Budeme mať opakované voľby na primátora Bratislavy?

Budeme mať opakované voľby na primátora Bratislavy?

Bola použitá spravodlivá a zákonná súťaž vo financovaní kampane Matúša Valla?

V Bratislave sa mnohí tešia z víťazstva Matúša Valla. Sú radi, že tu máme konečne slušného primátora. Máme tu človeka, ktorého niektorí predtým poznali ako hudobníka zo skupiny Para, prípadne ako architekta. V priebehu posledných približne dvoch rokov sa Matúšovi Vallovi a jeho tímu podarilo “prevalcovať” všetkých protikandidátov masívnou kampaňou. Videl som statusy niektorých ľudí, ktorí vyjadrili, že ho už nebudú voliť, ak opäť na nich v reklame “vyskočí”. Tiež som mal pocit, že jeho propagáciou bol vo veľkej miere zaplnený verejný aj virtuálny svet. Podporovali ho umelci, herci, aktivisti, poslanci, novinári, podnikatelia a mnohí iní. Podarilo sa im vytvoriť masívny efekt, na základe ktorého si ľudia povedali, že sa ho oplatí ísť voliť. Mnohí Bratislavčania si z posolstva jeho kampane zapamätali, že má “dobrý plán a silný tím”. Rozmýšľal som, ako je možné v takej veľkej miere ovplyvňovať verejnú mienku. Jeho kampaň mi niečo pripomínala z filmu Kandidát, v ktorom sa z nevýrazného a malomestského podnikateľa stal veľmi známy človek pomocou masívnej prezidentskej kampane. Rozmýšľal som nad tým, či by to bolo možné bez vysokých výdavkov na kampaň, či už v hmotnom (financie, materiály...), alebo nehmotnom zmysle (dobrovoľníci, spolupracovníci, spolukandidujúci...). Išiel som na internet a začal som googliť. Našiel som nejaké informácie na portáli Glob, kde je uvedený status od Jána Hrčku, ktorý údajne uvádzal niekoľko zdrojov, prostredníctvom ktorých sa mohla financovať kampaň Matúša Valla. Na kandidátke mal uvedené: Matúš Vallo, Ing. arch., 41 r., architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia.

Pozrime sa, čo nám hovorí zákon o financovaní kampane na primátora Bratislavy. V zákone 181/2014 (o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov) v § 6 sa píše:

“(1) Nezávislý kandidát”  (nemám vedomosť o tom, že by Matúš Vallo bol členom nejakej politickej strany, ak áno, prosím, dajte mi vedieť v komente a doplním informácie) “môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť sumu, do ktorej sa započítava aj daň z pridanej hodnoty, takto

...

b) na funkciu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na funkciu primátora mesta Košice najviac 250 000 eur,

(3) Za náklady nezávislého kandidáta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré nezávislý kandidát vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy a na úhradu za zhotovenie reklamných programov, plagátov, letákov a iných propagačných materiálov a predmetov, bez ohľadu na to, či povinnosť úhrady vznikla priamo nezávislému kandidátovi alebo tretím osobám. Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.”

Mojou otázkou na právnikov je, či sa do bezodplatných plnení zahŕňajú aj dobrovoľníci a či medzi  tretie osoby patria také osoby, ktoré si založia transparentný účet a financujú kampaň Matúšovi Vallovi. Prosím, dajte mi vedieť dole v komente.

Poďme sa teraz pozrieť na to, koľko minul Matúš Vallo vo svojej volebnej kampani v r. 2018. Za r. 2018 bolo vo výdavkoch uvedených 230,842.12 EUR:

Zdroj: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK8009000000005144474267#rocne

Medzi najväčších darcov patria spoločníci firmy Eset, Miroslav Trnka (spolu 70,000 EUR) a Rudolf Hrubý (25,000 EUR) a spoločníčka firmy Curaden (firma, ktorá distribuuje značku Curaprox na Slovensku), Lucia Pašková (15,000 EUR):

Zdroj: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK8009000000005144474267

Zdroj: https://finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=trnka+miroslav

Zdroj: https://finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=Rudolf+Hruby

Zdroj: https://finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=Lucia+Pa%C5%A1kov%C3%A1

Rok 2017 som tam nenašiel, neviem, či to znamená, že nič neminul. Zachytil som rétoriku, že plán pripravovali 2 roky, tak možno to vtedy bolo na dobrovoľnej báze alebo iným spôsobom, prípadne to inak mysleli... Neviem teda, či sa do toho bezodplatného plnenia už vo vyššie spomínanom citovanom paragrafe ráta aj príprava plánu a ak áno, neviem ako by sa to dalo vyčísliť. Prosím o koment aj s doplnením citácií, ak máte viac informácií.

Zdroj: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK8009000000005144474267

Poďme sa pozrieť na ďalších, cez ktorých sa mohla taktiež financovať kampaň Matúša Valla. Prosím kompetentné orgány Slovenskej republiky o preskúmanie a prípadné zahrnutie do kompletných výdavkov a zhodnotenie, či nebol porušený zákon a či z toho nevyplývajú opakované voľby.

Prvým, ktorého spomeniem je Media Manager Teamu Vallo, Martin Burgr. Z toho, čo viem nájsť na internete sa mi zdá, že zaplatil prieskum trhu agentúre Focus:

Zdroj: https://dennikn.sk/1249300/prieskum-focusu-v-bratislave-vedie-mika-nesrovnal-padol-o-sedem-percent-najviac-narastol-vallo/

Vo výdavkoch Martina Burgra sa nachádza úhrada v sume 6,960 EUR s názvom Focus Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu s dátumom úhrady 5. Októbra 2018, ktorý môžete vidieť aj nižšie, a prieskum sa konal predtým od 19. Do 26. Septembra 2018, ako je možné vidieť v texte vo vyššie uvedenom grafe.

Zdroj: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK1609000000005149731170

Jediným darcom v sume 25,000 EUR na účet Martina Burgra bol Maroš Grund, spoločník firmy Eset:

Zdroj: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK1609000000005149731170

Zdroj: https://finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=Ing.%20Maro%C5%A1%20Grund%20%40Ko%C5%A1ice%20-%20Dargovsk%C3%BDch%20Hrdinov

Ďalším je Tomáš Marko, ktorý uhradil výdavky firme VIVIEN, s.r.o. v sume 5,976 EUR. Firma VIVIEN je organizátorom rôznych podujatí a koncertov, ako sa dočítate na ich webe. Táto úhrada prebehla 6.11.2018 za produkciu koncertu s uvedeným dátumom 4.11.2018:

Zdroj: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK1609000000005149731170

S týmto dátumom 4.11.2018 nájdete koncert (náhoda či zhoda náhod?) s názvom Matúš Vallo za lepšiu Bratislavu, usporiadateľ: Matúš Vallo má rád Bratislavu:

Zdroj: https://www.facebook.com/events/242734773089486/

Poďme sa teraz pozrieť na Jakuba Kmeťa, ktorý mal taktiež založený transparentný účet. Nájdeme ho ako objednávateľa Google reklamy pre známe video s hercami a ďalšími osobnosťami, v ktorom sa spomína napr. už známe Matúš, Vallo, Matúš Vallo…  Nižšie nájdete dôkaz objednávateľa a taktiež dodávateľa. Ešte nižšie pod tým nájdete výpis z účtu J. Kmeťa v približne podobnom období s úhradami pre Google. Jediným darcom na jeho transparentný účet v sume 25,000 EUR je Miroslav Trnka, spoločník firmy Eset, čoho dôkaz taktiež nájdete nižšie.

Zdroj: https://www.th-film.com/video/2647572053757059342323.html

Zdroj: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK3309000000005150465930#rocne

Zdroj: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK3309000000005150465930

Adela Tihláriková je ďalšou, ktorá má založený transparentný účet a našiel som ju ako objednávateľku kampane v online PR článku v Trende, uverejnenom 26.10.2018 s názvom: “Kandidát na primátora Matúš Vallo: Môj tím má dvojročný náskok”. Úhrada z jej transparentného účtu bola vykonaná 2.11.2018.  Nižšie môžete vidieť dôkazy, ktoré som našiel:

Zdroj: https://www.etrend.sk/ekonomika/kandidat-na-primatora-matus-vallo-moj-tim-ma-dvojrocny-naskok.html

Zdroj: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK2809000000005150521795

Jediným darcom na transparentný účet A. Tihlárikovej v r. 2018 bol opäť už spomínaný Maroš Grund, spoločník firmy Eset, ktorý daroval sumu 25,000 EUR.

Zdroj: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK2809000000005150521795

Ďalšími ľuďmi, ktorých s transparentnými účtami vieme dohľadat sú Linda Vallová, manželka Matúša Valla a Peter Netri. V oboch prípadoch figuruje vo výdavkoch firma Initiative v sumách na účte p. Vallovej: 17,977.71 EUR a v prípade p. Netriho sa jedná o sumy: 3,776.86 EUR a 16,455.60 EUR. Prosím, aby príslušné orgány preverili, na čo konkrétne boli vynaložené tieto prostriedky a či nesúviseli s kampaňou Matúša Valla. Najväčším darcom na transparentný účet p. Vallovej bol Peter Paško, spoločník firmy Eset, ktorý daroval sumu 20,000 EUR. Jediným darcom na transparentný účet Petra Netriho v r. 2018 bol Miroslav Trnka, spoločník firmy Eset. Dôkazy uvádzam nižšie:

Zdroj: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK1809000000005150135042#rocne

 

Zdroj: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK1809000000005150135042

Zdroj: https://finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=peter+pasko
 

Zdroj: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9709000000005150274755#rocne

Zdroj: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9709000000005150274755

Ak by sa dokázalo, že všetky výdavky zo všetkých uvedených transparentných účtov išli na kampaň Matúša Valla, tak mi to vychádza na 357,068.58 EUR, čo ďaleko presahuje zákonom dovolené maximum: 250,000 EUR. A to nepočítam ešte bezodplatné plnenie v kampani, ak by ho bolo možné nejako vypočítať. Ak viete, prosím, napíšte v komente.

Na záver žiadam o preverenie vynaložených prostriedkov  kontrolnými orgánmi Slovenskej republiky, posúdenie, či majú nastať nové voľby ako aj o odborné posúdenie odborníkmi na jednotlivé oblasti a ich vyjadrenie sa v komentoch. Taktiež prosím o preverenie, či kampaňou Matúša Valla, Team-u Vallo sa nepoškodili aj ďalší kandidáti na poslancov do Mestského zastupiteľstva Bratislava a ak áno, prosím o vyvodenie dôsledkov.

Vopred veľmi pekne ďakujem.

Žijeme v demokratickej spoločnosti a preto je veľmi dôležité, aby sme kontrolovali, či sa postupuje  na základe spravodlivej a zákonnej súťaže, pretože inak by mohlo hroziť, že by nás tu mohli ovládať ľudia, ktorí si túto krajinu môžu “kúpiť”, čo podľa môjho názoru je veľmi nebezpečné, pretože by sa mohli zničiť demokratické zásady, na ktorých naša krajina stojí, ktorého základným princípom je, že sa občania (nielen tí, ktorí si to môžu finančne dovoliť) spolupodieľajú na politickom rozhodovaní, na riadení štátu. Preto si myslím, že je veľmi dôležité dávať si pozor na masívne kampane, v ktorých sú použité všetky najmodernejšie nástroje ovplyvňujúce psychológiu rozhodovania a správania sa, aby sme sa nestali ľahko ovládanými pre moc tých, ktorí majú peniaze a prístup k informáciám, ktoré dokážu zmanipulovať verejnú mienku niektorých ľudí, čoho výsledkom môže byť zvolenie konkrétneho propagovaného človeka či aj jeho tímu. Buďme preto obozretní, aby sme mohli žiť v skutočnej slobode a nie v tyranii moci, ktorá sa môže snažiť urobiť z ľudí “novodobých otrokov bohatých”.  

Dávam taktiež e-mailami na vedomie nasledujúcim ľuďom, kľudne pošlite aj ďalším, ktorí si myslíte, že majú právomoc kontroly a vyvodenia dôsledku v prípade pochybenia či porušenia zákona:

  • JUDr. Eduard BÁRÁNY, DrSc. predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta delegovaný: predsedníčkou Ústavného súdu Slovenskej republiky

  • Najvyšší kontrolný úrad SR:

    • Predseda: Ing. Karol MITRÍK

    • generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ SR: Ing. PhDr. Ľubomír ANDRASSY

 

Požité fotky kandidátov na primátora Bratislavy, 2018:

Matúš Vallo: https://www.vallo2018.sk/

Ján Mrva: https://janmrva.sk/

Václav Mika: https://vasomika.sk/

Ivan Nesrovnal: https://ivonesrovnal.sk/vysledky/

Iveta Plšeková: http://plsekova.sk/

Miroslav Vetrík: http://www.vetrik.sk/

Viktor Béreš: https://www.strana-naj.sk/

Andrej Trnovec: http://www.slsah.sk/nasi-kandidati-bratislavska-zupa/

Jaroslav Brada: https://www.facebook.com/jaroslav.brada

Roman Ruhig: http://romanruhig.sk/aktuality/

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo