Prečo čítať Bibliu?

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Prečo čítať Bibliu?

Biblia je azda najznámejšie a najčítanejšie dielo v dejinách. Položme si jednoduchú otázku: Prečo by sme ju mali čítať? Nie je zastaralá? Môže nám ľuďom 21. storočia ešte niečo povedať? Ponúkam svoju skromnú úvahu.

1) Biblia hýbala dejinami 
Biblia inšpirovala mnohých k veľkým a hrdinským činom. Spomeniem napríklad Williama Wilberforca - bojovníka proti otroctvu, ktorý sa nechal inšpirovať evanjeliovou rovnosťou. Podobne pre Martina Luthera Kinga bola Biblia hnacím motorom v zápase o spravodlivosť. A práve vôňa Písma priviedla Augustína k obráteniu a k životu biskupa, ktorého diela formovali myslenie západnej civilizácie. Svätci postavili svoj život na pevnom biblickom základe. Ich príklad a svedectvo pomohlo reformovať Cirkev a spoločnosť - neraz zmietanú všemožnými búrkami. Na druhej strane, žiaľ mnohí Bibliu aj prekrúcali a používali ako ospravedlnenku pre svoju vlastnú zvrátenosť. Bolo by však nespravodlivé obviňovať z toho Bibliu ako takú. Biblia neraz v spoločnosti vyvolala revolúciu - nie však zbraňami a násilnymi prevratmi, ale tichou a trpezlivou premenou najprv sŕdc jednotlivcov a potom aj spoločenských štruktúr. 

2) Biblia obsahuje bohaté dejinné, jazykové, kultúrne a literárne dedičstvo 
Biblia je bohatou knižnicou s rôznymi žánrovým materiálom. Aj preto má potenciál osloviť ľudí s rôznou mentalitou a rôznym zameraním. Biblia sa na prvý pohľad môže javiť ako nezmyselná zlátanina plná protirečení. No ak začneme študovať jej vznik, vývoj a kontext v ktorom bola napísaná, jej nezmyselnosť sa postupne vytráca. Dôležité je študovať napríklad pôvodné jazyky Biblie (hebrejčinu, aramejčinu a gréčtinu). Práve tým, že porozumieme týmto jazykom - lepšie pochopíme posolstvo daného textu. Moderná archeológia a prírodné vedy postupne rozbili predstavu, že Biblia je studnicou vedeckého poznania. Biblia skutočne nie je učebnica biológie a ani kronikársky záznam v modernom slova zmysle. Biblia bola napísaná pre ľudí staroveku, ktorým dnešné spôsoby nazerania na svet neboli vôbec známe. A práve aj preto štúdium dejinno-kultúrneho kontextu nám môže osvetliť, že čo nám dnes nedáva zmysel - minulým ľuďom zmysel dávalo a v konečnom dôsledku bola to pre nich jediná zrozumiteľná logika. Toto je jeden z kľúčov k tomu aby sme Bibliu mohli správne pochopiť a aktualizovať do našich životov. Štúdium Biblie nie je ľahké, no čo je jednoducho a ľahko dosiahnuteľné, to si človek spravidla neváži a neprináša mu trvalý úžitok.      

3) Biblia vypovedá veľa o človeku
Človek, ktorý číta Bibliu môže spoznať seba samého. Ako to? Keď študujeme životné príbehy Abraháma, Mojžiša, Dávida či Petra veľmi skoro môžeme prísť na to, že neide o úplne nám neznáme osudy. Hoci ide o postavy pre nás časovo veľmi vzdialené, ľudská povaha ostáva veľmi podobná - či už v staroveku alebo v noveveku. V ich životoch sa veľmi často ozrkadľujú naše životné príbehy, radosti a úzkosti, víťazstvá aj pády. A práve zo životov biblických postáv si môžeme vziať ponaučenie pre nás. Posilu v súženiach a útechu v pádoch. Biblia veľmi realisticky opisuje ľudskú povahu - takú aká je. Opisy rôznych intríg, vojen a zlomyseľnosti nás môžu vydesiť, no zároveň usvedčiť a zobudiť- častokrát v našich srdciach vládne podobná klíma ako v srdciach postáv Biblie. V biblických knihách, hlavne v múdroslovných knihách Starého zákona nájdeme veľa životnej múdrosti. Obsahujú napomenutia, povzbudenia a praktické rady. Biblická múdrosť je podstatne iná než múdrosť svetská. Kým múdrosť Biblie vedie k pokoju a k pokore, múdrosť tohto sveta častokrát k uponáhľanosti a k nadutosti. Myslím si, že práve tieto knihy (napr. Kniha Kazateľ alebo Kniha Prísloví) môžu osloviť aj neveriacich ľudí. Biblia je zároveň záznamom chodenia jedného národa s Bohom. Biblický človek vyjadruje Bohu svoje vďaky, chvály ako aj odprosenia a ľútosť. 

4) Biblia vypovedá niečo o Bohu
Prečo len niečo? Pretože keby chcel Boh zdieľať všetko zo svojho charakteru jedna Biblia by na to nestačila. Biblia obsahuje toľko z Božieho srdca, koľko na našej životnej púti potrebujeme. Práve vďaka Biblii môžeme spoznať aký Boh je. Biblia je svedectvom - svedectvom o tom, že Boh neostal chladnou entitou, ktorá naštartovala proces stvorenia a ponechala človeka napospas jeho vlastnému osudu. Boh sa práve vďaka Biblii prilížil k človeku - urobil to hlavne v osobe Ježiša Krista. Ako zamilovaný chlapec, ktorý sa postupne dáva spoznať dievčine do ktorej je zahľadený. Správny muž urobí prvý krok a trpezlivo čaká na odpoveď. Podobne koná aj Boh. Čaká na našu spätnú väzbu. A Biblia je svedectvom Božej vášnivej aktivity a postupnej výchovy. Zároveň svedectvom (častokrát) našej pasivity, hluchoty a slepoty. Zaznamenáva Božie zázraky a zaroveň aj to ako ľahko človek na tieto zázraky zabúda a skĺzava do nevery. No Boh sa nenechal odradiť a neprestane bojuje o ľudské srdce, ktoré sa už na začiatku od Neho vzdialilo. Biblia je komunikačný kanál medzi Bohom a človekom. Boh sa hlavne cez Bibliu prihovára k človeku. Dešifrovať tento Jeho signál sme schopní iba s Jeho pomocou - v modlitbe a v tichu. Samozrejme, ak chceme a máme otvorené oči a srdce. Ak chceme môžeme mať s Bohom trpezlivosť a čakať na odpovede na naše otázky. Často sa stáva, že Boh takto formuje našu trpezlivosť v tejto netrpezlivej dobe. Alebo môžeme všetko len hneď ofrflať a poprieť. 

5) Biblia - praktický návod ako sa dostať do neba
Biblia je kompasom k pravému šťastiu. Biblia sleduje ešte vyšší cieľ ako pozemské šťastie. Naznačuje, že Boh sa o človeka stará a chce mu také dobro, ktoré prevyšuje jeho chápavosť. Boh nám vďaka Biblii vytyčuje cestu po ktorej máme kráčať ak chceme prísť k bráne neba. Podáva nám pomocnú ruku. Nie je to síce ľahká a pohodlná cesta, no je to cesta života. Boh nám cez Bibliu poskytuje všetku múdrosť a pokyny (napr. Desatoro) potrebné k tomu aby sme na svojej životnej ceste nezablúdili ale aby sme kráčali chodníčkami na konci ktorých definitívne spočinieme v Jeho náručí.  

V Druhom liste Timotejovi môžeme nájsť krásnu pasáž, ktorá v troch vetách zosumarizovala zámer celej Biblie: „Od útleho detstva poznáš sväté Písma. Tie ti môžu dať múdrosť, ktorá vedie k spáse skrze vieru v Krista Ježiša. Celé Písmo je vnuknuté Bohom a užitočné na učenie, na karhanie, na naprávanie a na výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý, pripravený na každé dobré dielo.“ (2 Tim 3,15-17)

Namiesto záveru ... 
... „Vezmi a čítaj“ (svätý Augustín)

Titulný obrázok - wikimedia

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo