k jednote kresťanov!

Naučil som sa, že mi neprináleží, aby som si domýšľal čo je za rozhodnutím a konaním iného človeka, bez toho, aby som sa s ním porozprával a snažil sa ho pochopiť. Viem, že je mojou povinnosťou modliť sa za pokoj a jednotu medzi kresťanmi, ku ktorým patria aj tí kresťania, ktorí sa angažujú v politike. Každý, komu záleží na službe, na dobrom diele, na presadzovaní kresťanských hodnôt vo verejnom živote, by mal v záujme všetkých hľadať spôsoby, ako sa s inými dohodnúť, sadnúť si za spoločný stôl a v dialógu hľadať riešenia pre tých, kvôli ktorým vstúpil do priestoru politického angažovania sa. K tomu patrí nepochybne aj schopnosť úprimne sa zahľadieť do vlastného vnútra a odvážne zvážiť, čo by mohol urobiť preto, aby bol viac budovateľom jednoty a menej jej prekážkou.

V evanjeliu dnešnej nedele čítame, ako Ježiš v nazaretskej synagóge predstavil svoj program a svojich poslucháčov prizval k spolupráci na jeho realizácii. Oni najskôr nadšene počúvali, no ako budeme počuť budúcu nedeľu, v následnej diskusii Ježiša odmietli a chceli ho zhodiť zo skaly. Schopnosť počúvať, rozprávať sa, diskutovať a to najmä vtedy keď máme na vec rôzne pohľady no zároveň spoločný cieľ, prispieva k jednote medzi nami. Nejde o spoločný pohľad, veď je dobré vidieť veci z rôznych pohľadov. Ide o spoločný cieľ a jednotné riešenie, ktorým je spoločné dobro.

Skúsenosť z tohtoročného týždňa modlitieb za jednotu kresťanov nás môže naučiť neukazovať prstom na tých druhých a neobviňovať ich z narúšania jednoty, či z čohokoľvek iného. Mal by nám pomôcť zamyslieť sa nad tým, čo konkrétne môžeme urobiť, aby sa medzi nami viac prejavovala tá Ježišom očakávaná a túžená jednota. A o to by sme sa všetci mali usilovať v prvom rade vo svojom najbližšom okolí.

 

Inzercia

Odporúčame