Kresťania naplňme nádeje končiaceho sa roku (anketa Môj rok)

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kresťania naplňme nádeje končiaceho sa roku (anketa Môj rok)

Prekonajme kliatbu občanov druhej kategórie. Kresťania vyhrali komunálne voľby. Slovenský dohovor za rodinu mobilizuje celé kresťanské Slovensko. Pochody za život zastavia vraždenie nenarodených detí. Po voľných sviatkoch dosiahnime aj voľnú nedeľu. Vzdelávanie kresťanských lídrov prinesie pozitívny vplyv na život Slovenska. Prelomová homília na púti sv. Cyrila a Metoda. Kresťania a ich rozhodovanie v prezidentských a EÚ voľbách. Budeme mať svojich lídrov, alebo budeme voliť menšie zlo.

          Blížime sa ku koncu osmičkového roka a preto nie je zvláštne, že mnohí sa zamýšľajú nad tým, či splnil očakávania značky „mimoriadny“. Zažili sme zhromaždenia na uliciach najmä Bratislavy, ktoré mnohí porovnávali s tými, ktorých sme boli svedkami pri prelomových udalostiach v novembri 1989. Aj keď niektoré charakteristiky boli podobné, porovnávanie kríva na obe nohy. Jednoducho dva razy nevstúpiš do tej istej rieky. To nadšenie, tá chuť zmeniť život k lepšiemu, po toľkých sklamaniach, ktoré sme zažili za uplynulé roky, nemohli samy od seba prísť.  Na dôvažok tragické udalosti a odhalenia negatívnych javov, s ktorými zápasíme, nemohli doniesť pozitívny náboj, ktorého boli plné námestia miest koncom roku 1989.

          V čom sú teda prevratné udalosti tohto osmičkového roka ?

          Podľa mňa sa končiaci rok 2018 zapíše do histórie tým, že kresťania znovu našli v sebe odhodlanie zmeniť život na Slovensku. Možno sa niekomu bude zdať toto tvrdenie pritiahnuté za vlasy, ale zamyslime sa nad tým čoho sme boli svedkami.

          Po komunistickej totalite, v ktorej kresťania boli občanmi druhej kategórie, dostali sa do dvoch pascí, ktorým podľahli a tak doteraz prenechali rozhodovanie o dianí v slovenskej spoločnosti na dovtedajších komunistov a liberálom, ktorí operatívne po prevrate začali s nimi kolaborovať. Prvá pasca bola v tom, že si nechali nakukať, že nie sú schopní spravovať štát, lebo nemajú manažérske skúsenosti. Druhá pasca bola v tom, že sa plne angažovali vo svojich odbornostiach, v ktorých rozvoji boli v predošlom režime brzdení. Mnohí, čo aj mali na to, aby sa angažovali v politike sa utešovali tým, že si svoj život zariadia bez ohľadu na to, čo sa okolo nich deje. Takto to ale nefunguje. Život v rodine, v komunite blízkych ľudí neuchránite od toho, čo sa deje v spoločnosti ako celku. A tak naša spoločnosť sa prepadala stále viac do stavu kedy korupcia, kradnutie, drogy, prostitúcia a celkový morálny rozklad sa stávali bežnou súčasťou nášho života. Liberáli a postkomunisti si mysleli, že všetko vyriešia represiami pomocou zákonov. Ako však ukazuje prax, takto sa to nedá. Tí čo majú konexie si ľahko vybavia beztrestnosť a mafia v takýchto podmienkach prerastá aj do štruktúry moci.

          Aktivita „Kresťan v politike“ http://www.krestanvpolitike.sk/ , ako aj kresťanské spoločenstvá, ktoré sa združili vo vzájomnej podpore vo voľbách do krajských samospráv v roku 2017 boli prvým signálom nástupu  angažovanosti kresťanov v politike. Tieto aktivity pokračovali aj v tomto roku a preto sa podarilo, že okrem tých kresťanov, ktorí kandidovali v komunálnych voľbách na kandidátkach KDH, boli mnohí zvolení ako nezávislí. Z toho vyplýva, že víťazmi komunálnych volieb boli určite kresťania, aj keď si to zrejme neuvedomujú. Ak by sa urobila  anketa medzi zvolenými poslancami, starostami a primátormi obcí a miest, určite by sme to dokázali.

          Druhou aktivitou, ktorá začala v minulom roku, ale prebiehala aj počas celého tohto roku boli pochody a stretnutia organizované Alianciou za rodinu http://slovenskydohovorzarodinu.sk/zastavme-zlo-z-istambulu/ . Je to úžasná aktivita s obrovským dosahom. Tí, ktorí to osobne nezažili, nemôžu vedieť o čo ide. Nie sú to iba o odmietnutia Slovensku škodlivých ideológií, ale ide o úžasné stretnutia plné vzdelávacích a duchovných zážitkov. Vďaka internetu si ich každý môže priblížiť aj cez youtubácke záznamy. Veľká vďaka za obrovské nasadenie patrí Antonovi Chromíkovi, duchovným otcom Kuffovi a Marettovi, ale aj  ďalším, ktorí prispievajú svojimi poznatkami a organizovaním týchto podujatí.

          Pochody za život v končiacom sa roku nadobudli nové rozmery. Prvý z nich pripomenul 30.výročie „Sviečkovej demonštrácie“, ktorá bola skutočným odštartovaním zmien, ktoré vyvrcholili v novembri 1989. Boli sprevádzané bohatým programom nielen duchovným, ale aj tými so spoločenským a politickým rozmerom https://bratislavazazivot.sk/#program . Ďalší pochod organizoval s Alianciou za rodinu Fórum života  http://www.forumzivota.sk/ . Pre rok 2019 sa už teraz rozbehla príprava Národného pochodu za život http://pochodzazivot.sk/ . Rodinné spoločenstvá takto získali priestor pre vzájomné sa spoznávanie a presadzovanie požiadaviek podporujúcich fungovanie základných buniek života Slovenska. Zdravá rodina je predpokladom prežitia slovenského národa v globalizujúcom sa svete.

          Aliancia za nedeľu http://alianciazanedelu.sk/?mode=grid&paged=18 svojou vytrvalou činnosťou dosiahla, že parlament prijal zákonnú úpravu garantujúcu pracovné voľno počas štátnych sviatkov. Tým aspoň počas nich môžu byť mnohí rodičia pracujúci najmä v obchodoch, ale aj ďalších službách so svojimi rodinami. Obchodníci už určite pochopili, že neprišli o svoje tržby a určite teraz ľahšie sa bude dať presadiť, aby sa to rozšírilo aj na nedele, ako je to vo všetkých kultúrnych krajinách.

          Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice otriasla Slovenskom. Pri jeho spomienke sa však zabúda na to, že to bol predovšetkým principiálny kresťan, pre ktorého pravda bola prvoradá. Preto okrem dôsledného upozorňovania na korupciu a klientelizmus sa zaslúžil aj o odhalenie pokútneho predaja potratových piluliek, ktorými na vraždení nenarodených detí zarábali bezcharakterní ľudia. Táto jeho aktivita má už aj výsledok v uväznení obchodníčky, ktorá predávala cez internet pilulky smrti. Zákonná iniciatíva zameraná proti vraždeniu nenarodených detí v končiacom sa roku vyvolala veľké diskusie, ale zatiaľ nenašla podporu v našom parlamente. Dlhodobá aktivita Centra pre bioetickú reformu https://www.cbreurope.sk/index.php/O_n%C3%A1s mala intenzívnu podporu ako Aliancie za rodinu, tak aj ostatných kresťanských inštitúciách. Vďaka aktivitám, ktoré boli v tomto smere, má návrh poslanca Richarda Vašečku, ktorý je teraz v parlamente, podstatne väčšiu nádej na úspech.

          Mnohoročná aktivita Spoločenstva Ladislava Hanusa https://www.slh.sk/ , ktorá zabezpečuje vzdelávanie kresťanskej inteligencie v končiacom sa roku prinášala viditeľné ovocie. Dni SLH ako v Bratislave tak aj v Košiciach ukázali, že dnes už máme množstvo vzdelaných kresťanov, ktorí sú nádejou pre budúcnosť Slovenska. Ak na začiatku deväťdesiatych rokov boli problémy s prípravou lídrov pre spoločenské a politické aktivity, dnes už máme veľa aj mladých ľudí nielen s domácim, ale aj so zahraničným vzdelaním a praxou. Treba ich iba posmeliť, aby sa nebáli angažovania vo verejnom živote.

          To, že to už prináša svoje ovocie sa prejavuje angažovanosťou kresťanov v mnohých mestách kde popri tradičných cirkevných spoločenstvách sa kresťania aktivizujú v spoločensko-politických aktivitách pod názvom „Kresťania v meste“ http://www.krestaniavmeste.sk/o-nas/ . Fórum kresťanských inštitúcií  sa angažuje na vytvorení podobných štruktúr aj na vidieku.

          Pre podporu všetkých týchto aktivít zaznelo prelomové podporné stanovisko aj z vedenia slovenskej katolícke cirkvi na celoslovenskej púti k výročiu sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Arcibiskup Ján Babjak vo svojej kázni https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180705008 jednoznačne definoval problémy, s ktorými Slovensko zápasí a vyzval kresťanov k spoločenskej angažovanosti. Doslova povedal :  „prosíme o príhovor u Nebeského Otca, aby nám aj dnes vzbudil slávnych mužov, ktorí by nás správne viedli cez rôzne úskalia dnešného sveta, aby nám predkladali dobré zákony a stali sa skutočnými vodcami nášho ľudu, nášho národa.“ A ďalej : „Takých duchovných i svetských vodcov potrebuje Slovensko, aby sme nemuseli zapierať sami seba, aby nami nikto nemohol manipulovať a nanucovať nám neprijateľné zákony, na úsvite tretieho tisícročia.“ Ak doteraz predstaviteľom našej cirkvi vyčítali, že sa nevyjadrujú k vážnym spoločenským témam, tak tento zostal v podstate médiami takmer bez povšimnutia, hoci bol zásadného charakteru.

          Vzhľadom na uvedené a mnohé ďalšie tu nemenované kresťanské aktivity považujem končiaci sa rok za prelomový, vyžaduje si to však jeho potenciál plne využiť v nastávajúcom roku. Slovensko potrebuje pre skutočnú pozitívnu zmenu mobilizáciu všetkých ľudí dobrej vôle a zvlášť kresťanov. Títo totiž nepotrebujú zvláštneho ujednocovania sa v spôsobe života a celospoločenských cieľoch. Ako povedal biskup Milan Lach na púti v Šaštíne https://www.postoj.sk/36413/narodnu-put-navstivilo-priblizne-30-000-putnikov-  ich spája evanjeliové posolstvo, ktoré ľudskej spoločnosti ponúklo v histórii ľudstva najdokonalejší návod na kvalitný život. Treba iba podľa neho konať, pre lásku a porozumenie medzi všetkými ľuďmi dobrej vôle.

          V roku 2019 nás čakajú mnohé vážne spoločenské rozhodnutia. Budú voľby prezidenta Slovenskej republiky a tiež voľby poslancov do Európskeho parlamentu. Treba, aby sa kresťania zasadili za voľbu takých, ktorí budú spĺňať svojim životom a postojmi atribúty múdrych lídrov národa. Určite sa mnohí nájdu aj medzi predstaviteľmi uvedených kresťanských aktivít.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo