Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
07. 01. 2019, 10:05

Zákon o umelom ukončení tehotenstva. Čo s ním?

Vzhľadom k môjmu životnému príbehu a tiež faktu, že patrím do katolíckej Cirkvi, môj postoj k umelým potratom je jasný. Napriek tomu cítim, že musím opätovne vyslať jasné posolstvo smerom k téme ochrany života od počatia.
Zákon o umelom ukončení tehotenstva. Čo s ním?

Som mamou piatich, dnes už dospelých, detí a mám 7 vnúčat. Môj postoj k narodeným i počatým deťom som vždy mala a stále mám rovnaký – ide o nový život. Život začína počatím. Nie je to téza vychádzajúca z kresťanského učenia, ale z vedy – medicíny.

Som tiež zakladateľkou a bola som dlhoročnou riaditeľkou  neziskovej organizácie Áno pre život. Jej vznik podnietila naša túžba ponúknuť tehotným ženám v prípade neplánovaného či neželaného dieťaťa namiesto umelého potratu konkrétnu pomoc a podporu. Sprevádzali sme dokonca ženy aj po znásilneniach. Posielať totiž ženu po znásilnení na potrat je ako dvakrát ju mučiť. Uvedomujeme si, že pre ženu sú to dve najväčšie traumy v živote, aké môže prežiť?

Sprevádzali sme aj ženy, ktorým diagnostikovali zdravotné poškodenia ich plodu. Samozrejme, bol to pre nich šok, keď sa dozvedeli túto správu. Videli sme však, že pri podpore lekárov a rodiny, budúci rodičia odmietali umelý potrat. V 21. storočí by sme už konečne mali prestať selektovať deti na základe ich zdravotného stavu. Nemôžeme vyberať, kto je hodný života a kto nie – to predsa robili nacisti a ja verím, že naša spoločnosť sa z tých desivých udalostí 20. storočia dostatočne poučila. Veď medicína sa pohla dopredu míľovými krokmi. V Európe vieme operovať plod v maternici matky, čím sa rapídne znížia negatívne následky poškodenia. Tieto rodiny samozrejme potrebujú tiež dostupné služby včasnej intervencie a finančnú podporu.

No a je tu ešte aj moje postavenie ako poslankyne Národnej rady SR, jednej zo 150. Súčasný zákon o umelom prerušení tehotenstva bol prijatý v čase, keď ČSSR nebola viazaná Listinou ľudských práv a v Ústave bola zakotvená vedúca úloha Komunistickej strany.  Už len samotný fakt, že to bola doba, kedy bol povolený a vykonávaný trest  smrti, by mal byť aj pre najväčšieho sympatizanta súčasného zákona, motiváciou pre jeho zmenu. Súčasný potratový zákon je barbarským zákonom a jeho existencia s takýmto rodokmeňom je hanbou celého Slovenska. Áno, aj Národnej rady, aj Vlády SR, aj Ústavného súdu, a tiež viacerých ministerstiev, v prvom rade zdravotníctva, školstva a rodiny.   

Zmena potratového zákona je nutná. Vediac však, že vládna koalícia nemá vôľu na jeho zmenu, a teda nie je možné nájsť v parlamente väčšinu hlasov,  zamerala som sa v legislatívnej úlohe na zákony podporujúce rodinu. Ak bude rodina na prvom mieste v záujme zákonodarcov, rodičia sa nebudú báť prijať aj neplánované dieťa či viac detí. Viaceré návrhy si nakoniec osvojila koalícia a postupne ich predkladá – predĺžená doba materskej, zvýšenie rodičovského príspevku, zvýšenie materského, dvojnásobný daňový bonus... to sú len niektoré. Na poslednej minuloročnej schôdzi som predložila návrh na možnosť dobrovoľného poistného pre študentky pre prípad tehotenstva a predĺženia ochrannej doby pre tie ženy, ktoré otehotneli v krátkej dobe po strate zamestnania. Práve v týchto nepredvídaných situáciách sa totiž mnohé ženy rozhodujú pre umelý potrat. Ak hovoríme, že je potrebné zachrániť čo i len jedno dieťa, týmito opatreniami sa to určite podarí. 

Potraty sú citlivou témou hlboko sa dotýkajúcou človeka. Veď rozhodnutie pre umelý potrat sa nerodí za politickým stolom, ale v obývačkách našich domácností, a to v drvivej väčšine v mori sĺz a zúfalstva. Z týchto dôvodov je neprípustné, aby sa táto téma stala politickým marketingom alebo predmetom výmenného obchodu medzi koalíciou a opozíciou. Neprípustné je aj akékoľvek privatizovanie si témy ochrany života od počatia, a v tomto kontexte aj používanie kresťanského vierovyznania ako marketingu. 

O tejto téme nemôžeme chladne rozhodovať v parlamente bez predchádzajúcej odbornej diskusie a bez toho, aby tomu bola spoločnosť naklonená. Chcem vyviesť z omylu tých, ktorí si myslia, že však v parlamente bude odborná diskusia. Bohužiaľ, tak to nie je. Pod odbornou diskusiou myslím debatu lekárov pred kamerami a mikrofónmi našich médií. Lekári sú totiž z odbornej obce najdôležitejší. Kto iný by mal  jasne, zrozumiteľne a verejne povedať, ako to naozaj so životom od počiatku je? A ako inak, ak nie z médií, sa majú občania dozvedieť pravdivé informácie? Žiaľ, viac ako hlas lekárov v médiách dlhodobo prevláda hlas ľudskoprávnych aktivistov a to iba tých, ktorí sú za uznanie práva ženy na potrat.

Musím povedať, že v minulom roku sa predsa len ukázala ochota z vládnej strany zmeniť socialistický zákon o potratoch. Vznikla pracovná skupina poslancov z koalície aj z opozície, ktorej som aktívnou členkou. Takto by to totiž malo byť. Žiadna novela totiž neprejde, ak nebude odhlasovaná väčšinou. Nový zákon by mal byť komplexný natoľko, aby riešil aj sociálnu pomoc matkám v nechcenom tehotenstve, legislatívu na úseku zdravotníctva a veľa súvisiacich otázok.

Ochrana života od počatia, a teda aj zmena súčasného potratového zákona, je teda zodpovednosťou nielen politikov, ale aj lekárov, učiteľov, kňazov, občianskych aktivistov a vlastne každého občana. Najdôležitejšie je nájsť konsenzus na základnom princípe, o ktorom hovoril Ján Pavol II., emeritný pápež Benedikt XVI. aj pápež František, a to, že ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť je nepodmienečne hodnotný a každý má na jeho zachovanie právo. Ak hodnota ľudského života od počatia nebude spojivom nás všetkých, je otázne, aká budúcnosť čaká našu spoločnosť.

 

Odporúčame

Blog
Slovensko musí zaujať jasný postoj k závažným porušeniam ľudských práv

Slovensko musí zaujať jasný postoj k závažným porušeniam ľudských práv

Uplynulý rok bol rokom vážnych udalostí, nových hrozieb a nevyužitých príležitostí. V ľudskoprávnej oblasti sa na Slovensku udialo niekoľko závažných skutočností, ktoré viedli k oslabeniu slobody, demokracie a základných ľudských práv. Vidím ich, na začiatku nového roka, ako výkričníky – upozornenia, aby sme nepremárnili ďalší rok. Zodpovedná je v prvom rade vláda, ale aj každý z nás. Každý podľa miery svojej kompetencie a zodpovednosti.

Blog
Μάγοι

Μάγοι

K okruhu Vianoc patrí starobylý sviatok Pánovej Epifánie – Zjavenia. Slávi sa ním moment verejného predstavenia Ježiša ako Bohočloveka svetu. Východná a západná tradícia sa pritom zameriavajú na dve rozličné udalosti. Východná ukazuje na Ježišov krst v Jordáne. západná, na ktorú sa zameriam, predstavuje návštevu mudrcov zachytenú v Mt 2, 1-12. V rozbore tohto textu som si ako hlavnú otázku položil: Kto sú títo mudrci?

Blog
Moje novoročné predsavzatia alebo pasívne investovanie trochu inak

Moje novoročné predsavzatia alebo pasívne investovanie trochu inak

V minulosti som sa už viackrát podujal nastaviť si latku o čosi vyššie pre nadchádzajúci rok. Ale akosi si neviem spomenúť, či to niekedy zafungovalo. Lovím v pamäti pozitívny príklad... bez úspechu. Poznáš to... budem denne cvičiť, začnem behať, poctivo sa postiť v piatky atď. Tentokrát som to ale zobral z iného konca.