Zamyslenie nad posolstvo prvých Vianočných dní

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Zamyslenie nad posolstvo prvých Vianočných dní

Živý Kristus záruka našej nesmrteľnosti. Svätá rodina vzor pre náš život. Všetci Európania sú kresťania aj keď si to neuvedomujú. Etnogenéza Slovákov je spojená s Kristovým učením. Ak máme ako národ prežiť, kresťania musia prevziať určujúce úlohy našej budúcnosti.

          V týchto dňoch som dostal množstvo pozdravov s tradičným vianočným prianím. Rozhodujúcu prevahu mali tie čo vychádzali z toho, že Štedrý deň je dňom kedy Ježiš Kristus má narodeniny a polnočná sv. omša je takto vyvrcholením ich osláv. V ponímaní kresťanov katolíkov je svätá omša stretnutím so živým Kristom, ktorý pri premenení prichádza medzi jej účastníkov. Aj keď v niektorých kresťanských denomináciách taký obsah svojim bohoslužbám neprikladajú, všetci sa však zhodujú na tom, že Kristus je stále živý. Ako to povedal arcibiskup Babjak vo svojej kázni na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Nitre https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180705008   kresťania vyznávajú jediné náboženstvo na svete, ktorého predstaviteľ je živý. Proroci a vedúci predstavitelia všetkých ostatných náboženstiev zomreli a nevstali z mŕtvych, ako Ježiš Kristus. Narodenie Krista je teda aj zrodením nádeje pre všetkých ľudí, že sú rovnako nesmrteľní a ich život má reálny zmysel. To znamená, že nie sú iba kôpkou biologickej hmoty, ktorá má obmedzený čas existencie a časom sa rozplynie buď ako kôpka popola, alebo ako súčasť matky zeme. S Kristom takto ľudia ako Božie dietky, jeho bratia a sestry nabrali božský rozmer, čo v žiadnych iných náboženstvách nenájdeme.

          Druhým Vianočným dňom bola, okrem pripomenutia narodenia Krista, aj oslava rodiny spočívajúcej z muža, ženy a dieťaťa, ako základnej spoločenskej bunky, so všetkými úžasnými parametrami, ktoré obsahuje. Tu sa rodil ten návod na kvalitný život, ktorý je zachytený v evanjeliách, kde sú tlmočené autentické slova a činy Ježiša Krista, ktorými nám ukázal cestu. Kvalitné vzťahy v rodine sú základom pre vytváranie kvalitných vzťahov aj v spoločnosti. Ako vo svojej kázni na púti v Šaštíne povedal biskup Lach https://www.postoj.sk/36413/narodnu-put-navstivilo-priblizne-30-000-putnikov-  kresťanstvo je v celej histórii ľudstva najdokonalejší model života, aký kedy existoval. Preto Kristove slová „Ja som cesta, pravda a život, kto verí vo mňa bude žiť aj keď umrie a nik neumrie, kto žije a verí vo mňa“ nie je nejakým  namysleným tvrdením, ale dnes, po viac ako dve tisíc ročnom odskúšaní, aj overený návod na život, nielen na ten život večný, ale aj pre ten na Zemi. Žiť s Kristom totiž aj tu na zemi znamená žiť kvalitne a zmysluplne.

          Aby sme si to plne uvedomili, čo prinieslo Kristove posolstvo pre spôsob života, je tu tretí Vianočný deň a to deň zavraždenia sv. Štefana. Tento príbeh ukazuje do akého sveta vstúpil Ježiš Kristus so svojou koncepciou života. Bol to svet plný nenávisti k inak zmýšľajúcim. Svet kde ľudský život nemal veľkú cenu. Kde sa prísne rozlišovalo postavenie jednotlivých ľudských bytostí a mnohé boli v horšom postavení ako zvieratá. Hoci sa to dialo pred dve tisíc rokmi, dodnes sme toho svedkami na miestach, kde kresťanstvo nezmenilo ľudí, ich spôsob myslenia a ľudský cit. V Európe kde Kristove učenie pôsobí už dve tisíc rokov sú touto koncepciou života ovplyvnení všetci ľudia, či si to už uvedomujú, alebo nie. Je to na jednej strane dobre, lebo je tu najlepší spôsob života, ktorý je na podstatne vyššej úrovni, ako kdekoľvek na svete. Na druhej strane preto, že si neuvedomujeme hodnotu takéhoto spôsobu života, ľahko skĺzavame k riskantným experimentom. V súčasnosti je to najmä presadzovanie LGBTI ideológie, aktivít smerujúcich k rozkladu rodín, hazardovanie s ľudským životom, ako je vraždenie nenarodených detí, ľudí so zdravotným handicapom, eutanázia, vojenské vnucovanie nášho spôsobu organizovania spoločnosti národom s inou tradíciou.  Jedinou cestou je návrat k našim kresťanským koreňom.

          V tejto súvislosti sa musíme v prvom rade zamyslieť nad dianím na našom Slovensku. Zbytočne budeme nariekať nad situáciou v Európe a vo svete, ak aj my svojim konaním ideme v šľapajach národov, ktoré opúšťajú kresťanské korene a sociálnym inžinierstvom na sebe experimentujú. V diskusiách sa stále stretávame s tvrdeniami, že na Slovensku je kresťanov veľmi málo a namiesto tých cca 70% ktorí sa k tejto koncepcii života prihlásili pri sčítaní ľudu, je ich vraj v skutočnosti iba 7 až 10%. Je to preto, lebo medzi kresťanmi je žiaľ rozšírené prísne posudzovanie druhých a to mnohonásobne tvrdšie, ako to robil Ježiš Kristus. Stále sa zabúda na to, že aj kresťan môže byť chybujúci človek. Je to však človek, ktorý z Kristovho posolstva vie čo je správne. Preto som hlboko presvedčený, že kresťanstvo je stále u nás pevne zakorenené, ba dokonca vo viac, ako v tých 70-tich percentách obyvateľov. Treba ho však v ľuďom prebúdzať v jeho autentickom obsahu.

          Chyba je totiž v tom, že našich občanov nevieme osloviť tak, aby si uvedomili svoj kresťanský spôsob uvažovania, rozhodovania a konania. Preto ich potom nevieme získať k tomu, aby kresťania spojili sily a snažili sa v spoločnosti prijať úlohu, ktorá zodpovedá ich postaveniu. Našim neprajníkom dovoľujeme ich stavať jedného proti druhému a vytvárať medzi nimi rozbroje.

          Rovnako dôležitou úlohou je pre kresťanov zapájať sa do hľadania riešení vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Nedovoliť našim neprajníkom, aby spoločnosti nanucovali o nich obraz, že sú schopní riešiť iba tzv. „kresťanské“ témy. Určite je medzi nimi dosť odborníkov pre riešenie všetkých problémov, s ktorými zápasíme.

          Ak dokážeme v nastávajúcom roku prekonať uvedené nedostatky, tak určite kresťania dosiahnu vo vedení nášho štátu zodpovedajúce postavenie a presadia v reálnom živote to, aby Slovensko bolo naozaj „slušné“.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo