Význam mužov vo výchove chlapcov

Význam mužov vo výchove chlapcov

Dôležitosť mužov vo výchove chlapcov si mnohokrát neuvedomujeme, a preto ju navonok nevnímame ako problém. Ako problém však niekedy vnímame správanie chlapcov.

Vo všeobecnosti prítomnosť zrelých dospelých mužov pôsobí na mladých chlapcov mimoriadne pozitívne a upokojujúco. Chcem zdôrazniť slovo PRÍTOMNOSŤ – to znamená byť s nimi. Nie je až tak dôležitá činnosť, ktorú spoločne muži a chlapci vykonávajú, ale samotná skutočnosť, že chlapci môžu byť so zrelými mužmi.

Preto by som chcel všetkých chlapov, ktorí toto čítajú, vyzvať k tomu, aby boli nablízku chalanom v ich dosahu, či už je to v užšej alebo širšej rodine, školskom, športovom, krúžkovom, dedinskom, mestskom, farskom alebo v akomkoľvek inom prostredí. Uvedomte si, že ste pre chalanov veľmi dôležití už len svojou samotnou prítomnosťou.

Ďalej je potrebné vedieť, že všetci muži, ktorí sú prítomní v živote dospievajúcich chlapcov, tak im odovzdávajú veľmi dôležité nehmotné veci, ktoré nazývame hodnotami. Ide o oblasť, ktorá sa nedá vyčísliť a spočítať a vlastne sa nedá ani reálne odhadnúť aké konkrétne ovocie prinesie, keďže ide o nadčasovú vec, ktorá zanecháva dôležité stopy v dušiach chlapcov.

Inou témou vo výchove chlapcov je situácia v našom školstve, ktorú dôverne poznám, keďže som vo svojom pracovnom živote fungoval na niektorých základných a stredných školách vo svojom meste a v okolí. A myslím, že tá situácia je úplne jasná – v našom školstve je akútny nedostatok mužov, čo sa negatívne odráža na vývoji celých generácií našich chlapcov. Každý správny chlap-učiteľ, vychovávateľ alebo majster je v tejto oblasti mimoriadnym prínosom a jeho prácu môžeme smelo nazvať životným poslaním. 

Čo sa týka situácie v slovenskej katolíckej cirkvi, tak aj v nej je absolútna prevaha žien, ženského spôsobu videnia sveta a ženského spôsobu realizácie viery. V tomto duchu sú potom vedení chlapci v našich rodinách a farnostiach – a možno aj to je jeden z dôvodov, prečo ich je v našich chrámoch tak málo. Pozitívnym príkladom a inšpiráciou výchovy chlapcov v duchu katolíckej viery je, v našich podmienkach, výchovný systém dona Bosca.

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo