Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. 01. 2019, 22:00

Ako najväčšia skautská organizácia v USA stratila svoj smer

Už dlhšiu dobu prebieha v USA boj proti „mužskosti“. Tradičný ideál muža (gentlemana), ktorý ochraňuje svoju rodinu, je ochotný sa obetovať, pestuje cnosti a je človekom činu postupne mizne alebo je vytláčaný na okraj. Prakticky takmer všetky veľké americké televízie sú dnes „nasiaknuté“ 3.vlnou feminizmu. Ide o feminizmus, ktorý už nebojuje za práva žien, nezrovnoprávňuje ich ale agresívne potláča mužskosť a stavia ženy nad mužov. Čo by asi povedali feministky na začiatku 20. storočia tak tvrdo bojujúce za volebné práva a zrovnoprávnenie mužov a žien na dnešné snahy opäť priviesť nerovnosť a rozpory medzi nich ? Možno aj vy ste si už všimli tričká s nápismi „The future is female“, ktoré môžu vyzerať neškodne, ale nesú v sebe práve ideologický odkaz povyšovania žien nad mužov. Radikálne feministky a feministi dnes tvrdia, že práve rola muža ako strážcu a ochrancu rodiny, ako garanta bezpečnosti a gentlemana je už dávno prežitým stereotypom, ktorý nemá miesto v modernej a liberálnej spoločnosti, je prejavom toxickej maskulinity, ktorú je nutné eliminovať. Môže byť už napríklad problémom otvoriť žene dvere alebo ju pustiť ako prvú, pretože tým vlastne muž vydáva signál, že žena nie je schopná si ich otvoriť sama a tým muž dokazuje svoju dominantnosť. Niečo čo by bolo v minulosti nepredstaviteľné až smiešne sa čoraz viac stáva mainstreamom.  V svojej politickej podstate je to však vlastne iba prejav ľavicového liberalizmu/ kultúrneho marxizmu – vytváranie triedneho boja medzi mužmi a ženami, kedy sú ženy neustále utláčané (proletariát) a muži sú utláčateľmi (buržoázia). Najhoršie na celom probléme je, že veľká časť dnešných chlapcov v USA vyrastá bez mužského vzoru v rodine. Matky samovychovávateľky sú čoraz častejším prípadom, pričom chlapci sú silne ovplyvňovaní internetom a televíziou, ktoré sú jednoznačne predpojaté k ľavicovému pohľadu. Preto ak sa z chlapcov majú stať skutoční muži je potrebné, aby mali vzory hodné nasledovania. Takýmito sú napr. notoricky známy Jordan Peterson, youtubový kanál PragerU alebo mnohé chlapčenské organizácie etablované v Spojených štátoch. Ukazujú chlapcom konzervatívne názory, zásady morálky a pod. – názory, ktoré už dnes ťažko nájdu v mainstreame. Tieto organizácie však už tiež bohužiaľ postupne ustupujú novej ideológii. Tento trend postupne chytil aj jednu z najväčších mládežníckych organizácií v USA, ktorá desiatky rokov chránila práve tento „prežitý“ ideál správneho muža – Boy Scouts of America.

Kedysi silná organizácia, ktorej súčasťou bolo počas histórie viac ako 110 miliónov Američanov, dnes padá pod ťarchou sexuálnych škandálov, pod morálnym úpadkom, finančným bankrotom a mnohými súdnymi spormi. Úlohou tejto skautskej organizácie bolo vždy pripravovať chlapcov na to, aby boli schopní prijímať zodpovedné, etické a morálne rozhodnutia v živote. V tejto úlohe však postupne začína výrazne zlyhávať. Americkí skauti čelia stovkám obvinení zo znásilnení, nevhodného správania a sexuálneho obťažovania. V súdnych procesoch už museli zaplatiť desiatky miliónov dolárov ako odškodnenie obetiam, pričom im hrozia súdne procesy kvôli zakrývaniu a kamuflovaniu týchto zločinov. Podľa portálu Bloomberg.com tiež minuli 950 000 dolárov na lobistické snahy, ktoré mali za cieľ limitovať časové rozmedzie, v ktorom mali obete sexuálneho násilia možnosť nahlásiť tieto zločiny. Zároveň prebiehajú mnohé súdne procesy s poisťovacími firmami, ktoré odmietajú vyplatiť skautom peniaze na súdom nariadené vyrovnania s obeťami s odôvodnením, že Boy Scouts of America nespravili dosť na to, aby predišli sexuálnemu zneužívaniu vo svojich radoch. Toto všetko prispieva k tomu, že táto organizácia je na pokraji bankrotu. Boy Scouts of America dosiahli svoj vrchol rozmachu v roku 1969, kedy mali 6 miliónov členov, pričom ich veľkou pýchou v tom čase  bol Neil Amstrong (v hodnosti Eagle Scout), ktorý sa ako prvý človek prechádzal po Mesiaci. Dnes má sotva 2 milióny členov a očakávajú sa ďalšie masívne odchody. Na svoj pokles však reagujú namiesto sebareflexie ustupovaním zo svojich zásad. Organizácia na výchovu chlapcov s vyše 100 ročnou históriou prijíma od minulého roka do svojich radov aj dievčatá. Pre ženy a dievčatá funguje v USA paralelná organizácia Girl Scouts of America, takže doteraz nešlo o typ diskriminácie. Išlo o jednoduchý fakt, že ženy a muži sú odlišní, a preto mali v rámci skautingu odlišné aktivity a spôsob výchovy. Týmto spôsobom chce okrem iného tiež organizácia získať nových členov kvôli zlej finančnej situácii opísanej vyššie. Skauti v USA tiež postupne zanechávajú svoj asketický postoj k otázkam sexuality - od roku 2017 je povolená účasť transgenderov, antikoncepcia bude distribuovaná na ich vlastných udalostiach, ustupovanie LGBTQ ideológii a pod.. Zároveň dochádza k uvoľňovaniu morálky a postupnému vzďaľovaniu sa kresťanstvu. Samotný sľub skladaný pri vstupe ku skautom v sebe zahŕňa sľub napĺňania svojich povinností voči Bohu. Toto je však pre mnohých už úplne zbytočný prežitok. Od roku 2016 už nie je viera v Boha v kresťanskom chápaní dôležitou súčasťou, je naopak často aj zbytočnosťou, rovnako je akceptovaná aj viera v humanizmus či rôzne prírodné božstvá. Základným problémom je však zmena celkovej myšlienky skautingu. Boy Scouts of America už nie sú organizáciou, ktorá vychovávala k sebaovládaniu a sebakontrole. Naopak dochádza k zľahčovaniu náročnosti a požiadaviek pri tréningu, komfort a osobná sloboda sa stávajú vyššou hodnotou. Všetko to však začalo postupným ustupovaním zo svojich zásad. Proces postupného úpadku prebieha už niekoľko desaťročí a vždy po malých krokoch, ktoré však majú ďalekosiahle dôsledky. Organizácia, ktorá je práve teraz, v dobe „bez otcov“, tak nesmierne potrebná, je v úpadku a sama potrebuje ukázať smer. Nie je však našťastie jedinou skautskou organizáciou v USA (aj keď je najväčšou). Jej miesto minimálne v kresťanskom prostredí začína nahrádzať napríklad Trail Life USA, ktorá vznikla v roku 2013 práve ako reakcie na uvoľnenie sexuálnej morálky v Boy Scouts of America. Je však stále relatívne malou organizáciou (26 000 členov v roku 2017), ale veľmi rýchlo rastie.

 Výchova chlapcov ku skutočnej mužskosti ešte nie je v Spojených štátoch stratená. Tisíce ľudí sa zapájajú práve prostredníctvom organizácií ako Trail Life USA, prostredníctvom návštevy univerzít, organizovania diskusií a mnohými ďalšími spôsobmi, aby ukázali chlapcom ako byť gentlemanmi a skutočnými mužmi. Učia ich sebakontrole, sebaovládaniu a úcte k ostatným. Držme im palce, aby to zvládli.

Odporúčame

Blog
Jak se modlit

Jak se modlit

Modlitba je základním posláním křesťana. Je zdrojem jeho vnitřního i vnějšího života. Veškerého jeho konání.

Blog
Slovensko musí zaujať jasný postoj k závažným porušeniam ľudských práv

Slovensko musí zaujať jasný postoj k závažným porušeniam ľudských práv

Uplynulý rok bol rokom vážnych udalostí, nových hrozieb a nevyužitých príležitostí. V ľudskoprávnej oblasti sa na Slovensku udialo niekoľko závažných skutočností, ktoré viedli k oslabeniu slobody, demokracie a základných ľudských práv. Vidím ich, na začiatku nového roka, ako výkričníky – upozornenia, aby sme nepremárnili ďalší rok. Zodpovedná je v prvom rade vláda, ale aj každý z nás. Každý podľa miery svojej kompetencie a zodpovednosti.

Blog
Čo sa nám v roku 2018 nepodarilo vyriešiť?

Čo sa nám v roku 2018 nepodarilo vyriešiť?

Vážený priateľ, kolega, na konci každého roku sa všetci snažíme bilancovať uplynulý rok a na tomto základe si aj stanoviť nové, resp. staronové ciele a predsavzatia. Návrat k minulosti nám však spravidla ukazuje, že nie všetko, čo sme chceli dosiahnuť sa nám aj podarilo. Zdá sa, že do nášho života čoraz výraznejšie vstupuje pojem konkurencieschopnosti a stáva sa dnes akýmsi novým evolučným kritériom pre svet. Ak sa pozrieme na svoje nové, či staronové predsavzatia cez prizmu tejto logickej štruktúry, asi by sme si mali povedať, že by sme mali byť na seba náročnejší a tvrdší. Ale je i druhá možnosť a môžeme si povedať, že tadiaľ cesta nevedie, pretože tomu chýba zmysel a nadišiel čas, aby sme prehodnotili naše ciele a želania. Želám Ti, aby si sa v tejto veci správne rozhodol a nachádzal v novom roku iba pokoj v duši a radosť z každého dňa.