Tipy na aktivity pre mužov

Tipy na aktivity pre mužov

V tomto článku dávam konkrétne tipy na aktivity pre mužov. Vychádzam zo svojich životných skúseností, ale aj na webe som našiel množstvo činností pre chlapov, ktoré sa na Slovensku realizujú.

Modlitbové spoločenstvo mužov

Myslím, že toto nie je žiadna novinka, keďže modlitbové spoločenstvá mužov bývali v našich farských spoločenstvách odjakživa. Napriek tomu je potrebné vytvárať nové spoločenstvá alebo oživiť tie fungujúce.

Adventné (vianočné, pôstne, veľkonočné) stretnutia mužov

Niekedy nám aj samotné liturgické obdobia môžu dať impulz k tomu, aby sme, v spolupráci s kňazmi, iniciovali tematické stretnutia, ktoré môžu prebiehať spoločne so ženami, ale môžu byť aj špeciálne pre mužov. Liturgické bohatstvo je totiž oblasťou, ktorá mnohých chlapov zaujíma a chcú sa o ňom dozvedieť niečo viac.

Spoločné rozlúčkové stretnutia mužov

Aj keď ide o jednorazové akcie, napr. rozlúčka s odchádzajúcim kňazom alebo s niekým, kto odchádza preč, prípadne rozlúčka s tým, kto odišiel do večnosti, tak opäť ide o príležitosť, pri ktorej sa môžu chlapi stretnúť.

Program otcov a synov

V dnešnej dobe vzniká potreba prehlbovania vzájomných vzťahov medzi otcami a synmi. Našťastie sú dnes viaceré organizácie, ktoré ponúkajú rôzne praktické aktivity, kde otcovia a synovia môžu stráviť spoločný čas. Na základe týchto skúseností potom podobné spoločenstvá vytvárajú aj doma.

Víkend pre mužov

Takzvané „víkendovky“ vedia oceniť predovšetkým pracovne vyťažení chlapi, ktorí potrebujú niekedy od všetkého a všetkých „vypadnúť“ a vyriešiť viaceré veci v sebe, ale aj posilniť a oživiť svoj vzťah k Bohu. Je to však požehnaný čas, lebo sa tam otvára široký priestor a pole možností na rôzne činnosti a výučbu, kde môžu účastníci rásť a zároveň si aj psychicky odpočinúť.

Púte mužov

Ďalšou skvelou príležitosťou na duchovné „pookriatie“ sú púte zamerané na mužov a ich spiritualitu. Ich program spočíva v prednáškach, svedectvách, modlitbách, aktivitách, filmoch a workshopoch, ktoré dokážu oslovovať mužov všetkých vekových kategórií.

Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo je zväčša doménou žien, ale je dobré, keď je vo farnosti aspoň jedno ružencové spoločenstvo, ktoré tvoria muži.

Spoločenstvo Anonymní alkoholici

Možno sa teraz tlačí otázka, že čo to má spoločné z mužským spoločenstvom, ale keď si vezmeme čísla, tak väčšie problémy so závislosťami majú muži. Preto je aj toto spoločenstvo takisto plnohodnotným mužským spoločenstvom, kde sa snažia prítomní chlapi vyriešiť svoje osobné problémy.

Duchovná obnova pre chlapov

Môže byť súčasťou farskej duchovnej pastorácie, kde sa môžu chlapi, v spolupráci s kňazmi, navzájom obohacovať, či už svojimi životnými skúsenosťami alebo nadobudnutými vedomosťami.

Domáce skupinky

Nikde nie je napísané, že sa muži musia stretávať len v oficiálnych spoločenstvách, ale je dobré, keď vznikajú spontánne rodinné priateľstvá, kde sa chlapi nielen stretávajú, ale dokážu si aj navzájom pomôcť.

Farská biblická katechéza

V súčasnosti je u nás obľúbená práca so sv. Písmom formou Lectio Divina, ale takisto vzniká potreba prehlbovať svoje náboženské vedomosti prostredníctvom spoločného štúdia Katechizmu katolíckej cirkvi. Toto je takisto oblasť, ktorú vo svojom duchovnom napredovaní muži potrebujú rozvíjať, a preto je dobré vytvárať aj takéto typy mužských spoločenstiev.

Medzinárodné duchovné obnovy pre mužov

Ak sa niekedy vyskytne takáto príležitosť, prečo neísť do zahraničia a tam nabrať inšpiráciu, spoznať iné kultúry a uvedomiť sa celosvetovú univerzálnosť Katolíckej cirkvi.

Študijná skupinka mužov

Okrem štúdia sv. Písma a Katechizmu katolíckej cirkvi sa môžu muži stretávať a študovať v podstate akékoľvek duchovné alebo spoločenské témy a tým napredovať vo svojom osobnom poznaní.

Spoločenstvá mužov pod vedením rehoľníkov

Rehoľné komunity sú otvorené mnohým novým veciam, a preto pod vedením rehoľných kňazov alebo bratov vznikajú taktiež spoločenstvá mužov pod ich duchovným vedením.

Spoločenstvá Božského Srdca Ježišovho

Samotný Ježiš, ako pozitívny mužský vzor, môže byť inšpiráciou na vznik mužských spoločenstiev, ktoré budú priamo niesť jeho meno a od toho sa budú odvíjať aj ich duchovné a praktické aktivity.

Laické spoločenstvo

Pri vedení spoločenstva kňazmi alebo rehoľníkmi je riziko, že po ich odchode môže samotné spoločenstvo zaniknúť. Preto vznikajú aj tzv. laické spoločenstvá, ktoré pokračujú vo svojej činnosti.

Kurzy v UPC

Univerzitné pastoračné centrá sú tvorivým miestom na stretávanie sa mladých vysokoškolákov, pričom ponúkajú aktivity aj pre mladých chalanov, ktorí môžu nabrať potrebné impulzy a skúsenosti do života.

Rozvedení katolíci

Možno to bude znieť kontroverzne, ale v dnešnej dobe mnohých rozbitých rodín potrebujú aj ľudia, ktorým to v manželstve nevyšlo, miesto a priestor na to, aby mohli napredovať vo svojej viere. Súčasná pastorácia sa zameriava aj na nich a je tu takisto priestor pre vznik spoločenstiev mužov, ktorí spoločne zdieľajú tento svoj životný stav.

Miništrantský víkend

Miništranti sú prirodzeným chlapčenským spoločenstvom, ktoré spája spoločná služba pri oltári. Zároveň je to miesto vytvárania priateľstiev. Preto všetky aktivity spojené s miništrantmi sú aktivity, ktoré v nich posilňujú mužský duchovný rozmer.

Tábory a campovanie

Pokiaľ sa dá zrealizovať tábor alebo campovanie pre chlapcov, tak je to pre nich výborná vec, kde sa naučia mnoho užitočných vecí, ktoré sa im potom v živote zídu.

Formácia lídrov

Vo všetkých činnostiach a aktivitách sú vedúce osobnosti, ktoré ich realizujú. Potrebujú však nasledovníkov, ktorí tieto úlohy časom prevezmú. Je však potrebné systematicky pracovať na výchove nových lídrov.

Individuálna formácia

S mužmi sa dá pracovať aj individuálnymi formami, ktoré môžu mať rôzne podoby.

Práca vo farnosti

Jednou z najdôležitejších vecí, ktorá prirodzene priťahuje mužov, je konkrétna práca, v ktorej sa môžu realizovať. Ide predovšetkým o fyzické práce, ale aj rôzne odborné a technické záležitosti, ktoré mužov včleňujú do života farnosti a spoločenstva.

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo