Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
23. november 2018

Vydávať svedectvo pravde

Evanjeliový úryvok slávnosti Krista Kráľa (Jn 18,33-37) ponúka rozhovor Ježiša Krista s prokurátom Judska Ponciom Pilátom. Ide o priamu konfrontáciu dvoch odlišných foriem moci.
Vydávať svedectvo pravde

Po vypočutí pred židovskou veľradou Židia priviedli Ježiša pred zástupcu rímskej súdnej moci. Obžaloba je veľmi jednoduchá: „Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali.“ (Jn 18,30) Pred Pilátom teda stojí úloha vypočuť obivneného, aby sa potvrdilo alebo vyvrátilo tvrdenie žalobcov. Práve tu začína úryvok poslednej nedele liturgického roka. 

Nezvyčajný kráľ

Pilátov výsluch sa skladá z jeho piatich otázok. Prvá otázka „Si židovský kráľ?“ vyznieva ironicky. Pred sebou má muža, ktorého výzor a správanie nijako nenaznačuje kráľovský pôvod. Kristus má za sebou getsemanskú noc, keď ho jeho najbližší opustili, ponižujúce vypočúvanie pred židovskou veľradou, posmešky a bitku veľkňazových sluhov. Tento človek nepredstavuje ohrozenie politických a vojenských záujmov Rímskej ríše. Pilát to musel vybadať pri prvom pohľade. Ďalšia otázka „Vari som ja Žid?“ odráža pohŕdajúci postoj Rimanov k Židom. Prokurátor vie, že Ježiša vydal jeho vlastný národ. Tí, ktorí nenávideli rímskych okupantov, ich teraz žiadajú o zásah. Zaznieva tretia otázka „Čo si vykonal?“ Kristus v odpovedi zdôrazňuje, že jeho kráľovstvo nemá tie znaky a vlastnosti, na ktoré sme navyknutí pri všetkých ľudských formách vlády. Vyjadruje to opakovaným výrokom: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“ Štvrtou otázkou sa Pilát vracia k pôvodnej otázke na začiatku výsluchu: „Tak predsa si kráľ?“ 

Neutekáme aj my pred pravdou v mene tzv. „korektnosti“? Zdieľať

Pilát akoby neveril vlastným ušiam. Totiž to, čo vidí, sa nezhoduje s tým, čo o sebe tento Nazaretčan tvrdí. Nárokuje si kráľovský titul a hodnosť. Nevidí žiadne Ježišove vojenské légie, zbrane, moc. Posledná otázka „Čo je pravda?“ zostáva nezodpovedaná. Pilát ju odsunul nabok a vyšiel von, lebo nie je pre jeho ciele dôležitá.

Táto zvláštna štruktúra textu, ktorá je postavená na sérii otázok a odpovedí, ponúka viaceré impulzy na zamyslenie. To, čo vidíme očami, nemusí vždy zodpovedať skutočnosti. Pilát nadobúda dojem, že má jasnú prevahu nad Kristom. Tento klamný postoj môže vstúpiť aj do nášho života. Myslíme si, že svoj život, životy druhých, dokonca samotného Boha máme pevne v rukách. Posledná otázka „Čo je pravda?“ čaká na svoju odpoveď. Pilát pred ňou uteká.  Neutekáme aj my pred pravdou v mene tzv. „korektnosti“? Pilát vníma, že má pred sebou nevinného človeka. Koľkokrát nevinný Kristus sedí na lavici obžalovaných aj v dnešnej dobe, lebo si to žiada spoločenská objednávka, ktorá aj nám vyhovuje. 

Inzercia

Pozvanie 

V Ježišovej osobe k nám príchádza Božie kráľovstvo. Nemožno oddeliť Ježiša a Božie kráľovstvo, ako nemožno oddeliť Ježiša a pravdu, Ježiša a spravodlivosť, Ježiša a lásku. S ním prichádza a v jeho osobe sa sprítomňuje Kráľovstvo pravdy a života, svätosti a milosti, spravodlivosti, lásky a pokoja, ako to budeme počuť v nedeľnej prefácii.  

Koľkokrát nevinný Kristus sedí na lavici obžalovaných aj v dnešnej dobe, lebo si to žiada spoločenská objednávka, ktorá aj nám vyhovuje. Zdieľať

Vstúpiť do tohto Kráľovstva sa dá jedine vstúpením do vzťahu s Ježišom Kristom. Emeritný pápež Benedikt XVI. pri komentovaní tejto scény v diele Ježiš Nazaretský zdôrazňuje, že „človek sa stane pravdivým a stane sa sám sebou, ak bude v súlade s Bohom... Vydávať svedectvo pravde znamená postaviť Boha a jeho vôľu proti záujmom a silám sveta.“ 

Slávnosť Krista Kráľa nás nanovo pozýva uvažovať nad Božím kráľovstvom, ktoré nie je výsledkom politických bojov, obchodovania, plánovania. Je to pozvanie a ponuka vstúpiť do sebadarujúcej lásky Boha, ktorú viditeľným spôsobom sprítomňuje Boží Syn, Ježiš Kristus. Ako odpovieme?

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Čokoľvek robíš, rob múdro, pamätaj na koniec

Čokoľvek robíš, rob múdro, pamätaj na koniec

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 13,24-32) zaznieva pred poslednou nedeľou tohto liturgického roka. Je to vlastné aj istá rozlúčka s Evanjeliom podľa Marka, lebo vstupom do Adventu začneme aj nový liturgický rok, v ktorom nás bude spevádzať najmä Evanjelium podľa Lukáša.

Blog
Môj zmenený deň

Môj zmenený deň

Zvykol som sa modlievať cestou do práce takým spôsobom, že kým kráčam odrecitujem jeden desiatok a kým čakám na vlak pridám k desiatku ešte osobnú modlitbu za niekoho. Dnes mi to ale nejde.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.