Vydávať svedectvo pravde

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Vydávať svedectvo pravde

Evanjeliový úryvok slávnosti Krista Kráľa (Jn 18,33-37) ponúka rozhovor Ježiša Krista s prokurátom Judska Ponciom Pilátom. Ide o priamu konfrontáciu dvoch odlišných foriem moci.

Po vypočutí pred židovskou veľradou Židia priviedli Ježiša pred zástupcu rímskej súdnej moci. Obžaloba je veľmi jednoduchá: „Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali.“ (Jn 18,30) Pred Pilátom teda stojí úloha vypočuť obivneného, aby sa potvrdilo alebo vyvrátilo tvrdenie žalobcov. Práve tu začína úryvok poslednej nedele liturgického roka. 

Nezvyčajný kráľ

Pilátov výsluch sa skladá z jeho piatich otázok. Prvá otázka „Si židovský kráľ?“ vyznieva ironicky. Pred sebou má muža, ktorého výzor a správanie nijako nenaznačuje kráľovský pôvod. Kristus má za sebou getsemanskú noc, keď ho jeho najbližší opustili, ponižujúce vypočúvanie pred židovskou veľradou, posmešky a bitku veľkňazových sluhov. Tento človek nepredstavuje ohrozenie politických a vojenských záujmov Rímskej ríše. Pilát to musel vybadať pri prvom pohľade. Ďalšia otázka „Vari som ja Žid?“ odráža pohŕdajúci postoj Rimanov k Židom. Prokurátor vie, že Ježiša vydal jeho vlastný národ. Tí, ktorí nenávideli rímskych okupantov, ich teraz žiadajú o zásah. Zaznieva tretia otázka „Čo si vykonal?“ Kristus v odpovedi zdôrazňuje, že jeho kráľovstvo nemá tie znaky a vlastnosti, na ktoré sme navyknutí pri všetkých ľudských formách vlády. Vyjadruje to opakovaným výrokom: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“ Štvrtou otázkou sa Pilát vracia k pôvodnej otázke na začiatku výsluchu: „Tak predsa si kráľ?“ 

Neutekáme aj my pred pravdou v mene tzv. „korektnosti“? Zdieľať

Pilát akoby neveril vlastným ušiam. Totiž to, čo vidí, sa nezhoduje s tým, čo o sebe tento Nazaretčan tvrdí. Nárokuje si kráľovský titul a hodnosť. Nevidí žiadne Ježišove vojenské légie, zbrane, moc. Posledná otázka „Čo je pravda?“ zostáva nezodpovedaná. Pilát ju odsunul nabok a vyšiel von, lebo nie je pre jeho ciele dôležitá.

Táto zvláštna štruktúra textu, ktorá je postavená na sérii otázok a odpovedí, ponúka viaceré impulzy na zamyslenie. To, čo vidíme očami, nemusí vždy zodpovedať skutočnosti. Pilát nadobúda dojem, že má jasnú prevahu nad Kristom. Tento klamný postoj môže vstúpiť aj do nášho života. Myslíme si, že svoj život, životy druhých, dokonca samotného Boha máme pevne v rukách. Posledná otázka „Čo je pravda?“ čaká na svoju odpoveď. Pilát pred ňou uteká.  Neutekáme aj my pred pravdou v mene tzv. „korektnosti“? Pilát vníma, že má pred sebou nevinného človeka. Koľkokrát nevinný Kristus sedí na lavici obžalovaných aj v dnešnej dobe, lebo si to žiada spoločenská objednávka, ktorá aj nám vyhovuje. 

Pozvanie 

V Ježišovej osobe k nám príchádza Božie kráľovstvo. Nemožno oddeliť Ježiša a Božie kráľovstvo, ako nemožno oddeliť Ježiša a pravdu, Ježiša a spravodlivosť, Ježiša a lásku. S ním prichádza a v jeho osobe sa sprítomňuje Kráľovstvo pravdy a života, svätosti a milosti, spravodlivosti, lásky a pokoja, ako to budeme počuť v nedeľnej prefácii.  

Koľkokrát nevinný Kristus sedí na lavici obžalovaných aj v dnešnej dobe, lebo si to žiada spoločenská objednávka, ktorá aj nám vyhovuje. Zdieľať

Vstúpiť do tohto Kráľovstva sa dá jedine vstúpením do vzťahu s Ježišom Kristom. Emeritný pápež Benedikt XVI. pri komentovaní tejto scény v diele Ježiš Nazaretský zdôrazňuje, že „človek sa stane pravdivým a stane sa sám sebou, ak bude v súlade s Bohom... Vydávať svedectvo pravde znamená postaviť Boha a jeho vôľu proti záujmom a silám sveta.“ 

Slávnosť Krista Kráľa nás nanovo pozýva uvažovať nad Božím kráľovstvom, ktoré nie je výsledkom politických bojov, obchodovania, plánovania. Je to pozvanie a ponuka vstúpiť do sebadarujúcej lásky Boha, ktorú viditeľným spôsobom sprítomňuje Boží Syn, Ježiš Kristus. Ako odpovieme?

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo