Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. december 2018

Odmietnutím Marakéša problémy nekončia, čo ďalej ?

Inštitút kresťansko-sociálnej politiky o európskej migračnej kríze s expertmi Visegrádu. Neschopnosť svetových lídrov riešiť príčiny. Falošné tvrdenia o neznášanlivosti Slovákov. Emigrácia slovenskej mlade a vyprázdňovanie vidieka. Nutnosť vytvoriť stratégiu revitalizácie vidieka.

                Inštitút kresťansko-sociálnej politiky v spolupráci s poslancami Európskeho parlamentu Annou Záborskou, Branislavom Škripekom a poslancom NR SR Richardom  Vašečkom usporiadal dňa 30.novembra t.r. konferenciu k aktuálnej téme pod názvom „Európska migračná kríza – pohľad stredoeurópskych politikou a expertov“. Okrem slovenských postojov tu zazneli aj stanoviská maďarských a českých politikov, ktoré boli veľmi blízke našim názorom. Celkove sa konštatovalo, že téma je mimoriadne vážna a bude potrebné sa s ňou intenzívne zaoberať. Rovnako sa zhodli na tom, že dokument o migrácii vypracovaný v OSN, ktorý by sa mal schvaľovať v Marakéši nie je dobrý a treba ho odmietnuť. O výsledkoch poskytli informácie na tlačovej besede :  https://www.youtube.com/watch?v=IiZo_mYkk08 .

                 V diskusii, ktorá bola veľmi zaujímavá som upozornil na tri okruhy, ktoré pri riešení problémov migrácie treba brať do úvahy a keďže priestor tam bol malý rozhodol som sa to uviesť komplexnejšie.

                  Po prvé sa všeobecne konštatuje, že súčasná migrácia, ktorá vyvoláva krízu je spôsobená vojnami, chudobou rozvojových krajín a klimatickými zmenami. Príčinou je tiež, že v rizikových štátoch súčasne enormne narastá počet obyvateľov, čo znásobuje počty migrantov. Ak by naozaj stúpol počet obyvateľov Afriky, ako tvrdia niektorí prognostici na 4-5 miliárd a uvedené krízové vplyvy by ich vyháňali do Európy, tak súčasná migračná kríza by nadobudla katastrofálne rozmery. V tejto súvislosti je potom nutné konštatovať, že súčasné svetové elity tzv. civilizovaného sveta uvedené hrozby neberú vážne, alebo jednoducho sú tak slabé, že svetové problémy nedokážu riešiť. Globálny pakt o migrácii, o ktorom sa v týchto dňoch toľko hovorilo je toho jednoznačným dôkazom. Rieši totiž dôsledky negatívneho vývoja a nie príčiny. Rovnako, ak sledujeme rokovania ku klimatickým zmenám, spôsoby ako sa riešia vojnové konflikty a tiež spôsoby realizácie projektov pomoci chudobným krajinám musíme prísť k rovnakému záveru o impotencii svetových elít. Ak svetové elity, ktoré majú ambíciu ovplyvňovať globálny vývoj vo svete nezmenia svoje konanie musíme sa doma pripraviť na tie najhoršie varianty vývoja migračnej krízy, ktoré sa prejavia v našom okolí.

                   V súvislosti s migráciou sa rozširuje názor, ako keby Slováci boli neznášanlivý národ, ktorý akýchkoľvek cudzincov neznáša a preto podlieha extrémistickým prejavom nepriateľstva ku všetkému cudziemu. Opak je pravdou. Slovensko už svojou geografickou polohou bolo vystavené množstvu migračných vĺn v dôsledku, ktorého sa Slováci zmiešavali z okolitými národmi. Na druhej strane Slováci osídľovali vyprázdnené oblasti v okolitých krajinách a tak ich dodnes nájdeme v Čechách, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku, Vojvodine, Podkarpatskej Rusi, Poľsku a v ďalších krajinách. Toto zmiešavanie obyvateľstva bolo však mentálne a kultúrne blízkych národov preto viedlo k vzájomnému obohacovaniu, zároveň vytváralo podmienky pre vzájomnú ústretovosť a dobré susedské vzťahy. Historické skúsenosti na Slovensku však boli aj s nekompaktibilnými migráciami, ktoré však boli príčinou vojnových konfliktov. Nájazdy Turkov a Tatárov boli tou negatívnou skúsenosťou, ktorú by sme určite nechceli opätovne zažiť.

Samostatnou kapitolou sú problémy spolužitia s Rómskym etnikom, čo sa však netýka iba Slovenska, ale mnohých krajín Európy. Tieto skúsenosti nás na našej vlastnej koži presviedčajú, že mentálne a kultúrne odlišné obyvateľstvo od väčšinového obyvateľstva je vždy problémom pre spolužitie.

                   Zvláštnou problematikou, ktorou by sa vedenie nášho štátu malo zaoberať je migrácia nášho obyvateľstva za vzdelaním a prácou. Vladimír Skalský predseda svetového združenia Slovákov v zahraničí odhaduje, že iba v ČR v súčasnosti žije viac ako 400 tisíc Slovákov a Praha je tretím najväčším slovenským mestom s počtom viac ako 100 tisíc obyvateľov slovenskej národnosti. Pokiaľ by sa naši najmä mladí ľudia po získaní kvalifikácie a profesných skúseností vrátili do vlasti, tak tento typ migrácie by mal pozitívny výsledok. Ak však zostanú v zahraničí a my ich nahradíme menej kvalifikovaným obyvateľstvom z tretích krajín určite to bude mať negatívne dôsledky pre budúcnosť Slovenska. Na dôvažok takto dovezené obyvateľstvo sa grupuje v priemyselných centrách a vidiek najmä na východnom Slovensku začína byť čím ďalej tým viac vyľudnený.

Túto problematiku zatiaľ vedenie nášho štátu hrubo podceňuje. Projekty rozvoja vidieka sú povrchné a neriešia otázky súvisiace s vytvorením podmienok na to, aby mladí ľudia mali záujem žiť na vidieku. Východiskom by bolo vytvoriť stratégiu revitalizácie vidieka s dôrazom na zabezpečenie dostatočného počtu pracovných príležitostí využívajúc prírodných daností vidieka a nových foriem práce, ktoré nie sú viazané na vynútené bývanie v mestských aglomeráciách. Pôjde najmä o využívanie digitalizácie a možností ktoré poskytuje štvrtá priemyselná revolúcia.  

                Tém ktorými v súvislosti s migráciou sa treba zaoberať je samozrejme oveľa viac. Je to však problematika, na ktorej treba nepretržite pracovať. Odmietnutím paktu, o ktorom OSN chce hovoriť v Marakéši by naši politici nemali zavrieť dvere za touto problematikou, ale mali by vytvoriť podmienky pre to, aby naši odborníci pripravili riešenia, ktorými by sme reagovali na očakávaný vývoj s cieľom presadiť naše národné záujmy.

Inzercia

Odporúčame

Blog
Čo sa naozaj stane 10. decembra v Marakéši? Migračný pakt I.

Čo sa naozaj stane 10. decembra v Marakéši? Migračný pakt I.

Dni sa neúprosne krátia a Pravdy stále niet. O rozložení síl veľa napovedala ne/čakaná ne/vyjednaná ústavná väčšina 90 poslancov (zo 142 prítomných) , ktorí v pamätný štvrtok 29.11.2018 na pokyn kapitána Danka (predseda SNS) zmietli Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii zo stola: