Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. november 2018

...pśśśt...

...tíško..., tichúčko. Ticho je pokladnicou najväčších tajomstiev; komnatou skrytých obiet, piedestálom utajených víťazstiev... Všetko múdre a dôležité, významné, kvalitné, veľké, cenné a krásne sa rodí, dorastá a dozrieva v tichu. Všetko, na čom skutočne záleží, je spoznané, nadobudnuté, odhalené, prezradené, ...prežité v tichu.
...pśśśt...

Ticho je múdrym poslom toho, čo nie je pre človeka iným spôsobom prijateľné, akceptovateľné, pochopiteľné, zvládnuteľné... čo sa nedá, nechce alebo nemôže inak vyjadriť. Ticho je reč Pravdy; ...pred ktorou sa človek nikde neskryje a nikdy neujde.

Ticho odhaľuje tajomstvá života a túžby srdca

Múdrosť posvätného ticha, ktorého chrámom je srdce - obohacuje, upokojuje, napĺňa,... lieči. V tichu je človek najviac sebou samým, kedy sa hlási o slovo jeho najautentickejšie sebavyjadrenie. Je to čas plný filozofovania, premýšľania, prehodnocovania, ...analýz, plánov, stratégií, utvárania rôznych hypotéz, názorov a postojov...

Ticho je prameňom nevyčerpateľných inšpirácií, drahocennou pokladnicou životnej múdrosti. Zdieľať

Ticho ponúka poznanie, je poslom pravdy

Ľudia, ktorí radi skúmajú Božiu vôľu a zmysel života - jeho príčinu, cieľ a naplnenie, sú milovníci ticha. Snažia sa stále viac priblížiť a nadobudnúť jeho dokonalejšiu formu - kedy zmĺkne každá myšlienka, názor a predstava. A to je v skutočnosti to „pravé“ ticho, ktoré do nasledovných bodov zhrnula Suor Maria Amata Di Gesú v I dodici gradi del silenzio:

12 stupňov ticha

 1. Hovoriť málo so stvoreniami a veľa s Bohom
  To je prvý, ale neodmysliteľný krok na osamelých cestách ticha. Ticho voči svetu, ticho voči správam, ticho aj voči tým najlepším dušiam: anjelov hlas Máriu vyrušil.
   
 2. Ticho v práci, pri hýbaní sa
  Ticho očí, uší, hlasu; ticho celého vonkajšieho bytia, aby sme pripravili dušu na rozhovor s Bohom. Je to ticho uzobrania.
   
 3. Ticho predstavivosti
  Táto schopnosť nemôže byť zničená. Je potrebné jej teda predstaviť krásy neba, scény z Kalvárie, Božie dokonalosti. Vtedy aj ona zostane ticho.
   
 4. Ticho pamäti
  Ticho minulosti - zabudnúť minulosť, naplniť pamäť spomienkami na Božie milosrdenstvo. Je to ticho ďakovania.
   
 5. Ticho voči stvoreniam
  Často je duša, ktorá je pozorná na seba, prekvapená, že vnútorne sa rozpráva so stvoreniami a odpovedá za nich ich hlasom. Vtedy sa takáto duša musí postupne stiahnuť do intímnejších hĺbok, kde Ježiš, jej Boh, jej zjaví svoje tajomstvá a dá jej ochutnať budúcu blaženosť.
   
 6. Ticho srdca
  Je to ticho citov, antipatie, ticho príliš planúcich túžob, indiskrétnej horlivosti, prehnaného nadšenia. Je to ticho pred Bohom, krásou, dobrom, dokonalosťou. Neškodí nežnosti, sile lásky... ako trepot anjelských krídiel, o ktorom hovorí prorok (Ez 10, 5), neprekáža tichu ich poslušnosti... ako večný „sanctus“ neprekáža tichu serafínov. Je to ticho lásky. Duša sa pre svoju čistotu začína učiť prvé tóny tej svätej piesne, ktorá sa spieva v nebi.
   
 7. Ticho prirodzenosti a vlastnej lásky
  Je to ticho pri pohľade na vlastnú neschopnosť, ticho chvály, úcty. Ticho voči opovrhovaniu. Je to ticho jemnosti a pokory. Ticho v trápeniach a protivenstvách, ticho v námahách, v chorobe. Je to ticho pravej chudoby. Je to ticho vlastného ľudského ja, ktoré prechádza do božského chcenia.
   
 8. Ticho mysle
  Umlčať neužitočné myšlienky. Naša myseľ túži po pravde. Najzákladnejšia pravda je Boh. Úcta k viere, uspokojiť sa jej nejasným svetlom. Ticho úmyslu: čistota, jednoduchosť, ticho voči pýche, ktorú vyhľadávame vo všetkom, vždy a všade. Myseľ, ktorá bojuje proti takým nepriateľom, je podobná anjelom, ktorí vidia bez prestania Božiu tvár.
   
 9. Ticho posudzovania
  Nesúdiť, nenechať plynúť vlastný názor. Utiahnuť sa s jednoduchosťou, ak sa ti nevzoprie rozvážnosť alebo láska. Je to ticho dokonalých, ticho anjelov a archanjelov, keď vykonávajú Božie príkazy.
   
 10. Ticho vôle 
  Ticho je výzvou pre náročných, odvážnych, vytrvalých... (Mt 5, 5). Zdieľať

  Ticho obety na oltári. 
  Je to ticho v tme, ticho v úzkostiach srdca, v bolestiach duše, ticho v opustenosti. Je to ticho agónie Ježiša Krista.
   
 11. Ticho voči sebe
  Nehovoriť so sebou vnútorne, nepočúvať sa, neutešovať sa, nemať so sebou súcit. Je to najťažšie ticho, ale nie menej podstatné pre zjednotenie sa s Bohom. Je to ticho ničoty, hrdinskejšie ako ticho smrti.
   
 12. Ticho s Bohom
  Na počiatku Boh povedal: „Hovor málo so stvoreniami a veľa so mnou.“ Teraz hovorí: „Nehovor viac so mnou.“ Ticho s Bohom znamená priľnúť k Bohu, predstaviť sa mu, vystaviť sa pred Boha, ponúknuť sa mu, stať sa ničím pred ním, klaňať sa mu, chápať ho, odpočívať v ňom. Je to ticho večnosti, je to zjednotenie duše s Bohom.

  ...

  Prečítajte tiež: 
  Filharmónia ticha - „Solo per Te“   |   Univerzálna reč lásky napĺňa slová tichom

Inzercia

Absolventka RKCMBF UK a TF TU, externá redaktorka a moderátorka pre katolícke médiá; zaujíma sa o spiritualitu, fenomén utrpenia, Krásy a umenia...

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Marakéšsky pakt – ochrana Európy alebo nástroj jej deštrukcie?

Marakéšsky pakt – ochrana Európy alebo nástroj jej deštrukcie?

Tzv. Marakéšsky pakt (oficiálnym názvom "Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii") je v súčasnosti predmetom širokej verejnej diskusie. Nadácia Slovakia Christiana k nemu pripravila štúdiu, ktorej cieľom je priblížiť ciele a zámery tohto návrhu čo najširšiemu publiku, nielen z radov kresťanov. Autor Branislav Michalka v nej analyzuje aj ďalšie presahy tohto medzinárodného dokumentu a objasňuje jeho miesto v dejinách v súvislosti s protikresťanskou Revolúciou prítomnou vo svete počas posledných šiestich storočí.