Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
07. december 2018

Poľská konzervatívna vláda boduje v EÚ

Deti žijúce v zahraničí, ktoré budú odovzdané do pestúnskych rodín, budú musieť byť umiestnené výhradne v im kultúrne blízkych rodinách. Ide o národnú, kultúrnu a jazykovú identitu, teda o zachovanie rovnakého jazyka a náboženstva v náhradnej rodine. Dnes o tom rozhodli ministri spravodlivosti európskej dvadsaťosmičky na stretnutí v Bruseli, ktoré prijalo poľskú novelu predpisov EÚ.
Poľská konzervatívna vláda boduje v EÚ

Poľsko sa roky usiluje o zmenu a doplnenie nariadenia v tejto veci. Jeho požiadavku pôvodne podporovalo Maďarsko a Lotyšsko. Po dlhoročnom diplomatickom úsilí poľských konzervatívnych politikov bola dnes dohoda jednomyseľne prijatá. Až doteraz každá krajina konala podľa vlastného uváženia napriek tomu, že práva detí sú definované dohovorom OSN.

Dnes po stretnutí ministrov o tom informoval poľský námestník ministra spravodlivosti Łukasz Piebiak. Uviedol, že nový dodatok nariadenia zásadne zmení situáciu poľských detí. Dodal, že sa vyskytuje stále viac zmiešaných manželstiev, ktoré sa rozpadajú, nasledujú spory o deti a sú známe prípady, že dobro detí nebolo zohľadnené. Poľské deti boli umiestňované do rodín, ktorých kultúra, náboženstvo i jazyk boli deťom úplne cudzie a orgány krajín EÚ, ktoré riešili tieto prípady, vôbec nebrali tieto skutočnosti do úvahy. Toto odteraz nebude možné. Bude sa musieť brať do úvahy kultúrny kontext, bude potrebné nadviazať kontakt s krajinou pôvodu dieťaťa, aby sa preň našla vhodná pestúnska rodina, ktorá bude garantovať také kultúrne, jazykové a národnostné zázemie, v akom dieťa vyrastá - povedal  Łukasz  Piebiak.

Zdôraznil, že ide o to, aby sa dieťa neodcudzilo, nevykorenilo z konkrétneho kultúrneho okruhu. Za nerešpektovanie dnes dohodnutého princípu týkajúceho sa kultúrnej identity budú hroziť sankcie. Nariadenie je samozrejme univerzálne, týka sa všetkých detí, ktoré sú občanmi EÚ.

Inzercia

Odporúčame

Blog
Pro-life hnutia

Pro-life hnutia

Medzi najdôležitejšie hodnoty pre ľudí na tomto svete patrí nesporne ľudský život. Väčšina ľudí tomu dáva za pravdu aj napriek tomu, že niektorí ľudia obhajujú kultúru smrti. Medzi obhajcov práva človeka na život patria aj pro-life hnutia.

Blog
Nepoškvrnené počatie Panny Márie - nebiblická náuka?

Nepoškvrnené počatie Panny Márie - nebiblická náuka?

8. decembra katolíci slávia sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Toto učenie sa niekedy mylne zamieňa s panenským počatím Ježiša Krista. Je tento sviatok katolíckou fabuláciou z nedávnych storočí? Je odtrhnutý od Biblie a dejín? Cieľom tohto blogu je vysvetliť katolícku náuku o Panne Márii a uviesť na pravú mieru niektoré nedorozumenia s ňou spojené.