70 úspešných príbehov z Indie

70 úspešných príbehov z Indie

V uplynulých týždňoch sme našim darcom rozposielali listy, fotografie, školské správy, ktoré sa týkali indických detí aj študentov. Veľmi nás potešilo, že proces vzdelávania úspešne dokončilo 70 indických študentiek a študentov. Vďaka vzdelávaniu majú možnosť nájsť si primeranú prácu, postarať sa o seba a byť prospešní svojej komunite aj spoločnosti.

Medzi týchto mladých patrí aj Joyline. Narodila sa v roku 1996 v chudobnej rodine v dedinke Uppinangady. Rodičia nemali finančné prostriedky, aby jej mohli zaplatiť školné. Rodinu navštívili naši spolupracovníci zo sociálneho centra vo Vamanjoor počas jednej z ciest na indickom vidieku. V roku 2005 bola Joyline zaradená do nášho projektu Adopcia na diaľku®. Vďaka pravidelnej podpore zo Slovenska mohla chodiť do školy a učiť sa s ostatnými deťmi. Z mesačného daru 15 eur mala pravidelne uhradené školské poplatky, učebnice, zošity, školské pomôcky, tašku, uniformu a teplé jedlo počas vyučovania.

Medzi žiacku výbavu na indickom vidieku patrí aj dáždnik, keďže sú obdobia, keď veľa prší. Ten mala zabezpečený tiež. V sprievodnom liste nám o nej naša indická koordinátorka sr. Joel Lasrado napísala: „Naši spolupracovníci zo sociálneho centra zabezpečujú pre deti i prázdninové tábory a rôzne krúžky, aby deti mohli rozvíjať aj svoje talenty. Tieto aktivity pomohli  Joyline zlepšiť správanie, hygienické návyky, zdravotný stav, a postupne rozvíjať aj komunikačné a vodcovské zručnosti, a taktiež dochvíľnosť.“  Joyline  v štúdiu napredovala. Vďaka svojej usilovnosti vyštudovala za zdravotnú sestru. Pravidelná podpora adoptívnych rodičov zo Slovenska jej umožnila vzdelávať sa a žiť dôstojne. Joyline túto šancu, ktorú jej dali pracovníci sociálneho centra a projekt Adopcia na diaľku®, využila naplno. Úspešne ukončila vzdelávací proces a dnes pracuje ako zdravotná sestra. Zamestnali ju v nemocnici, kde počas štúdia praxovala. Sr. Joel Lasrado v liste dodáva: „Veľmi  ďakujeme za Vašu lásku a štedrosť, ktorú ste Joyline preukazovali. Je veľmi vďačná za to, že ste jej pomáhali počas toľkých rokov. Vďaka vašej podpore a pomoci je dnes samostatnou a zodpovednou osobou. Ďakujeme za Vašu podporu. Nech Boh odmení Vašu šľachetnosť.“

Aj naša vďaka patrí všetkým našim darcom a podporovateľom za pomoc deťom v núdzi prostredníctvom modlitieb, finančných darov, či propagácie nášho projektu. Vďaka Vám dostalo šancu na dôstojný život 70 mladých ľudí v Indii. Dobro, ktoré dostali, šíria ďalej. Pomáhajú svojim blízkym, komunite aj spoločnosti.

 Viac informácií o našom poslaní a aktivitách nájdete na: www.adopcianadialku.sk . Aktuality o pomoci v Indii prinášame aj v časti Malé projekty, a takisto aj na facebooku.

Joyline

 

 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo