Šanca na prípravu

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Šanca na prípravu

Už tradične sa počas 2. a 3. adventnej nedele stretávame s postavou Jána Krstiteľa. Tohto roku máme pred sebou jeho opis podľa Lukášovho evanjelia.

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu.‘“ (Lk 3, 1-6) Zdieľať

Niekto by sa mohol aj pýtať, prečo sa Ján Krstiteľ v liturgii objavuje v období pripravujúcom sa na Ježišovo narodenie? Veď predsa Jánovo pôsobenie sa udialo oveľa neskôr po tom, keď Kristus prišiel na svet. No aj z Lukášovho evanjelia cítime, že pre chápanie prvých kresťanov bol začiatok verejného Ježišovho pôsobenia rovnako silný, ak nie silnejší, ako jeho telesné zrodenie. To potvrdzuje fakt, že Lukáš pred udalosťami Ježišovho krstu opakuje to, čo spravil pri jeho narodení (Lk 2,1—2). Snaží sa tento moment zasadiť do historických okolností.

Lukáš pred udalosťami Ježišovho krstu opakuje to, čo spravil pri jeho narodení. Zdieľať

Podľa zvyku starovekej literatúry nám podáva datovanie na základe politickej situácie. Cisára Augusta (vláda v rokoch 27 pred Kr. – 14 po Kr.) nahrádza Tibérius (15. rok by sa mohol datovať do r. 29) a Kvirínia (vláda v r.  6 – 12) v datovaní reprezentuje Poncius Pilát (26-36). Nadôvažok sú spomínaný aj králi Herodes (vláda 4-39), Filip (4-34) a Lyzaniáš (28-37). Pritom spomína aj úradovanie veľkňazov Annáša (16-17) a Kajfáša (18-36). Moment verejného vystúpenia bol teda pre evanjelistov veľmi dôležitý.

Lukáš vidí Jánov vystúpenie ako dejinný moment. A ak mu svojou datáciou dáva totožnú váhu ako udalosti narodenia Ježiša, vyjadruje tým aj ich vzájomný vzťah. Tentoraz ide o verejné vystúpenie. Je ľuďom zjavné. Príprava pred narodení spočívala v trpezlivom čakaní. Telesný príchod sa však udial nepozorovane. Kristus vstúpil do skromných podmienok, ktoré ľudia väčšinou nevnímajú. Tento moment sa však po niekoľkých rokoch mal stať zjavným. Lukáš tu prepája svoj diptych z prvých dvoch kapitol a opäť spája dve postavy. Ján Krstiteľ naplňuje svoju úlohu predchodcu a pripravovateľa na príchod Ježiša. Lukáš preberá Markovo rozprávanie. U Jána, ako hlavný spôsob prípravy na príchod Mesiáša, prezentuje „krst pokánia na odpustenie hriechov“ (Lk 3,3).  A tým nám môže dať svoj návod na prípravu.

U Jána, ako hlavný spôsob prípravy na príchod Mesiáša, prezentuje „krst pokánia na odpustenie hriechov“. Zdieľať

Prvý príchod bol nečakaný a z pohľadu dejín aj nebadaný. Tam Boh ukázal svoj zámer stotožniť sa s ľudstvom. Prípravu moli ľudia absolvovať až cez verejné účinkovanie Jána Krstiteľa. Dnes už o Ježišovom narodení vieme. Do Adventu si môžeme zobrať trpezlivosť starovekého Izraela. No keďže Lukáš ( a s nimi všetci ostatní evanjelisti) silno zdôrazňujú aj moment Jánovho pôsobenia, je pre nás zrejmé, že na Kristov príchod je potrebná aj cesta zmeny života, čiže pokánia.

Na Kristov príchod je potrebná aj cesta zmeny života, čiže pokánia. Zdieľať

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto - wikimedia

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo