Stvoriteľ medzi nami

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Stvoriteľ medzi nami

Vianočná liturgia slávnosti Narodenia Pána v latinskom obrade pozostáva zo štyroch svätých omší. V predvečer je to vigílna omša a v samotný deň tri ďalšie. Omša v noci (tkzv. polnočná), na úsvite (tkzv. pastierska) a cez deň. Ponúkajú sa nám tak štyri sady čítaní pre bohoslužbu slova. V prvých troch sa číta evanjelium opisujúce udalosti počas Ježišovho narodenia. V omši cez deň tomu tak nie je, pretože počujeme prvých 18 veršov z Jánovho evanjelia, ktoré tvoria Prológ. Aký súvis má ale s Vianocami a čo nám o nich môže povedať?

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“ Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. (Jn 1, 1-18) Zdieľať

Jánov Prológ je úvodný poetický text hovoriaci o druhej Božskej osobe, ktorú nazýva ako Slovo. Zjednodušene text predstavuje tri fázy. Slovo pred a počas stvorenia sveta (v. 1-5), vzťah Slova so svetom (v. 10-12) a svedectvo o vstupe a činnosti Slova vo svete (v. 14. 16-18). Zakompované sú aj dve vsuvky (v. 6-9. a 15.) so svedectvom Jána Krstiteľa. Evanjelista Ján sa tak, na rozdiel od Matúša a Lukáša, nezameriava na začiatok Ježišovho pozemského života, ale predstavuje Syna už pred začiatkom času. Inšpiroval sa pritom minimálne dvoma dôležitými udalosťami z Tóry. Stvorenie sveta (Gn 1) a uzavretie zmluvy pri vrchu Sinaj (Ex 19-40).

Rozprávanie o stvorení sveta je spomínané v týchto veršoch: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.“ (v. 1-5) „Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.“ (v. 10) Obsahom je výpoveď o tom, že Slovo je božské (má božskú podstatu), existovalo ešte pred počiatkom a malo aktívnu účasť pri stvorení sveta. Uvedomenie si tejto skutočnosti robí pri tradičnom pohľade na dieťa v jasličkách dôležitý doplnok. Malý človiečik, ktorý ešte nič poriadne nevie urobiť, je maximálne zraniteľný a pre ľudské dejiny nepodstatný, je tá istá osoba, vďaka ktorej svet vôbec existuje. Príliš nasladlá a zosvetštená atmosféra Vianoc môže spôsobiť, že voči Ježiškovi zabudneme na základný postoj. On je Boh. A voči Bohu má človek vyjadrovať úctu a poklonu.

On je Boh. A voči Bohu má človek vyjadrovať úctu a poklonu. Zdieľať

Udalosti na púšti počas exodu obsahujú nasledujúce verše: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“ (v. 14) „Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.“ (v. 16-18) Pri vrchu Sinaj sa Izraelitom Božia prítomnosť prejavovala cez jeho slávu (כְּבֹוד). (porov. Ex 24,16) Podobne aj Prológ svedčí o videní slávy (δοξα) Slova (v. 14). Ježišova sláva a oslávenie, je zároveň jednou zo základných tém celého evanjelia.

Kniha Exodus ďalej opisuje ako na vrch vystupuje Mojžiš, kde od Boha dostáva tabule zákona (porov Ex. 24,12-18). Židia vo svojej tradícii Zákon považovali za najväčší dar. Prológ však proti tomu vedie polemiku, kde dar „milosti a pravdy“ v osobe Ježiša (v. 17) považuje za niečo ešte vzácnejšie. Zákon zjavil Božiu vôľu nejasne. Ježiš zjavuje Otca definitívne.

Ježiš zjavuje Otca definitívne. Zdieľať

Tabule zákona boli uložené do archy, ktorá sa nachádzala vo svätostánku a ten bol umiestnený uprostred tábora Izraelitov. Paralelu k tomu ponúka asi jedna z najslávnejších výpovedí v Prológu. Verš 14 hovorí, že Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Pri prebývaní sa doslova píše „εσκηνωσεν“, teda „postavil si stan“.

Boh, ktorý všetko stvoril, sa rozhodol žiť medzi nami. Zdieľať

Po vianočnej adorácii Jezuliatka nám tak Prológ pripomína ďalšiu dôležitú vec. Boh, ktorý všetko stvoril, sa rozhodol žiť medzi nami. Chce nám dať dar. V živote Ježiš ukázať, aký v skutočnosti je.

Lukáš Durkaj

 

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto - wikimedia

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo